CrossOvernieuws

mei

01.06.11

5e editie Prokkel laat Nederland bruisen
Op donderdag 9 juni geeft Gerdi A. Verbeet het startsein voor Prokkel 2011. Prokkel is de jaarlijkse Verstandelijk Gehandicapte 3daagse die zich richt op integratie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking. Verbeet geeft het startsein voor deze 5e editie van Prokkel met 25 Prokkelstages in de Tweede Kamer. >

01.06.11

De Krom kan verder met plannen arbeidsmarkt
Het kabinet kan voorlopig verder met zijn plannen om meer mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. In een afrondend debat dinsdagavond kreeg staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) steun van regeringspartijen VVD en CDA en van gedoogpartner PVV. Vrijwel de hele oppositie is fel tegen. >

01.06.11

FNV: dwing werkgevers Wajongers kans te geven
De FNV vindt dat de politiek werkgevers moet dwingen Wajongers een kans te geven. Slechts 4 procent van de werkgevers heeft volgens de FNV een jonggehandicapte in dienst en dat vindt de vakcentrale te weinig. >

01.06.11

Gemeenten vrezen te krappe re-integratiebudgetten
Ook na de uitleg van staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) vinden gemeenten dat ze onverantwoord grote financiële risico's lopen als het kabinet zijn plannen doorzet voor het aan het werk helpen van werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. >

01.06.11

RWI: Zet re-integratiemiddelen vooral in voor kwetsbare middengroep
Het kabinet wil de komende jaren bijna vijftig procent bezuinigen op re-integratiemiddelen en bemiddeling. Een versobering van die omvang dwingt tot fundamentele keuzes. >

01.06.11

Werken naar vermogen betekent groot financieel risico voor gemeenten
Staatssecretaris De Krom heeft de Tweede Kamer nader geïnformeerd over de manier waarop de subsidie voor de Wsw wordt afgebouwd. VNG en Cedris constateren dat de berekening van de staatssecretaris een aantal fouten bevat. Omdat de werkelijke kosten hoger liggen, komen gemeenten straks fors tekort op de Wsw. >

01.06.11

Werkgevers: Aantal CAO-afspraken Wajongers stijgt
Werkgevers hebben oog voor wat Wajongers kunnen en zetten zich daadwerkelijk in om hen aan de slag te krijgen. Dat zeggen ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW. >

01.06.11

Zeventig procent gemeenten stemmen tegen bestuursakkoord
Op 8 juni wordt er tijdens de algemene vergadering van de VNG gestemd voor of tegen het bestuursakkoord zoals dat uit de onderhandelingen tussen het Kabinet en de VNG is gekomen. Vooral de sociale paragraaf is onderwerp van een hevige discussie, het maakt dat de gemeenten verdeeld reageren. >

31.05.11

30 miljoen euro extra voor aanpak voortijdig schoolverlaten
De aanpak van voortijdig schoolverlaten is een topprioriteit van het kabinet. Daarom wordt er vanaf 2012 € 30 miljoen extra ingezet voor jongeren met gestapelde problemen en geen opleiding meer volgen. >

31.05.11

CDA: werkgevers moeten zich meer inspannen voor Wajonger
Het CDA wil in een Sociaal Akkoord 'scherpe afspraken' maken over de bijdrage van werkgevers om meer jongeren met een arbeidshandicap aan een baan te helpen. >

31.05.11

Wegvallen pgb is ramp voor mensen met een beperking
Het kabinet gaat het persoongebonden budget (pgb) waarschijnlijk bijna volledig afschaffen. Alleen een hele kleine groep komt er straks nog voor in aanmerking. De CG-Raad waarschuwt dat meer dan honderdduizend chronisch zieken en gehandicapten hierdoor in grote problemen komen.* >

30.05.11

De Krom licht budget WWNV toe
Voor de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) is in 2015 voor gemeenten alles bij elkaar € 2,6 miljard aan zogenoemd gebundeld re-integratiebudget beschikbaar. Daarvan is naar schatting € 1,8 miljard voor de sociale werkvoorziening.(class="lead") >

30.05.11

Kabinet: voorliggend onderhandelaarsakkoord is ondeelbaar
Het kabinet heeft in een gesprek met het VNG-bestuur herhaald dat het voorliggende onderhandelaarsakkoord Rijk-gemeenten ondeelbaar is. Na het vervolg van het Kamerdebat over de Wsw op 31 mei a.s. zal het bestuur de leden verder informeren. >

30.05.11

Terugblik op het Kamerdebat over Werken naar vermogen
De Tweede Kamer heeft woensdag 25 mei met staatssecretaris De Krom van SZW gedebatteerd over Werken naar vermogen (Wnv). Wij hebben de belangrijkste onderdelen van het debat in een notitie bij elkaar gezet. Zie de link hieronder. >

27.05.11

MKB vreest verlies expertise jonggehandicapten
Ondernemers en arbeidsdeskundigen vrezen dat door de decentralisatie van de Wajong belangrijke deskundigheid over jonggehandicapten verloren dreigt te gaan. MKB-Nederland pleit voor een landelijk registratiesysteem voor Wajongers. >

27.05.11

UWV WERKbedrijf concentreert dienstverlening op 30 regiovestigingen
UWV WERKbedrijf concentreert de dienstverlening tot eind 2014 op 30 Werkpleinen. UWV blijft aanwezig op één Werkplein per arbeidsmarktregio. De komende jaren verlaat het WERKbedrijf 68 Werkpleinen. >

26.05.11

CDA wil scherpe kantjes af van Wwnv
Regeringspartij CDA wil aanpassingen maken in de Wet werken naar vermogen, de nieuwe wet die de bestaande wetten als Wajong, Wwb, Wsw en Wij moet vervangen. Dat bleek tijdens het Kamerdebat over de nieuwe wet. >

26.05.11

De Krom en oppositie botsen over arbeidsmarkt
Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) en een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer blijven lijnrecht tegenover elkaar staan over de maatregelen voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat bleek woensdag tijdens een debat. >

26.05.11

VWS:bezuinigingen subsidies laten ruimte voor beleid
Bundeling van krachten van patiënten- en gehandicaptenorganisaties is noodzakelijk. Professionelere organisaties van een voldoende grote omvang kunnen met minder, maar doelgerichtere subsidies blijven opkomen voor hun leden.(class="lead") >

25.05.11

Bezuinigingen op jobcoaching leiden tot ontslag Wajongers
Uit een enquête van Boaborea onder werkgevers die Wajongers in dienst hebben, blijkt dat werkgevers zich genoodzaakt zien Wajongers te ontslaan als de jobcoaching na 3 jaar wordt beëindigd. >

25.05.11

Cohen wil quotum arbeidsgehandicapten bij bedrijven
Middelgrote en grote bedrijven moeten verplicht een bepaald aantal arbeidsgehandicapten in dienst nemen. Daarvoor pleit PvdA-leider Job Cohen in zijn gastcolumn op NU.nl. >

25.05.11

Groot banenverlies dreigt voor mensen met beperking
Duizenden mensen met een beperking zullen hun werk verliezen als de plannen van het kabinet doorgaan. Daarvoor waarschuwt directeur Greet Prins van de stichting Philadelphia, een instelling voor gehandicaptenzorg, dinsdag in de Volkskrant. Een woordvoerder heeft haar uitspraken bevestigd. >

25.05.11

Tiental organisaties pleit voor werkgelegenheid
Meer mensen met een beperking moeten aan het werk op de reguliere arbeidsmarkt, vindt het kabinet. Daarom wordt het mes gezet in de Wajong en de sociale werkplaatsen. Tien organisaties, waaronder CNV, de CG-Raad, GGZ Nederland en Tooon, uiten hun zorgen daarover in een brief aan de Tweede Kamer. >

25.05.11

Visies op de toekomstige arbeidsmarkt
CrossOver vroeg diverse hoogleraren, experts, ervaringsdeskundigen en jonge wetenschappers een bijdrage te schrijven over hun opvattingen over de toekomstige arbeidspartcipatie van jongeren met een beperking op de dynamische arbeidsmarkt. >

25.05.11

Wat vindt de LCR van de hoofdlijnennotitie over de Wet werken naar vermogen?
De doelen die het kabinet wil bereiken met de Wet werken naar vermogen (Wwnv) kan de LCR onderschrijven. De manier waarop het kabinet denkt deze doelen te bereiken, stuit de LCR tegen de borst: de plannen zijn niet realistisch. >

24.05.11

"Wie kan moet aan het werk" interview met Paul de Krom in het Parool en AD
Per 2013 moet elke Nederlander die kan werken, aan het werk. Met de nieuwe Wet Werken Naar Vermogen komen de bijstand, wajong (voor jonggehandicapten) en wsw (sociale werkplaats) in één regeling, die door de gemeentes wordt uitgevoerd. >

23.05.11

'Chaos dreigt bij overgang jeugdzorg naar gemeenten'
Gemeenten, provincies en bureaus jeugdzorg zijn alle zoekende naar een manier om de overgang van de jeugdzorg vorm te geven. Maar er is geen regie, geen duidelijk proces en financiële problemen. >

23.05.11

Naar een ambitieuze leercultuur
Minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs) willen toe naar een ambitieuze leercultuur en hogere prestaties van alle leerlingen. “Steeds meer scholen zetten wezenlijke stappen om het talent van hun leerlingen ten volle te benutten. >

20.05.11

Gehandicapten dempen kosten door zelf de rekening te betalen
In 2010 werd 87,6 miljard euro aan gezondheids- en welzijnskosten uitgegeven, 3,6 procent meer dan in 2009. De uitgaven aan de ouderenzorg stegen in 2010 met 5,0 procent meer dan gemiddeld, terwijl de uitgaven aan de gehandicaptenzorg slechts toe met 1,3 procent toenamen. >

20.05.11

Paul de Krom: 'Ik heb geen kaarten meer in mijn mouw'
Staatssecretaris Paul de Krom (VVD, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) weigert financiële toezeggingen te doen aan gemeenten die vrezen voor tekorten als gevolg van invoering van de Wet werken naar vermogen (Wwnv). >

19.05.11

Brief aan de Kamer over zorgen Wet werken naar vermogen
Waarom stuit de voorgenomen Wet werken naar vermogen (WNV) op massaal bezwaar bij de gemeenten? De VNG heeft de Tweede Kamer een brief geschreven om dat (opnieuw) uit te leggen. >

18.05.11

'IQ-maatregel voor gehandicapten is niet uitvoerbaar'
De IQ-maatregel waarmee het kabinet de toegang tot AWBZ-zorg voor mensen met een verstandelijke handicap wil beperken, is niet uitvoerbaar. >

18.05.11

'Onze kinderen worden de dupe van dit kabinet'
In een brief aan minister Van Bijsterveldt van Onderwijs roepen ouders van kinderen met adhd en/of autisme haar op de komende bezuinigingen op het passend onderwijs terug te draaien. Zij voorzien groeiende ellende voor hun kinderen. >

18.05.11

Antonia Wilhelmina Fonds financiert werkplaats Kennisplein Gehandicaptensector
Het Antonia Wilhelmina Fonds stelt € 25.000 beschikbaar voor een werkplaats op het Kennisplein Gehandicaptensector.  >

18.05.11

ECPO adviseert over wetsvoorstel Passend Onderwijs
De ECPO heeft begin mei op verzoek van de minister van onderwijs advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat de minister van plan is na de zomer bij het Parlement in te dienen. >

18.05.11

Persbericht: Ervaringscertificaten voor Wajongers!
Dankzij initiatief van drie jobcoachorganisaties en RBO Groningen meer kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren met een arbeidshandicap >

18.05.11

Plaatsing mensen met arbeidsbeperking in bedrijven goed mogelijk
Uit een proef met de Wajongadviesvoucher blijkt dat werkgevers geïnteresseerd zijn en mogelijkheden zien om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. >

18.05.11

Staatssecretaris lanceert vernieuwde Talentenvertaler
Staatssecretaris Paul de Krom heeft vandaag de nieuwe versie van de Talentenvertaler gelanceerd.  www.talentenvertaler.nl. >

16.05.11

Geldigheidsduur nieuwe Wsw-indicatie per 15 mei 2011 verkort
Vanaf 1 januari 2013 is de Wet Sociale werkvoorziening (Wsw) nog slechts toegankelijk voor mensen die alleen beschut kunnen werken. >

13.05.11

Bestuursakkoord: VNG krijgt het zwaar
Steeds meer gemeenten hebben aangekondigd op 8 juni tegen het bestuursakkoordakkoord te stemmen dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met het Rijk heeft gesloten. >

13.05.11

IWI: winst te boeken in samenhang en armoedebestrijding en re-integratie
Het stelsel van werk en inkomen heeft goed stand gehouden tijdens de economische crisis. De basisdienstverlening op de Werkpleinen was op orde. >

13.05.11

Jaarcijfers CGB: toegang gehandicapten tot werk en onderwijs moeizaam
Mensen met een beperking ondervinden nog steeds discriminatie bij het vinden van werk. Ook in het onderwijs ervaren leerlingen met een beperking en hun ouders geregeld problemen. >

13.05.11

VNG wil opnieuw om tafel over bestuursakkoord
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil het kabinet nog eens spreken over het zogenoemde conceptbestuursakkoord dat in april is gesloten. >

11.05.11

Cijfers zorgleerlingen
In beantwoording op Kamervragen in een brief van 19 april 2011 heeft minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) de Tweede Kamer bericht over de aantallen zorgleerlingen. >

11.05.11

Wajongers Centraal ontmoet staatssecretaris Paul de Krom
In de loop van de volgende week wordt het bestuursakkoord met de VNG besproken in de Tweede Kamer, de Wajongeren en hun arbeidsparticipatie vallen hier ook onder. >

10.05.11

CrossOver Kennisbank: Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen
Er gebeurt veel op het gebied van jongeren, werk en beperking. Wilt u op de hoogte blijven van alle actuele ontwikkelingen? Bekijk dan de CrossOver kennisbank. >

10.05.11

PvdA hekelt bezuiniging op sociale werkplaats
De PvdA maakt zich grote zorgen of metde afspraken in het zogeheten bestuursakkoord de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) overeind kan blijven. >

09.05.11

Baanverlies dreigt voor veel clienten ggz
Duizenden langdurig psychiatrische patiënten dreigen hun baan kwijt te raken door de bezuinigingen op de socialewerkvoorziening en Wajong. >

09.05.11

FNV roept gemeenten op tot verzet
De FNV is tegen het kabinetsplan om taken over te hevelen van het Rijk naar gemeenten, provincies en waterschappen. >

09.05.11

Steeds meer bedrijven met Wajongers in dienst
De verwachte krapte op de arbeidsmarkt kan voor een deel opgevangen worden door meer jonggehandicapten aan het werk te helpen. >

06.05.11

Gemeenten aan zet op eigen werkplein
Ook nu het bestuursakkoord klaar is, blijft er nog veel onduidelijk. De Wet werken naar vermogen (Wwnv) moet nog worden uitgewerkt en ook over de toekomst van de werkpleinen is het laatste woord niet gezegd. >

05.05.11

Pilots 4 Werken naar Vermogen: onderzoek instrument Loondispensatie
In de aanloop naar één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt worden voorstellen in de praktijk getest in de vier pilots Werken naar Vermogen. >

04.05.11

Bezuinigingen op de Wmo: Er is geen touw aan vast te knopen
Gemeenten moeten fors bezuinigen op het budget voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook welzijn ontkomt niet aan forse maatregelen. Hoe pakken gemeenten het aan? >

04.05.11

CG-Raad in RTL nieuws:'De rek is eruit!'
Het kabinet gaat hard bezuinigen op de zorg. Volgens mediaberichten van vrijdag 29 april wordt er onder meer 1 miljard bezuinigd op het Persoonsgebonden budget (Pgb). >

04.05.11

Wajongeren voetballen voor werk
Jong gehandicapte Zwollenaren die aan het werk willen, kunnen binnenkort hun kansen vergroten door lid te worden van een speciaal voetbalelftal voor Wajongeren. >

04.05.11

Werkgever ondergeschoven kindje in Werken naar vermogen
De nieuwe Wet werken naar vermogen zou het voor werkgevers makkelijker moeten maken om mensen zonder werk in dienst te nemen. Ton de Kok constateert dat aan een aantal essentiële voorwaarden om tot een succesvolle wet te komen, niet is voldaan. >

02.05.11

Bezuinigingen op de zorg bekend: chronisch zieken betalen opnieuw de rekening
Het kabinet gaat hard bezuinigen op de zorg. Volgens mediaberichten wordt er 1 miljard bezuinigd op het Persoonsgebonden budget (Pgb). >

02.05.11

Platform voor particpatieprofessionals
Het Platform voor Participatieprofessionals (PPP) is opgericht om de professionals de kans te geven met vakgenoten en professionals, ook uit aanpalende sectoren, van gedachten te wisselen. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel