over CrossOver

geschiedenis CrossOver

CrossOver is opgezet om de arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking te vergroten. In 2005 pleitte het toenmalige Tweede Kamerlid Gerda Verburg voor extra financiële middelen. Een deel daarvan is bestemd om de kennis over deze doelgroep te vergroten. Zo ontstond het idee voor CrossOver.

Als voorbereiding hebben NIZW (nu Vilans), TNO Arbeid/Kwaliteit van leven en het REA College in 2006 een verkennende studie uitgevoerd (contourennotitie). Vervolgens is  samen met CIBIT een bedrijfsplan opgesteld, waarop subsidie is toegekend. Begin 2007 is Kenniscentrum CrossOver officieel gestart.

Meer participatie van jongeren

Het aantal Wajongers groeit en daarmee ook hun maatschappelijke relevantie. In 2005 kende de Wajong  bijna 150.000 uitkeringsgerechtigden. Naar verwachting groeit dit aantal tot 200.000 in 2015 en 300.000 in 2040. Het overheidsbudget zal oplopen tot ruim 2 miljard in 2011. Van alle wajongers is 98% volledig arbeidsongeschikt verklaard.

Toch verrichten vele Wajongers een vorm van arbeid. Van alle Wajongers werkt in totaal 26%, waarvan 17% in een Sociale Werkvoorziening en 9% bij een reguliere werkgever. Een veel hoger percentage Wajongers kan en wil op de arbeidsmarkt participeren, maar slaagt daar (nog) niet in.

Kennis van CrossOver helpt

Door de juiste kennis wordt bemiddeling van jongeren met een beperking efficiënter. Er is veel informatie, maar die is versnipperd of onvolledig. Het kenniscentrum biedt de beschikbare informatie aan en breidt die kennis verder uit.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel