CrossOverprojecten

betekenis van werk

De vraag, wat de betekenis van werk is voor jongeren en jongeren+ en op welke wijze de betekenis van werk te meten is, bereikte CrossOver. Het antwoord had CrossOver niet paraat, echter het antwoord is van belang omdat inzicht hierin van belang is voor interventies gericht op de huidige en toekomstige arbeidsparticipatiekansen van jongeren+.

Rapport 'De betekenis van werk voor jongeren'
Een oriëntatie gericht op jongeren en datgene wat hen kenmerkt in relatie tot werk, de betekenis die zij aan werk geven en hun zoekgedrag. Met als doel het vergaren van inzicht voor de inrichting van hun re-integratie naar duurzaam werk.

Lees het rapport

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel