CrossOvernieuws

april

27.04.12

Divosa roept leden op door te gaan met voorbereiding op Wwnv
Dat de Wet werken naar vermogen (Wwnv) door de val van het kabinet dreigt te stranden, is volgens Divosa-voorzitter René Paas voor sociale diensten geen reden om achterover te leunen. >

25.04.12

CrossOver jaarverslag 2011
Lees ons Jaarverslag 2011 over een politiek roerig jaar met nieuwe uitdagingen en kansen. >

25.04.12

Omstreden wetsvoorstel veel weerstand in Kamer
Nog onwetend van de latere politieke verwikkelingen debatteerde de Tweede Kamer vorige week over het wetsvoorstel Wwnv. Veel Kamerleden twijfelen aan de haalbaarheid van de wet zolang gemeenten onvoldoende middelen hebben om de wet uit te voeren. >

24.04.12

Stemmingen werken naar vermogen uitgesteld
Vanwege de val van het kabinet zijn de stemmingen over de Wet werken naar vermogen uitgesteld. De stemmingen zouden eigenlijk op dinsdag 24 april plaatsvinden, maar de Tweede Kamer zal nu debatteren over de nieuwe politieke situatie. Alle stemmingen en het vragenuurtje zijn uitgesteld. >

24.04.12

Studiemiddag: ik kan aan het werk
Een van de grootste zorgen bij de scholing van mensen met een beperking is het vinden van een leerbedrijf. Vooral voor jongeren die geen volledige kwalificatie kunnen halen maar wel een opleiding volgen gericht op uitstroom naar arbeid wordt dit als een enorm probleem ervaren. >

23.04.12

Bouwstenen voor ontwikkeling werkplein van morgen beschikbaar
Het domein werk en inkomen is in beweging. Gemeenten moeten nadenken over nieuwe manieren om vraag naar en aanbod van werk op elkaar te laten aansluiten. Dat betekent ook anders kijken naar de werkpleinen. De VNG heeft bouwstenen ontwikkeld om gemeenten daarbij te helpen. >

23.04.12

CG-raad: IJskoud slotdebat Wet werken naar vermogen
De CG-Raad was gisterenavond aanwezig bij het slotdebat WWNV. Het debat startte met een bijna onparlementaire actie van De Krom, waardoor veel rumoer ontstond. PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer greep terecht in. Alle 150 Kamerleden werden opgeroepen en moesten stand-by blijven voor een mogelijke hoofdelijke stemming over het wel of niet doorgaan van het debat. Een hectisch begin van wat uiteindelijk een ijskoud debat zou worden. >

23.04.12

Tweede Kamer vervolgt Wmo-debat op 26 april
De Tweede Kamer debatteerde op 4 en 5 april over de Wmo-wijziging in verband met de decentralisatie van AWBZ-begeleiding. Het debat wordt op donderdag 26 april voortgezet. >

23.04.12

Wwnv gaat gehoopte uitstroom naar werk onvoldoende waarmaken
Divosa, de vereniging van managers van sociale diensten, waarschuwt het kabinet zich niet rijk te rekenen over de bezuinigingen die de Wet werken naar vermogen gaat opleveren. Daarvoor bevat het wetsvoorstel nog steeds te veel gedoe en vooral te weinig middelen. Volgens Divosa-voorzitter René Paas loopt het kabinet het risico 'de huid te verkopen voordat de beer geschoten is'. >

20.04.12

Betere afstemming Wwnv en Wmo noodzakelijk
Deze week behandelt de Tweede Kamer de Wet werken naar vermogen (Wwnv) én is er een vervolgdebat (derde termijn) de wetswijziging van de Wmo. >

20.04.12

De Krom loodst 'nieuwe bijstand' door Kamer
Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) krijgt voldoende steun in de Tweede Kamer om de bijstand samen te voegen met grote delen van de sociale werkplaatsen en de Wajong voor jonggehandicapten. >

19.04.12

Brief van de landelijke clientenraad aan de tweede kamer
De Tweede Kamer behandelt op dit moment de Wet werken naar vermogen (WWNV) en het voorstel tot wijziging van de WMO. De Landelijke Cliëntenraad (LCR), de CG-raad, de Platforms GGz en VG, de koepel van Ouderenorganisaties (CSO) doen een beroep op de leden van commissies van SZW en VWS om na te gaan of er genoeg afstemming is tussen de Wmo en WWNV. >

19.04.12

Kansen van mensen centraal in nota werkgeven naar vermogen
Tweede Kamerlid Jesse Klaver wil werkgevers die meer mensen met een arbeidshandicap en langdurig werklozen aan het werk helpen belonen. GroenLinks stelt voor het risico te delen: werkgevers bieden de zekerheid van werk en de gemeenten zorgen voor de begeleiding. >

19.04.12

Teruglezen en terugkijken SZW dag 12 april
Donderdag 12 april vond de SZW dag plaats.Met interessante en inspirerende sprekers, inhoudelijke werksessies en volop ruimte om te netwerken was het mede dankzij uw aanwezigheid een geslaagde dag. >

19.04.12

Wajong kunstenaars exposeren bij Philips
Het hoofdkantoor van Philips Electronics Nederland in Eindhoven biedt vanaf 17 april ruimte aan kunstwerken van talentvolle kunstenaars. De kunstenaars zijn de winnaars van het ‘Wajong Kunstcongres’, dat vorig jaar voor de tweede maal is georganiseerd door UWV, in het Kröller-Müller Museum. >

18.04.12

Arbeidsmarktscan 2012
Op 1 juli van dit jaar houdt de RWI na ruim 10 jaar op te bestaan. Daarmee komt er ook een einde aan de traditie van de jaarlijkse Arbeidsmarktanalyse. >

18.04.12

Het sociale gezicht van gemeenten onderzocht
Iedere twee jaar test de FNV het sociale beleid van de Nederlandse gemeenten op het gebied van armoede, sociale werkvoorziening en thuiszorg. Dit jaar namen 182 gemeenten deel. FNV-voorzitter Agnes Jongerius biedt de uitkomsten van het onderzoek in Amsterdam aan aan wethouder Andrée van Es. >

18.04.12

Kamerleden CDA VVD lijken compensatiebeginsel in Wwnv te steunen
Deze week debatteert de Tweede Kamer over de Wet werken naar vermogen (Wwnv). In het debat van gisteren hebben de coalitiepartijen CDA en VVD zich aangesloten bij de wens van de CG-Raad, MEE, TOOON en CNV Jongeren om het compensatiebeginsel op te nemen in de Wwnv. >

18.04.12

Kamerleden nemen petitie in ontvangst
Ruim 113.000 mensen tekenden de petitie tegen de Wet werken naar vermogen. FNV-voorzitter Agnes Jongerius bood de handtekeningen vanmiddag aan de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan. >

18.04.12

Langdurig debat wetsvoorstel Wwnv
De vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 16 april jl. in een twaalf uur durend debat gesproken over het wetsvoorstel Wet Werken naar Vermogen. >

18.04.12

Veel onduidelijkheid over overheveling AWBZ-begeleiding naar Wmo
Komende donderdag debatteert de Tweede Kamer verder over de overheveling van AWBZ-begeleiding naar de Wmo. Zowel de gemeenten als de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland willen dat de overheveling wordt uitgesteld tot 1 januari 2014. >

17.04.12

De kampioenen van de Dutch Career Cup
Tijdens de finale van de Dutch Career Cup werd het team Wajongers van FC Utrecht winnaar. Het was een feestelijk voetbalevent daar op het complex van Almere City FC. De afsluiting van een 26 weken durend sportief project bedoeld om Wajongers en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen. >

17.04.12

Gemeenten willen niet wachten met de herstructurering sociale werkvoorziening
Zet de € 100 miljoen die nu op de plank van het Gemeentefonds ligt, direct in voor de herstructurering van de sociale werkvoorziening (sw). Dat geld kan worden gebruikt om de lokale effecten van de transitie van de sw-sector verantwoord uit te werken. >

17.04.12

SZW-dagen
Het afgelopen jaar heeft het beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich verder ontwikkeld. De implementatie van de WWB-maatregelen is in volle gang, de kaders van de Wet werken naar vermogen staan. >

17.04.12

UWV en GGZ stimuleren arbeidsdeelname mensen met psychische aandoening
UWV en GGZ Nederland gaan samenwerken om de arbeidsparticipatie van mensen met psychische stoornissen te bevorderen, waardoor zij betaald werk kunnen doen of kunnen blijven verrichten. De organisaties hebben vandaag een overeenkomst ondertekend die de samenwerking bekrachtigt. >

17.04.12

VNG mailt Kamer over gevolgen amendementen Wmo-begeleiding
Uitstel van invoering, het pgb, budgettaire risico's, gegevensuitwisseling, basistarief, Wmo-raden, etc. Tijdens het Wmo-debat op 4 en 5 april werd door de Tweede Kamer een groot aantal amendementen en moties ingediend. >

17.04.12

Week van het Ambacht 2012
UWV WERKbedrijf organiseert samen met het Hoofdbedrijfschap Ambachten en JINC van 16 tot 21 april de zesde editie van de Week van het Ambacht. Tijdens deze week worden onder meer voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor scholieren en werkzoekenden. >

16.04.12

Brief Boaborea: inbreng bespreking wetsvoorstel werken naar vermogen
In de week van 16 april 2012 vindt de plenaire behandeling van het wetsvoorstel werken naar vermogen plaats. Boaborea heeft aan de Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd met inbreng voor de bespreking. >

16.04.12

Tooon: brief tweede kamer wet werken naar vermogen
Het kabinet vindt dat mensen zelf regie moeten nemen en zelfredzaam moeten zijn. TOOON, CNV en CG-Raad en MEE Nederland onderschrijven dit standpunt van harte. Echter, het mag niet zo zijn dat een werkzoekende en een werkgever, die elkaar op eigen initiatief vinden, vastlopen, omdat bij gemeenten het geld op is. >

16.04.12

Mensen met beperkingen nu al in de knel door WWNV
De eerste schadelijke gevolgen van de Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) zijn nu al zichtbaar. De VGN krijgt namelijk steeds meer meldingen dat sociale werkplaatsen mensen met een beperking ontslaan. >

13.04.12

Brief Cedris aan Tweede Kamer
Cedris heeft in een brief aan de Tweede Kamer (bijlage 1 en bijlage 2 bij brief aan de Tweede Kamer) een plan gepresenteerd om de Wet werken naar vermogen een vliegende start te geven. >

12.04.12

Tweede vragenronde ingelast voor Wwnv
De vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil meer duidelijkheid over het wetsvoorstel Werken naar Vermogen (Wwnv). Tijdens een procedurevergadering is besloten dat er een tweede ronde komt met verhelderende vragen van de Kamerleden. >

12.04.12

Via UWV 271.400 mensen aan het werk in 2011
Ondanks de economische tegenwind en de bezuinigingen zijn het afgelopen jaar via UWV 271.400 mensen aan werk geholpen. Onder hen waren 35.000 langdurig werklozen. Op het gebied van tijdigheid, rechtmatigheid en kostenbeheersing scoorde UWV goed. >

10.04.12

Afspraken budgetverdeling Wwnv over gemeenten bekend
In de Nota naar aanleiding van het verslag meldt de staatssecretaris onder meer wat hij rond de budgetverdeling met de VNG heeft afgesproken. Op verzoek van de VNG is getracht de herverdeeleffecten voor gemeenten zo klein mogelijk te houden. >

10.04.12

Analyse stelselherzieningen CrossOver
Volgende week behandelt de Kamer de WWnV. Deze wet heeft, ook in chemie met andere stelselwijzigingen, stevige effecten. Dat geldt des te sterker voor mensen met een beperking. >

10.04.12

Antwoorden op kamervragen: wijzigingen in wetsvoorstel Wwnv
Voorafgaand aan het kamerdebat beantwoordt Staatssecretaris De Krom vragen van de verschillende fracties. De Nota naar aanleiding van het verslag is samen met een Nota van wijziging aan de Tweede Kamer gestuurd. >

10.04.12

Heftig WMo-debat heeft derde termijn nodig
De Tweede Kamer is in beginsel positief over de transitie van de extramurale begeleiding en kortdurend verblijf van AWBZ naar Wmo. Maar gezien het grote aantal moties en amendementen - waarin veel voorstellen van de VGN meegenomen zijn - vinden de politieke partijen wel dat er ook veel aan veranderd moet worden. >

10.04.12

Resultaten quick scan: bezuinigingen op ggz bregen zorg patiënten in gevaar
Met ingang van dit jaar zijn meerdere bezuinigingsmaatregelen in de ggz sector van kracht zoals de invoering van een eigen bijdrage in de tweedelijns ggz, een budget- en tariefmaatregel, het schrappen van de behandeling van aanpassingsstoornissen uit het verzekerde pakket en de begrenzing van het tarief van DBC’s van 18.000 minuten en langer. >

06.04.12

Lancering Omroep mik: voor en door jongeren met een beperking
Vandaag wordt omroep mik feestelijk gelanceerd tijdens het programma 5OP2 (16.30 op Nederland 2). Lucille Werner neemt de presentatie voor haar rekening en twee redactieleden van omroep mik schuiven bij haar aan om over de omroep te vertellen. >

06.04.12

Website wajong voor werkgevers
Kennis -en innovatiecentrum CrossOver ontwikkelde in samenwerking met de RWI en het UWV de Wajong Wijzer. Nu de RWI wordt opgeheven, beheert CrossOver de website: www.wajongwijzer.nl. >

05.04.12

Gemeenten al voor invoering werken naar vermogen op achterstand
Wethouder Kool: Gemeenten al voor invoering werken naar vermogen op achterstand >

05.04.12

VNG, Ministeries VWS en VenJ publiceren factsheet stelselwijziging jeugd
Wat is de stelselwijziging zorg voor jeugd nou precies? Wat levert het op? En hoe gaan we naar dit nieuwe stelsel toe? >

04.04.12

Eerste netwerk experts klaar voor E-coaching
Realisten noemt CNV Jongeren ze. Een groep jongeren die, blijkbaar, een achterstand heeft op de arbeidsmarkt. Realist zijn vergt moed en eerlijkheid over jezelf. De Realisten willen af van het ‘probleemdenken’, en hun beperkingen laten zien als een deel van hun kracht. >

04.04.12

Gemeenten sturen Kamer verbetervoorstellen voor werken naar vermogen
Gemeenten vinden een integrale benadering van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een goede keus. >

04.04.12

NVvA: Mmmooi symposium: Mmm mensen met mogelijkheden
Op 30 maart vond het symposium Mmm...mensen met mogelijkheden plaats in Zeist. Acht beroepsgroepen kwamen hier bijeen om de samenwerking rondom de Wajongere te bevorderen. Deze beroepsgroepen waren: >

03.04.12

Hoe ziet de arbeidsmarkt er in 2026 uit voor jongeren met een beperking?
Locatie: Hotel Corona, aan het Haagse Buitenhof, krap 500 meter van het epicentrum waar men beleid bepaalt, wetsvoorstellen indient en beslissingen neemt, zoals de Wet Werken naar Vermogen. >

03.04.12

Duizenden kwetsbare jongeren lopen MBO mis
Duizenden jongeren uit het praktijkonderwijs (Pro), de Wijkscholen, Justitiële Jeugdinrichtingen en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) dreigen buiten de boot te gaan vallen. >

03.04.12

Leerlingen speciaal onderwijs op weg naar betaalde baan
Tien leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkscholen in de Achterhoek doen mee aan een proef die hen moet leiden naar een betaalde baan. Dat meldt de Gelderlander. >

03.04.12

Advies: Ontzorgen en Normaliseren
De jeugdzorg loopt tegen haar grenzen aan. Steeds meer kinderen en gezinnen komen in de zware en dure hulpverlening terecht. Hieraan liggen diverse oorzaken ten grondslag. >

03.04.12

Op de markt: marktwerking in de jeugdzorg
Column Hans Kamps, voorzitter Jeugdzorg Nederland. Er komt marktwerking in de jeugdzorg. Althans als het aan het kabinet ligt. Of er veel potentiële aanbieders staan te dringen is natuurlijk de vraag, maar dat terzijde. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel