CrossOverprojecten

sleutelmomenten

'Meedoen leer je door mee te doen...' Als kinderen met een beperking op jonge leeftijd al in de maatschappij participeren dan zal het aantal jongeren dat afhankelijk is van een uitkering afnemen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Meedoen leer je door mee te doen’ van ZonMw en Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver. Het onderzoek, uitgevoerd door H&S consult, brengt in kaart of en op welke wijze er bij de zorg voor deze kinderen (0-12 jaar) aandacht is voor toekomstige maatschappelijke participatie.

Kinderen met een beperking belanden al op jonge leeftijd in het circuit van speciale zorg. Ze gaan naar speciale groepen binnen de kinderopvang, volgen speciaal onderwijs en wonen apart. Daardoor doen deze kinderen op belangrijke onderdelen niet of nauwelijks mee aan het gewone leven. En dat reikt verder dan het gebrek aan contact met minder speciale leeftijdsgenootjes.

Geïntegreerde aanpak
In ‘Meedoen leer je door mee te doen’, is gekeken welke instellingen een sleutelrol vervullen in de zorgketen rondom deze kinderen en hoe deze instellingen kunnen bijdragen aan de maatschappelijke participatie van deze kinderen. De onderzoekers pleiten in de conclusies voor een geïntegreerde aanpak op zoveel mogelijk onderdelen. Ook bevelen zij aan om bij het indiceren en opstellen van behandelplannen voor een integrale aanpak te kiezen met aandacht voor de gevolgen op de langere termijn.

Lees het rapport 'Meedoen leer je door mee te doen'

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel