CrossOverprojecten

past het onderwijs?

Kennis & Innovatiecentrum CrossOver heeft de ervaringen van jongeren met een beperking met het onderwijs in kaart gebracht. Geïnventariseerd is welke ervaringen zij hebben met hulp op school, welke hulp of ondersteuning gemist werd, wat anders en beter kon. Wat bevorderende factoren waren voor een plezierige en succesvolle schooltijd - en hoe de school hen heeft voorbereid op een vervolgstudie of werk. Het onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van de Evaluatie en advies commissie Passend Onderwijs (ECPO).

Deze inventarisatie laat zien dat de belemmerende en bevorderende factoren die jongeren met een beperking ondervinden bij het volgen van onderwijs, zeer divers zijn.

Jongeren vragen om begeleiding op maat
Begeleiding op maat wordt door jongeren en hun ouders als plezierig en bevorderend ervaren. Wanneer goede begeleiding ontbreekt, ervaren jongeren dit als een belemmering om te bereiken wat ze willen op school en in de toeleiding naar werk.

Aandacht voor sociale vaardigheden
Sociale vaardigheden of het onvoldoende beheersen hiervan, is een belangrijke factor, zowel in bevorderende als belemmerende zin. Jongeren ervaren dat assertief zijn, om hulp durven vragen, een positieve houding hebben en een sterke motivatie, belangrijk zijn om op school te bereiken wat ze willen.

Een betere ondersteuning biedt een hoger niveau
Een aantal van de  ondervraagde jongeren meent dat ze bij betere ondersteuning op school een hoger niveau hadden bereikt, sociaal minder problemen hadden gekend, meer energie hadden overgehouden en mogelijk een andere baan hadden gehad.

Schooltijd prettig?
Terugkijkend geeft 41% van de ondervraagden aan de middelbare schooltijd als een plezierige periode te hebben ervaren. Een kwart (24%) heeft de middelbare schooltijd niet als prettig ervaren, 35% bewaart gemengde gevoelens over deze periode.
Voor wat betreft het basisonderwijs zijn de ervaringen iets positiever: de helft (49%) kan terugkijken op een plezierige tijd; 26% heeft de basisschool niet als plezierig ervaren en 25% heeft gemengde gevoelens.

Scala aan problemen
Er worden veel verschillende problemen genoemd die jongeren op de basis- en de middelbare school tegenkomen. Naast onvoldoende of slechte begeleiding noemt men ook het missen van onderwijs, het oplopen van vertraging, te laag niveau, problemen om het gehele programma te volgen en verminderde energie, veelal gerelateerd aan de ziekte of handicap. Specifiek bij psychische beperkingen noemt men onduidelijkheid over de diagnose. Daarnaast zijn er diverse sociaal/emotioneel gerelateerde factoren, zoals onbegrip en weerstand, pesten, eenzaamheid en een negatieve houding van de leerkracht.

Voldoende voorbereid worden op werk
Een op de 3 jongeren is tevreden over de mate waarin de school hen heeft voorbereid op werk. Jongeren die meer of andere ondersteuning hadden gewild, noemen met name meer voorbereiding door bijvoorbeeld een stage op de middelbare school, naast het krijgen van goede begeleiding.
Uit al deze ervaringen blijkt dat jongeren met een beperking tijdens hun schooltijd een breed scala aan problemen ervaren. Ook kan door hen aangeven worden wat ze op school wensen: begeleiding op maat, toegespitst op hun individuele situatie en voldoende aandacht voor sociaal emotionele vaardigheden.

Bevorderende factoren
De volgende factoren worden aangegeven een positieve rol te spelen, waarom de jongere de schooltijd als plezierig en niet belemmerend ervaart: acceptatie en begrip, gelijkwaardige behandeling, stimulatie, voldoende en op maat gesneden hulp, ondersteuning en begeleiding, goede voorzieningen, vriendschap, goed onderwijs, leuke leraren, een kleine school.

Jongeren ervaren – met name tijdens de middelbare schooltijd – de steun van zowel de school, als ouders en vrienden als meest belangrijk, als het gaat om problemen die te maken hebben met hun beperking.

Over het onderzoek
Aan het onderzoek hebben 51 jongeren en 9 ouders meegewerkt. De auteur van het rapport is Mijnie van der Stoel, met medewerking van Neeltje Huvenaars en Brigitte van Lierop (allen verbonden aan Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver).

Klik hier voor het rapport.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel