CrossOverprojecten

JAS

‘Wie de JAS past, trekt hem aan’

De JAS is een denkoefening voor iedereen die zich in Nederland bezighoudt met arbeidsmarktbeleid en de participatie van jongeren met een beperking. Als kenniscentrum is het onze opdracht om kennis te verzamelen en te delen opdat meer mensen meer weten over de participatiekansen van jongeren+ en daardoor ook beter handelen. We bieden Nederland een denkoefening en willen het nadenken over deze belangrijke kwestie daadwerkelijk bevorderen. We vinden namelijk dat ‘onze jongeren’ nog te vaak ontbreken in studies en plannen rond de toekomstige arbeidsmarkt.

Rinnooy Kan, Smit, Schnabel
Het rapport visualiseert vier prikkelende scenario’s waaraan beleidmakers en hun organisaties hun opvattingen en toekomstvisies en de consequenties daarvan kunnen spiegelen. De basis voor de verschillen tussen deze vier scenario’s wordt gevormd door de assen diversiteit versus uniformiteit en maximale versus minimale prikkels, de twee meest onzekere factoren waar het de toekomstige arbeidsmarkt betreft. De scenario’s zijn gebaseerd op de input van zeventig professionals die meegewerkt hebben aan de scenario studie. In door CrossOver geïnitieerde interviews met politici, beleidsmakers en opinieleiders op het gebied van arbeidsmarkt, waaronder Jaap Smit, Doekle Terpstra, Mirjam Sterk, Alexander Rinnooy Kan en Paul Schnabel, is hun visie over de toekomstige arbeidsmarkt aan de orde gekomen. Bekende wetenschappers hebben in hun essays hun visie gegeven op de ontwikkelingen die zij zien binnen hun vakgebied en de gevolgen daarvan voor de toekomstige positie van jongeren met een beperking op de arbeidsmarkt. Ook geven ze aan welke rol sociale zekerheid in die toekomstige arbeidsmarkt zou kunnen spelen. Deze bijdragen zijn gebundeld in ‘Het wassende weten’. Deze interviews, essays en de daarna georganiseerde workshops zijn input geweest voor de scenario’s, die beschreven zijn in ‘Wie de JAS past, trekt hem aan’.

Bekijk het rapport 'Wie de JAS past, trekt hem aan'

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel