CrossOverprojecten

Vanuit de wajongere zelf

De gemeente Helmond start in samenwerking met centrum CrossOver een pilot-onderzoek naar het wajonglandschap van Helmond.

Bijzonder aan het pilot-onderzoek is dat de gemeente het wajonglandschap in kaart brengt vanuit de wajongers zelf. Andere gemeenten krijgen via het onderzoek aanknopingspunten voor nieuw beleid.

Het wajonglandschap bestaat uit organisaties en personen binnen de gemeente Helmond die jongeren met een beperking ondersteunen in de overgang van school naar werk.

Gekeken is naar de samenwerkingsverbanden en hoe vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd. De werkelijkheid blijk complex, er zijn veel partijen actief en ze werken op allerlei wijzen met elkaar samen. Toch blijken er nog lacunes te zitten in de begeleiding; lacunes die niet door het huidige systeem worden opgelost. Voorgesteld wordt om niet meer in systemen te denken om de ondersteuning te regelen maar te doen aan perspectiefwisseling en vanuit de menselijke kant naar de ondersteuning te gaan kijken. Dat vraagt om een perspectiefwisseling, een paradigma verschuiving. Helmond pakt als eerste gemeente deze perspectiefwisseling op.

Lees het gehele onderzoek

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel