CrossOverprojecten

wat vinden bedrijven?

Kenniscentrum CrossOver liet door TNS-NIPO een peiling uitvoeren onder HRM-ers en P&O-ers van 273 bedrijven. Van klein tot groot in de sectoren detail- en groothandel, onderwijs, gezondheidszorg en industrie en productie, werd gevraagd hoe wordt gedacht over het in dienst nemen van jongeren met een Wajong-uitkering.

42% van de ondervraagden zegt open te staan voor het in dienst nemen van een wajongere. Als belangrijkste redenen hiervoor worden het verlagen van de werklast voor andere werknemers (65%) en het verkrijgen van een sociaal gezicht (45%) genoemd. Opmerkelijk is dat slechts 38% van de werkgevers de financiële voordelen als reden geeft om een wajongere in dienst te nemen.

Redenen om geen wajongers in dienst te nemen
Een groter percentage van de werkgevers (45%) zegt niet open te staan voor wajongers. Dertien procent geeft aan twijfels te hebben. Belangrijke redenen om geen wajongers in dienst te willen nemen zijn: de veronderstelling dat de werknemer met een Wajong-uitkering veel extra geld zal kosten (58%), de tijd die het kost om de organisatie goed in te richten (57%) en het ontbreken van meerwaarde voor de organisatie.

Bekendheid
Het onderzoek maakt verder duidelijk dat veel bedrijven de naam van de regeling Wajong nog niet duidelijk associëren met jongeren met een functiebeperking. Als de regeling wordt uitgelegd neemt de bekendheid wel toe. Verder ligt er een duidelijke relatie met de bekendheid van de regeling en de attitude richting Wajongers.   

Opmerkelijk is verder dat twee bedrijven aangeven niet te weten of zij mensen met een Wajonguitkering in dienst hebben en dat de bedrijven beiden meer dan 450 werknemers in dienst hebben.

Lees ook het volledige onderzoek.
 

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel