CrossOvernieuws

januari

30.01.12

Passend onderwijs wordt in stappen ingevoerd
Het wetsvoorstel Passend Onderwijs is op dit moment in behandeling bij de Tweede Kamer. De kamerleden hebben veel vragen aan de minister gesteld. Het is de bedoeling dat de wet in stappen wordt ingevoerd. >

27.01.12

Gemeenten moeten jonggehandicapten sneller en beter begeleiden naar werk
Voor de toekomst van jonggehandicapten is een goede begeleiding van de overgang van school naar werk belangrijk. Tot op heden blijken, volgens de Inspectie voor Werk en Inkomen (IWI), gemeenten nauwelijks samen te werken met de scholen en dat vindt de Landelijke Cliëntenraad zorgelijk. >

27.01.12

Zoektocht naar de bikkels
De zoektocht naar de Bikkels 2012 van de Bart de Graaff Foundation is afgelopen nacht van start gegaan. Dat hebben we natuurlijk niet ‘gewoon’ gedaan, maar op een Bart-manier. >

25.01.12

Boekje over meedoen in de samenleving
Hoe doen mensen met een verstandelijke beperking mee in de samenleving? Wat zijn hun wensen en wat hebben zij nodig? U leest het in het boekje Samen leven, meedoen met een verstandelijke beperking. >

25.01.12

Staatssecretaris reageert op maatschappelijke batenonderzoek IBN Arbeidsintegratie
IBN liet een onderzoeksbureau uitrekenen wat de toegevoegde waarde is van werken. Het onderzoek bevestigt dat werken voor mensen veel meer betekent dan alleen geld verdienen. >

24.01.12

Informatie op wajongwerkt site uitgebreid
Hoe hou je als werkgever Wajongers in dienst? En welke route volg je als Wajonger naar werk? Om daarop antwoord  te geven heeft UWV WERKbedrijf de informatie op www.wajongwerkt.nl. uitgebreid. >

23.01.12

Dien nu uw idee in om een kennisproduct te ontwikkelen
Fonds NutsOhra stelt weer € 25.000,- beschikbaar om een kennisproduct te ontwikkelen en de uitvoeringsuren te bekostigen. >

23.01.12

Minister weigert gemeenten instemmingsrecht passend onderwijs
De gemeenten krijgen geen instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van de beoogde samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Dat schrijft minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs aan de G4 en de G32. De VNG vindt met deze grote steden instemmingsrecht noodzakelijk. >

20.01.12

RWI adviseert verdere professionalisering re-integratie-uitvoering
Door de crisis loopt het aantal werklozen momenteel snel op, terwijl tegelijkertijd het beschikbare budget van gemeenten en UWV voor re-integratie fors vermindert. Een verdere verbetering van de kwaliteit, de efficiëntie en de effectiviteit van de dienstverlening is nu dan ook belangrijker dan ooit. >

19.01.12

Aanstaande zondag aflevering 3 documentaire Kinderen van de rekening
"Kinderen van de rekening" is een serie portretten van jongeren in de jeugdzorg, opgenomen in de omgeving van Den Haag met medewerking van de Stichting Jeugdformaat. >

19.01.12

Werkgevers nog niet ingesteld op diabetes
*Werkgevers hebben weinig zicht op hun werknemers met diabetes. Ze weten niet hoeveel het er zijn en of zij problemen hebben met het werk. >

18.01.12

Blik op werk 'Week van Werkvermogen: houd medewerkers langer gezond'
Organisaties willen, met de opkomende vergrijzing en ontgroening, hun medewerkers langer gezond en fit houden. Werkvermogen, de mate waarin je als werknemer zowel mentaal als fysiek je werk kunt (blijven) uitoefenen, is een belangrijk element van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. >

13.01.12

Laat kwetsbaar Nederland niet vallen
70.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking verdwijnen, de Wajong wordt uitgekleed en alle uitkeringen worden dramatisch verlaagd. >

13.01.12

Veel onbegrip en praktische bezwaren rondom slechtziendheid op de werkvloer
Werknemers die slechtziend zijn, worden te snel afgeschreven door hun werkgever. >

13.01.12

Veelgestelde vragen transitie Begeleiding geactualiseerd
Wat houdt de functie 'Begeleiding' in? Welke wijziging is nodig in de Wmo? Blijft het pgb bestaan? Hoe hoog is het budget dat wordt overgeheveld? >

12.01.12

Gemeenten gevolgen onderbelicht in Wetsvoorstel passend onderwijs
Gemeenten én onderwijs komen in de problemen als het Wetsvoorstel passend onderwijs ongewijzigd in werking treedt. >

11.01.12

Ouders in actie tegen IQ-maatregel
Ouders en hulpverleners van licht verstandelijk gehandicapten bieden vanmiddag een witboek aan bij het ministerie van Volksgezondheid. Ze zijn tegen de afschaffing van de extra steun aan mensen met een IQ tussen 70 en 85. >

09.01.12

Kiezen voor een baan in de zorg
Als u in de zorg wilt werken, is dit uw kans. UWV WERKbedrijf heeft afspraken gemaakt met de Stichting RegioPlus om mensen met een WIA-, WAO- of Wajonguitkering te helpen aan een baan in de zorg. >

05.01.12

'Gemeenten niet klaar voor aanbesteding jeugdzorg'
Gemeenten zijn niet klaar voor een openbare aanbesteding van de jeugdzorg. Dat blijkt uit een marktanalyse van adviesbureau BMC. Volgens de analisten is de kennis en kunde van gemeenten als inkoper en opdrachtgever een risico voor de stelselwijziging. >

02.01.12

Advies Op weg naar Passend onderwijs 3 aangeboden aan minister Van Bijsterveldt
De ECPO heeft kort voor Kerstmis het laatste advies dat zij heeft opgesteld in haar oorspronkelijke samenstelling toegezonden aan minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart van OCW. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel