CrossOvernieuws

mei

31.05.12

Geen efficiencykorting op de sociale werkvoorziening
Er komt geen efficiencykorting op de sociale werkvoorziening en de herstructureringsfaciliteit van € 400 miljoen gaat niet door. Dat is een van de gevolgen van het niet doorgaan van de Wet werken naar vermogen. >

31.05.12

Gezamenlijke oproep aan politici: Kies voor eigen regie
De Maatschappelijke Coalitie Eigen Regie vraagt aan alle politieke partijen in de verkiezingsprogramma's te kiezen voor een duurzaam en houdbaar stelstel voor zorg en maatschappelijke ondersteuning op alle levensgebieden, dat uitgaat van de behoeften en eigen regie van mensen. >

31.05.12

Stelselwijziging Jeugdzorg niet controversieel; debat uitgesteld
Zoals verwacht heeft de Algemene commissie voor Jeugdzorg van de Tweede Kamer op 30 mei 2012 besloten de Stelselwijziging Jeugdzorg niet controversieel te verklaren. Dit betekent in principe dat de voorbereiding van deze stelselwijziging volgens de huidige planning - per 1 januari 2015: alle jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van gemeenten – kan worden voortgezet. >

30.05.12

De zeven bikkels van 2012
Het lijkt onmogelijk om een eigen bedrijf te starten terwijl je dagelijks geconfronteerd wordt met een lichamelijke beperking. Maar voor de Bikkels van de Bart de Graaff Foundation is niets onmogelijk. >

29.05.12

Forse impact Lenteakkoord op gehandicaptenzorg
Vandaag is de tekst van het Lenteakkoord ‘Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd’ officieel gepubliceerd. Enerzijds bevat het akkoord maatregelen die grote gevolgen hebben voor het beschikbare zorgbudget in de AWBZ en voor de begroting 2013 van zorgaanbieders. >

25.05.12

Branches roepen op tot kwaliteitswaarborg specialistische zorg bij stelselwijziging
Jeugdzorg Nederland, Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC), GGZ Nederland en VGN hebben gezamenlijk een brief aan de Tweede Kamer gestuurd naar aanleiding van de voortgangsbrief stelselwijziging jeugd van het kabinet op 27 april 2012. >

25.05.12

Decentralisatie Begeleiding naar gemeenten per 2013 gaat niet door
De decentralisatie van AWBZ-begeleiding naar gemeenten, via de Wmo, per 1 januari 2013 is van de baan. Dat blijkt uit het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie, zoals dat vandaag naar de Tweede Kamer gaat. >

25.05.12

Dutch Carreer Cup wint sportiviteitsprijs
Woensdag 16 mei werd De Sportiviteit Prijs 2012 uitgereikt. Het project Dutch Career Cup was samen met 15 andere initiatieven genomineerd. In het Frans Otten Stadion in Amsterdam heeft Life Goals directeur Arne de Groote de Juryprijs in ontvangst mogen nemen. >

25.05.12

Procedure controversiele onderwerpen
Er komen nieuwe verkiezingen aan. In de komende maanden vergadert de Tweede Kamer gewoon door. Maar vanwege de demissionaire status van het kabinet niet over alle onderwerpen. >

25.05.12

VNG reactie op voortgangsbrief jeugdzorg
De Tweede Kamer debatteert op 31 mei over de stelselwijziging jeugdzorg naar aanleiding van de brief ‘Geen kind buiten spel’ die de staatssecretarissen Veldhuizen - van Zanten en Teeven op 27 april stuurden. >

24.05.12

Branches reageren op kabinetsbrief voortgang stelswelwijziging jeugd
De VGN, Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC), GGZ Nederland en Jeugdzorg Nederland hebben gezamenlijk een brief aan de Tweede Kamer gestuurd naar aanleiding van de voortgangsbrief stelselwijziging jeugd van het kabinet op 27 april 2012. >

24.05.12

IQ maatregel geschrapt
De IQ-maatregel is in het begrotingsakkoord geschrapt. Dit hebben ingewijden vanavond tegenover het ANP bevestigd, nadat RTL Nieuws hierover eerder berichtte. >

24.05.12

Werkhervatting van uitkeringgerechtigden vaak in deeltijdwerk
Vanwege bezuinigingen op de re-integratiebudgetten van gemeenten en UWV moeten lastige keuzes gemaakt worden. Inzicht in wat de afgelopen jaren wel en niet heeft gewerkt bij de re-integratie van uitkeringsgerechtigden is daarom van groot belang. >

22.05.12

CG-raad en Platform VG roepen politici op om echt te hervormen
‘Het is nu de tijd om te kiezen voor hervormingen waar mensen met een beperking echt baat bij hebben'. Die oproep doen de CG-Raad en Platform VG in een brief aan de programmacommissies van de politieke partijen. >

22.05.12

CrossOver maakt winnaar gouden afwasborstel bekend
Tijdens de Supportbeurs in Utrecht trok Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver veel aandacht (De Supportbeurs richt zicht op mensen met een beperking, en de professionals in dit specifieke domein.) >

18.05.12

Besluit over controversieel verklaren Wwnv uitgesteld
De Tweede Kamer heeft besloten pas volgende week te praten over het al dan niet controversieel verklaren van de Wet werken naar vermogen (Wwnv). >

18.05.12

Gevolgen ontwikkelingen passend onderwijs
De bezuiniging op passend onderwijs vervalt. De scholen, besturen en samenwerkingsverbanden krijgen een jaar langer de tijd voor de invoering van passend onderwijs. >

18.05.12

Rechter moet beslissen over langstudeerders
Studenten versus de Nederlandse Staat. Aanstaande maandag staan ze tegenover elkaar in de rechtbank. >

16.05.12

Kabinet wil wet werken naar vermogen aanpassen
Het kabinet wil proberen het Wetsvoorstel werken naar vermogen toch in aangepaste vorm door de Tweede Kamer te loodsen. >

16.05.12

VNG pleit voor wezenlijke aanpassingen wetsvoorstel Wwnv
Op dinsdag 15 mei zou de vaste Kamercommissie de toekomst van het wetsvoorstel behandelen, maar dit is op het laatste moment verplaatst naar volgende week. >

15.05.12

Leerwerkcongres: ik kan aan het werk!
datum: 16 mei 2012 locatie: Aeqour, Ede >

14.05.12

Meer tijd voor invoering passend onderwijs
Scholen krijgen langer de tijd om de hervormingen rond het passend onderwijs door te voeren. Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) geeft de scholen een jaar extra. >

11.05.12

Nieuw inzicht in dynamiek op de arbeidsmarkt
Jongeren wisselen vaker van baan dan ouderen. Allochtonen doen dit vaker dan autochtonen. Vooral de schoonmaaksector, de horeca en uiteraard de uitzendsector kennen veel baanwisselaars. Weinig baanwisselaars zijn er in het openbaar bestuur en het onderwijs. >

10.05.12

Behandeling wetsvoorstel passend onderwijs gaat door
De Eerste Kamer heeft besloten geen wetsvoorstellen in verband met de demissionaire status van het kabinet Rutte controversieel te verklaren. Dit betekent dat de Eerste Kamer de behandeling van het wetsvoorstel passend onderwijs voortzet. >

09.05.12

Geen bezuinigingen op passend onderwijs
De bezuinigingen op passend onderwijs zijn van de baan. Gisteren hebben VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie een akkoord gesloten om de overheidsfinanciën op orde te brengen. >

09.05.12

Stand van zaken Wwnv: nog veel onduidelijkheid
Rond de status van het wetsvoorstel Wwnv zijn er nog steeds veel vragen (zie eerder bericht). Na het mei-reces bespreken de Vaste Kamercommissies welke wetten nog onder het huidige demissionaire kabinet worden behandeld. >

04.05.12

Bezuinigingen op sw-sector in 2013 geschrapt
René Paas "Besluit is goed nieuws in barre tijden" >

04.05.12

Cijfers en trends UWV, maart 2012
De publicatie 'Cijfers en trends' bevat de meest recente maandelijkse cijfers over de wetten WW, WAO, WAZ, Wajong, ZW en WAZO. >

04.05.12

Kick-off ‘Verbinding zorg voor jeugd en onderwijs’
Op maandag 23 april vond in Utrecht de landelijke startbijeenkomst ‘Voorlopen in de verbinding zorg voor jeugd en passend onderwijs’ plaats. Vertegenwoordigers van gemeenten, onderwijs en jeugdzorg uit 35 regio’s kwamen bijeen om hun kennis over de samenhang van passend onderwijs en zorg voor jeugd te verbreden. Ook legden zij contact met collega’s uit andere regio’s die aan dezelfde ontwikkelingen werken. >

01.05.12

Eigen bijdrage GGZ deels van de baan
Het bezuinigingsakkoord dat de vijf partijen, VVD, CDA, D66, CU en GroenLinks, donderdag overeenkwamen maakt duidelijk dat de eigen bijdragen voor de geestelijke gezondheidszorg voor een deel verdwijnen. Het lijkt er op dat de meest kwetsbare groepen alsnog worden ontzien. >

01.05.12

Nieuwe coalitie houdt rekening met mensen met een beperking
De bezuinigingen op het passend onderwijs zijn van de baan, en die op het PGB worden voor een flink deel teruggedraaid. Dit is onderdeel van het akkoord dat de vijf partijen gisteren hebben gesloten. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel