werk en handicap

afkortingen

Hier staat een overzicht van veelgebruikte afkortingen. Een uitgebreider overzicht staat op www.belangenorganisatie.nl.

ADHDAttention Deficit Hyperactivity Disorder 
AGLArbeids Gerichte Leerweg (AGL-opleidingen)
AOCAgrarisch Opleidings Centrum
BPVBeroeps Praktijk Vorming
BveBeroepsonderwijs en volwasseneneducatie
CG-RaadChronisch zieken en Gehandicapten Raad
CvBCollege van Bestuur
GGzGeestelijke Gezondheidszorg                                                  
KDCKinderdagverblijf voor kinderen met een verstandelijke beperking
LGFLeerling Gebonden Financiering
LOMLeer- en Opvoedings Moeilijkheden
LVGLicht Verstandelijk Gehandicapt
LWO(O)Leerweg Ondersteunend Onderwijs
MBOMiddelbaar Beroepsonderwijs
MLKMoeilijk Lerende Kinderen
OCWMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
PPD-NOSPervasive Developmental Disorder, Not Otherwise Specified
RECRegionaal Expertise Centrum
ROCRegionaal Opleidingen Centrum
SBOSpeciaal Basis Onderwijs
SVOSpeciaal Voortgezet Onderwijs
SZWMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
UWVUitvoering Werknemersverzekeringen
VMBOVoorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
VOVoortgezet Onderwijs
VSOVoortgezet Speciaal Onderwijs
WswWet op de sociale werkvoorziening
ZATZorgadvies Team
ZMLKZeer Moeilijk Lerende Kinderen
ZMOKZeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen

 

 

 

 

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel