CrossOverprojecten

stilstaan bij voortgang

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw wordt in het reguliere middelbaar beroepsonderwijs zeer actief gewerkt aan de onderwijsparticipatie van jongeren met een functiebeperking. De resultaten van dit actieve beleid zijn op ieder Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) zichtbaar. Zo zijn er steunpunten Handicap en Studie gekomen, maar ook is intern op alle niveaus gewerkt aan de ondersteuning van de opleidingscarrière van de jongere met een functiebeperking.

In dit boekje wordt de stand van zaken beschreven. Tijdens ons onderzoek zijn we ook tegen zaken aangelopen die voor verbetering vatbaar zijn. ROC’s kunnen dat zelf oppakken, individueel of sectorbreed. Maar er zijn ook andere actoren die daar een actieve rol in kunnen spelen, zoals beleidsmakers, onderzoekers, overheden en politici.

Bekijk het rapport

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel