CrossOverprojecten

WAS

Meer jongeren met een beperking moeten en willen aan de slag. Maar is de veranderende arbeidsmarkt wel voldoende ingericht op hun mogelijkheden?

Tegen deze achtergrond is CrossOver het project WAS (Wajong, Arbeidsmarkt en Sociale zekerheden) begonnen. Diverse hoogleraren, experts, ervaringsdeskundigen en jonge wetenschappers die op dit terrein actief zijn, zijn gevraagd een bijdrage te schrijven over hun opvattingen over de toekomstige arbeidspartcipatie van jongeren met een beperking op de dynamische arbeidsmarkt. Deze bijdragen zijn gebundeld in:
‘Het wassende weten’.

Toekomstschetsen- en scenario's
De kennis uit 'Het wassende weten' wordt gebruikt: samen met relevante organisaties op het gebied van beleid over jongeren met een beperking wordt 'Het wassende weten' geanalyseerd en worden de toekomstige zekerheden en onzekerheden naar boven gehaald, mede op basis van gesprekken met belangrijke stakeholders. Met behulp hiervan worden de zekere toekomstschetsen en de onzekere toekomstscenario’s ontwikkeld.
Hiervan is inmiddels een rapport verschenen genaamd Wie de JAS past, trekt hem aan. De JAS is een denkoefening voor iedereen die zich in Nederland bezighoudt met arbeidsmarktbeleid en de participatie van jongeren met een beperking. Bekijk JAS.

Ondersteuning in beleidsvorming
Met de uitkomsten van dit project wil CrossOver relevante organisaties ondersteunen in hun beleidsvorming gericht op jongeren met een beperking. De toekomstschetsen en –scenario’s leveren kennis en inzichten op die noodzakelijk zijn om goed te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Naar verwachting zijn de scenario's half september gereed.

Verslag lunchbijeenkomst arbeidsmarkt 2026
Op 27 maart organiseerden wij een lunchbijeenkomst over de arbeidsmarkt in 2026 en de kansen voor jongeren met een beperking. Een volledig verslag daarvan vindt u hier.

Heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact op met projectleider Nico Blok, via e-mail.

Wilt u een hard copy van 'Het wassende weten?' Dat kan voor 12,50 euro (inclusief verzendkosten). Neem contact op met CrossOver via e-mail of telefoonnummer 030- 6035424.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel