werk en handicap

soorten onderwijs

Een leerling met een handicap volgt meestal onderwijs dat is toegespitst op de beperking (speciaal onderwijs). Sommigen volgen een reguliere opleiding. Doorstroom van speciaal onderwijs naar gewoon onderwijs is soms ook mogelijk.

Hieronder staat een overzicht van onderwijsvormen en opleidingen.

Regulier voortgezet onderwijs (VO)

Het regulier voortgezet onderwijs kent drie niveaus: vmbo, havo en vwo. Vanuit het vmbo stroomt een leerling door naar het mbo.

Speciaal voortgezet onderwijs (SVO)

Onder het speciaal voortgezet onderwijs vallen de volgende scholen:

  • VSO (voortgezet speciaal onderwijs)
  • Praktijkschool
  • Leerwegondersteunend onderwijs (LWO)

SVO is verdeeld in clusteronderwijs (cluster 1,2,3 en 4).
> lees meer

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Mbo-opleidingen zijn ondergebracht in de volgende scholen:

  • ROCs (Regionale Opleidingscentra)
  • AOCs (Agrarische Opleidingscentra)
  • Vakscholen
  • Opleidingsinstituut REA Nederland

> lees meer over het mbo 

Hoger onderwijs

hbo (hoger beroepsonderwijs)
Doorstromen naar een hogere beroepsopleiding kan met minimaal een havo- of mbo-diploma. Hbo-opleidingen bestaan uit een bacheloropleiding (meestal vier jaar) en een master (een of twee jaar). Ook op het hbo moet een student vaak stage lopen. Bij een klein aantal opleidingen kan dat ook via een beroepsbegeleidende leerweg, dus werken en leren. Soms regelt de opleiding speciale begeleiding voor studenten met een beperking.

wo (universiteit)
Doorstroom naar de universiteit is mogelijk vanuit het vwo, hbo of vanaf de leeftijd van 21 jaar. 

Bron: www.mboraad.nl, en de Bijlage contourennotitie kenniscentrum: Jongeren met een arbeidshandicap en werk (2005)

Leerlinggebonden financiering - De Rugzak

Gehandicapte jongeren in het reguliere onderwijs ontvangen leerlinggeboden fincaniering (LGF), het zogenaamde rugzakje. 
De rugzak is voor leerlingen uit de clusters 2, 3 en 4 en voor kinderen die in aanmerking komen voor een school voor speciaal onderwijs (volgens de Commissie voor Indicatiestelling).www.oudersenrugzak.nl

REC (Regionaal Expertise Centrum)

Het REC ondersteunt reguliere scholen bij de begeleiding van gehandicapte leerlingen. Ook ouders kunnen voor informatie bij het REC terecht.

Bve

Bve staat voor Beroepsopleidingen en Volwasseneducatie. Onder het bve vallen alle mbo-opleidingen in Nederland. www.bve.nl

Downloads

pdf-rapport OCW en SZW over rugzak en fincanciering

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel