pers

U bevindt zich in de persruimte van CrossOver

Hier vindt u persberichten, berichten uit de media, achtergrondinformatie over CrossOver en beeldmateriaal.
CrossOver wil journalisten en redactiemedewerkers graag van dienst zijn. Onze informatie kunt u daarom vrij van rechten, met bronvermelding, gebruiken. Wilt u uitgebreide informatie van onze site overnemen (meer dan 500 woorden), dan vragen wij u even contact op te nemen met onze communicatiemanager. De contactinformatie staat aan de rechterzijde van deze pagina.
Wij juichen het ook toe als andere organisaties informatie van de website overnemen. Als de informatie voor zakelijke of commerciële doeleinden wordt gebruikt, neemt u dan ook even contact met ons op.

01.11.11

Scenariostudie naar toekomstige arbeidsmarkt en positie jongeren+

'We zullen de minister om een reactie vragen', zegt Ineke van Gent toe als ze als voorzitter van de Tweede Kamer commissie van SZW twee publicaties van Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver in ontvangst neemt. Ze baseert die toezegging op de waardering die haar mede commissieleden uitspreken bij de aanbieding van een tweetal studies - 'Het wassende weten' en 'Wie de JAS past, trekt hem aan' - vanmiddag in het gebouw van de Tweede Kamer. Beide studies verkennen de arbeidsmarkt van de toekomst en de positie van jongeren met een beperking op die arbeidsmarkt, op basis van essays en interviews met vooraanstaande Nederlanders en bekende wetenschappers.>

27.09.11

Werven en aantrekken Wajongers: CrossOver bundelt praktijkvoorbeelden werkgevers met Wajongers

Op de website van Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver is vanaf vandaag een speciale Cao Wajongpagina te bezoeken met relevante informatie voor bedrijven/werkgevers die aan de slag gaan met het uitvoeren van de cao-afspraken over de instroom van Wajongers. Werkgevers vinden er veel praktijkvoorbeelden en do’s en don’ts van collega-werkgevers en organisaties die hen kunnen ondersteunen bij het in dienst nemen van Wajongers.>

17.05.11

CrossOver maakt fenomeen 'jobcoach' inzichtelijk

Er is veel te doen over de nieuwe wet ‘Werken naar vermogen’. Meer mensen met een beperking willen en moeten aan de slag. Op dit moment denkt het UWV na over de invulling van de jobcoach-voorziening: een belangrijk instrument in de weg naar de arbeidsmarkt, dat bovendien al in vele wetten verankerd is. In dat kader werden er onlangs Kamervragen gesteld over het jobcoach-protocol. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver ontwikkelde recent een handleiding over de jobcoach aan de hand van visies van diverse experts. >

10.05.11

Weinig aandacht voor wonen, financien en vrije tijd op VSO-scholen

Teveel leerlingen van het speciaal onderwijs verlaten school zonder diploma of uitzicht op werk. Dit vergroot het risico om buiten de samenleving te vallen. Opleiding is immers een belangrijke basisvoorwaarde voor een (betere) kans op werk. Daarom onderzocht Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver samen met de WEC Raad welke factoren bijdragen aan een succesvolle overgang (transitie) vanuit het VSO naar een vervolgstudie, (betaald) werk of dagbesteding.>

03.03.11

Lunchbijeenkomst 'Samen Werken' leidt tot nieuwe inzichten

Hoe kan de arbeidsmarkt toegankelijker worden voor mensen met een handicap? En wat kunnen werkgevers-, werknemersorganisaties en overheid in de dagelijkse praktijk doen om meer inclusief te werken? Dat was de centrale vraag tijdens de lunchbijeenkomst ‘Samen Werken’ vandaag in de Malietoren in Den Haag. Diverse stakeholders bogen zich onder leiding van Robin Linschoten over deze vraag en combineerden zo het nuttigen met het nuttige.
>

16.02.11

Kennis- en innovatiecentrum CrossOver lanceert website: ‘Alle Spelers in Beeld’

Hoe zijn de werelden van onderwijs, arbeid en zorg in Nederland georganiseerd? Waar kunnen jongeren met een beperking en hun ouders/begeleiders eigenlijk terecht met hun vragen of behoefte aan ondersteuning op het gebied van onderwijs, arbeid of zorg? Veel antwoorden op dit soort vragen zijn te vinden op de nieuwe website www.allespelersinbeeld.nl.>

02.10.10

Minder Wajong door meer maatschappelijke participatie op jonge leeftijd
Als kinderen met een beperking op jonge leeftijd al in de maatschappij participeren dan zal het aantal jongeren dat afhankelijk is van een uitkering afnemen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Meedoen leer je door mee te doen’ van ZonMw en Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver. Het onderzoek, uitgevoerd door H&S consult, brengt in kaart of en op welke wijze er bij de zorg voor deze kinderen (0-12 jaar) aandacht is voor toekomstige maatschappelijke participatie.>

11.05.10

Nu komt het aan op politieke moed en doorzettingskracht
Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver constateert op basis van de verkiezingsprogrammas dat de politieke aandacht voor mensen met een beperking toeneemt. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde analyse van CrossOver-bestuurslid Hannie van Leeuwen.>

04.05.10

CrossOver presenteert onderzoek Hannie van Leeuwen
Wat hebben politieke partijen in petto voor mensen met een functiebeperking en wat betekent dat voor economie, onderwijs en zorg?
In aanloop naar de verkiezingen promoten de verschillende politieke partijen hun verkiezingsprogrammas. Wat betekenen de standpunten van de verschillende partijen voor de economische zelfstandigheid van jongeren met een beperking? >

10.12.09

'Werk in behandeling': Weinig aandacht voor arbeid en onderwijs in GGZ behandeltrajecten
Bij de behandeling van jongeren met een psychiatrische stoornis staan therapie en leren omgaan met de stoornis voorop. Het is de vertrouwde aanpak, bekend als het medische model. Daar is niets mis mee, maar er mist wel een component die van belang is om jongeren ook kans te bieden weer (zo volledig mogelijk) mee te draaien in de maatschappij.>

06.11.09

Jongeren met een beperking kunnen meer dan iedereen denkt

Minisymposium CHRONISCH AMBITIEUS daagt uit tot discussie. Als het gaat om arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking, gaat de samenleving nog te veel uit van de beperking in plaats van wat iemand wel kan. Ten onrechte, want jongeren met een beperking kúnnen vaak meer dan iedereen denkt. En, niet onbelangrijk, ook meer dan zij zelf denken. In het bedrijfsleven tekent zich een kentering af. Dat stelt Willem Lageweg van MVO Nederland, tijdens Chronisch Ambitieus. >

contact-gegevens

Arjan Keijzer
communicatiemanager

telefoon
0624128880
0306035424

e-mail
a.keijzer@kcco.nl

bezoekadres
Schouwstede 1a
3431 JA Nieuwegein