CrossOverprojecten

cao en Wajong

Werkgevers helpen om cao-afspraken Wajong uit te voeren

CrossOver brengt cao-afspraken Wajong in kaart en vraagt werkgevers wat ze nodig hebben om deze afspraken uit te voeren. Kennis en Innovatiecentrum CrossOver inventariseerde recent welke cao- afspraken in het seizoen 2009-2010 zijn gemaakt met betrekking tot jongeren met een beperking. Wat blijkt? Er zijn veel initiatieven geformuleerd voor jongeren met een beperking.

Bekijk de lijst met cao-afspraken

CrossOver onderzoekt van daaruit wat bedrijven nodig hebben om de gemaakte afspraken in de cao’s uit te kunnen voeren. De succesfactoren en knelpunten die hieruit naar voren komen worden in de loop van 2011-2012 verwerkt tot adviezen en modellen die beschikbaar komen voor alle bedrijven en organisaties die (overwegen) jongeren met een beperking in dienst (te) nemen.

Zorgvuldig monitoren
CrossOver zal de ontwikkelingen op cao-gebied zorgvuldig monitoren. Daarbij gaat het enerzijds om de totstandkoming van de afspraken en anderzijds over de operationalisering daarvan.

Deel uw ervaring
Graag nodigen wij werkgevers, (aanstaande) werknemers en hun organisaties uit hun ervaringen met de realisatie en de uitvoering van dit type cao-afspraken met CrossOver te delen. Dat kan via de mail of via 030 60 35 424 of laat hieronder uw reactie achter.  

Werkgeverspagina
In dit project houdt CrossOver graag werkgevers op de hoogte van relevante ontwikkelingen en voorziet hun bovenal van interessante informatie. Op onze werkgeverspagina vinden werkgevers dan ook informatie over goede praktijkvoorbeelden, onderzoeken en ondersteuners als het gaat om het in dienst nemen van jongeren met een beperking. Bekijk de actuele informatie, praktijkvoorbeelden, onderzoeken en ondersteuners.

Er zijn nog geen reacties

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel