CrossOverprojecten

weinig aandacht voor arbeid en onderwijs in GGZ behandeltrajecten

Begin cultuuromslag tekent zich af

Bij de behandeling van jongeren met een psychiatrische stoornis staan therapie en leren omgaan met de stoornis voorop. Het is de vertrouwde aanpak, bekend als het medische model. Daar is op zich niets mis mee, maar er mist wel een component die van belang is om jongeren ook kans te bieden weer (zo volledig mogelijk) mee te draaien in de maatschappij.

Om dat te realiseren moet in het behandeltraject ook aandacht zijn voor de rol van arbeid en onderwijs. Er is dan sprake van een sociaal model, dat naast primaire behandeling ook gericht is op rehabilitatie/participatie. Dat gebeurt echter (nog) te weinig blijkt uit het onderzoeksrapport Werk in Behandeling van kenniscentrum CrossOver in samenwerking met Landelijk Platform GGz.

cultuuromslag
Wel signaleert het onderzoek de contouren van een beginnende cultuuromslag en een welwillende houding onder behandelaars. In het rapport komen een aantal goede voorbeelden naar voren.
Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat er in het behandelbeleid veelal geen heldere visie is op de rol van onderwijs en arbeid. Daar waar het wel wordt benoemd, ontbreekt vaak de vertaling naar de praktische uitvoering. Financiering blijkt een groot struikelblok; bovendien is er voor de professionals die ermee moeten werken ook onvoldoende scholing in deze thematiek.

bereidheid
Het onderzoek signaleert tegelijkertijd dat er wel degelijk bereidheid is bij alle spelers in het veld om de noodzakelijke cultuuromslag te maken. Dat blijkt in het rapport vooral uit de genoemde voorbeelden van goede praktijken, en een voorgenomen update van de kwaliteitsrichtlijnen.

Download het gehele rapport

Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met CrossOver.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel