CrossOvernieuws

maart

31.03.11

CDA: oog voor gehandicapte in bijstandsgezin
Bij bezuinigingen op de bijstand moet volgens het CDA rekening worden gehouden met gezinnen, waarbij gehandicapte meerderjarige kinderen nog thuiswonen en mantelzorg krijgen van hun ouders. >

31.03.11

FNV: samenvoegen regelingen misstap
Het samenvoegen van sociale regelingen zoals de Wajong, bijstand (wwb) en de werkvoorziening (wsw) in één regeling bespaart geen geld, maar kost de overheid 750 miljoen euro. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Epsilon Research in opdracht van de FNV vakcentrale. >

31.03.11

Grote opkomst Manifestatie VN-Verdrag Waarmaken
Op dinsdag 29 maart vond de landelijke Manifestatie ‘Het VN-verdrag waarmaken’ plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. De opkomst was een groot succes. Tijdens deze manifestatie draaide alles om gelijke mensenrechten voor mensen met een beperking. >

31.03.11

Kabinet wil af van VN-Verdrag
Er is in het kabinet geen draagvlak voor de bekrachtiging van het VN-Verdrag voor mensen met een beperking. Dat heeft staatssecretaris Veldhuijzen van VWS laten weten aan de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad). >

31.03.11

MEE maakt film over studeren met autisme
'Geslaagd studeren met autisme' zo luidt de titel van de film over Joeri, die MEE Plus uitbrengt op 2 april tijdens de landelijke Autismeweek. Het doel is de mogelijkheden van mensen met autisme onder de aandacht te brengen. >

31.03.11

Nog 400 Wajong adviesvouchers beschikbaar
Werkgevers kunnen nog tot en met 29 april 2011 een Wajong adviesvoucher aanvragen bij Agentschap NL (zie eerder bericht). >

31.03.11

Ombudsman: kinderen te vaak lang thuis
Scholen trekken te snel hun handen af van probleemleerlingen in plaats van hen verder te helpen. Dat stelde de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, woensdag in de Tweede Kamer. >

31.03.11

Onderhandelingen regeling arbeidsmarkt muurvast
De onderhandelingen tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het kabinet over de hervormingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt zitten muurvast. >

31.03.11

Werkgevers en bonden vrezen arbeidsmarktplan
Werkgevers en vakbonden vinden het geen goed idee als gemeenten in plaats van uitkeringsinstituut UWV verantwoordelijk worden voor de Wajong-uitkering voor mensen die van jongs af aan gehandicapt zijn. >

28.03.11

Steeds meer cao's bevatten Wajongafspraken
Vakbonden waarschuwen voor windowdressing >

25.03.11

Bijna helft Wajongers wil een betaalde baan
Wajongers met Wajong-uitkering van 5 jaar of langer kiezen eerder voor vrijwilligerswerk >

24.03.11

Bezuinigingen Passend onderwijs nog niet helemaal zeker
Er is een kans dat de Eerste Kamer het plan van minister Van Bijsterveldt om 300 miljoen te bezuinigen op Passend onderwijs afwijst, omdat na de Provinciale Statenverkiezingen de coalitiepartijen en de PVV daar misschien geen meerderheid zullen krijgen. Dat meldt de Algemen Vereniging Schoolleiders. >

24.03.11

Langdurige aandoening halveert kans op werk
Van de personen met een langdurige aandoening die in 2008 aan de kant stonden, had een jaar later 7 procent werk gevonden. Dat was ruim de helft minder dan bij personen zonder aandoening. Personen met een aandoening én een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben het steeds moeilijker op de arbeidsmarkt. >

24.03.11

Patiënten redden het niet zonder AWBZ-hulp
Steeds minder mensen vinden een langdurige oplossing voor het wegvallen van hun begeleiding uit de AWBZ. Dat concluderen cliëntenorganisaties die in twee jaar de gevolgen van veranderingen in de AWBZ in kaart hebben gebracht. Ruim 7500 ervaringen zijn verwerkt. >

23.03.11

Ik wilde met mijn handen werken. In een magazijn. Hier kon dat.
Staatssecretaris de Krom bezocht gisteren een vestiging van de Mediamarkt in Rotterdam Centrum. Het kabinet wil meer mensen met een arbeidshandicap aan de slag krijgen. Deze Mediamarkt werkt al enige jaren met mensen met een arbeidshandicap. >

23.03.11

Snijden in UWV is rampzalige desinvestering
Uitkerings- en bemiddelingsbedrijf UWV Werkbedrijf snijdt fors in het aantal regiovestigingen. Betekent dit het einde van de werkpleinen? >

22.03.11

Begeleiding kwetsbare jonge werklozen nog minimaal
De begeleiding van kwetsbare jonge werklozen staat nog in de kinderschoenen. Het Actieplan Jeugdwerkloosheid van het kabinet Balkenende IV uit 2009 had weliswaar specifiek aandacht voor deze doelgroep, maar bij de uitwerking in regionale actieplannen, werden de problemen van kwetsbare jongeren niet onderkend. >

22.03.11

In 2012 geen 50 maar 100 miljoen aan bezuinigingen op zorgleerlingen
Minister Van Bijsterveldt voert haar bezuinigingen in het passend onderwijs op nog rigoureuzere wijze door dan ze aankondigt. >

21.03.11

Gemeenten willen de activiteiten van de Werkpleinen zoveel mogelijk overeind houden
De VNG heeft in het bestuurlijk overleg met staatssecretaris De Krom gisteren gepleit om de activiteiten op de Werkpleinen overeind te houden, vooral omdat daar de afgelopen jaren veel in geinvesteerd is. Gemeenten kunnen dan werkzoekenden optimaal blijven helpen. >

18.03.11

Kabinet worstelt met vernieuwing Wajong en Wsw
Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangekondigd dat het honderden miljoenen gaat bezuinigen op de Wajong en de sociale werkplaatsen (Wsw). >

17.03.11

Bezuinigingen UWV haaks op kabinetsvoornemen werken naar vermogen
Vanwege de forse bezuinigingen op het UWV moet bijna driekwart van de loketten op de Werkpleinen gesloten worden. >

17.03.11

Meet & Greet CAO Wajong-proof Project
CNV Jongeren en FNV Jong zijn vanaf november 2010 voor het ministerie van SZW het project “CAO Wajong-proof” gestart met als doel CAO-onderhandelaars praktische ondersteuning te bieden om kwalitatief goede en haalbare Wajong afspraken te maken. >

16.03.11

Werklozen niet langer geholpen bij re-integratie
Uitkeringsinstantie UWV stopt met de re-integratie van werklozen. Volgens minister Henk Kamp van Sociale Zaken legt het kabinet zo de verantwoordelijkheid voor het vinden van werk waar ze hoort: bij de werknemers en de werkgevers. >

15.03.11

Bezuinigingen UWV betekent einde integrale samenwerking
De bezuinigingen die het kabinet doorvoert, dwingt UWV Werkbedrijf zijn dienstverlening te concentreren op dertig van de honderd Werkpleinen. >

15.03.11

Kleinere en efficientere overheid bij SZW, UWV en SVB bespaart €410 miljoen
‘Een kleinere, slagvaardige overheid kan de burger efficiënter van dienst zijn en helpt de begroting van de overheid op orde te brengen.’ >

14.03.11

'Neem Wajongers in dienst bij uw eigen Tweede Kamerfractie'
Op 9 maart vond in de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek plaats over discriminatie op de arbeidsmarkt. >

14.03.11

Ratificatie VN-verdrag: komt Kabinet-Rutte met verlossende woord?
Vier jaar geleden ondertekende Nederland in New York het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Het wordt nu spannend. >

14.03.11

Zou u het durven?
De Algemene wet bijzondere ziektekosten, de Jeugdzorg en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten hebben veel gemeenschappelijk. >

10.03.11

De geboorte van Tooon
Met gepaste trots kondigen wij de geboorte van Tooon aan. Tooon de nieuwe vereniging voor en straks door mensen met een arbeidshandicap. >

10.03.11

Directeur CG-Raad in Volkskrant 'Rugzak krijg je niet zomaar'
De CG-Raad heeft een opinie-artikel ingestuurd naar de Volkskrant met als thema het Rugzakje. De Volkskrant heeft 9 maart 2011 het artikel gepubliceerd op de Opinie-pagina. >

09.03.11

80 Wajongers aan het werk bij woningcorporaties
CNV Vakmensen heeft op 24 januari een cao-akkoord bereikt voor de 30.000 werknemers bij de woningcorporaties. In het oog springt een cao-afspraak over jonggehandicapten (Wajongers). >

09.03.11

BOSKblog.nl:jongeren bloggen over hun leven
Op www.BOSKblog.nl vind je inspirerende, leuke, grappige en herkenbare verhalen van jongeren met een handicap. >

09.03.11

Kabinet overtreedt internationale regels met WIA
De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft felle kritiek op de WIA, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De ILO vindt de uitvoering van de WIA voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers in strijd met het door Nederland bekrachtigde ILO-verdrag 121. >

07.03.11

Voorzitter Cedris reageert op uitspraken minister-president Rutte: 'geen woorden maar daden'
De ambitie van minister-president Rutte om meer mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt bij gewone werkgevers aan de slag te helpen, verhoudt zich slecht met de zeer omvangrijke bezuinigingen  - 1,8 miljard – die nodig zijn om werkgevers over de streep te trekken. >

07.03.11

Zorgleerling geweerd
De CG-Raad meldt dat meerdere reguliere basisscholen nu plotseling zorgleerlingen afwijzen. Een ouder is vorige week naar de Commissie Gelijke Behandeling gestapt nadat een middelbare school haar kind, een leerling met rugzakje, weigerde. >

04.03.11

Boaborea in Impus van Stimulansz over Wet werken naar vermogen
Het kabinet bereidt de Wet werken naar vermogen voor, de regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Invoering staat gepland op 1 januari 2012. >

04.03.11

Subsidieverslaving
Nederland heeft inmiddels zo’n 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten. Dat is 15 procent van de beroepsbevolking. >

03.03.11

Feestelijke bijeenkomst: 'Goed bezig! GGz jongeren over opleiding en werk'
De uitreiking van het eerste officiële exemplaar van het boek ‘Goed bezig! GGz-jongeren over opleiding en werk’ was een succes. >

03.03.11

Lunchbijeenkomst 'Samen Werken' leidt tot nieuwe inzichten
Hoe kan de arbeidsmarkt toegankelijker worden voor mensen met een handicap? En wat kunnen werkgevers-, werknemersorganisaties en overheid in de dagelijkse praktijk doen om meer inclusief te werken?   >

03.03.11

Twijfels over banen sociale werkplaats
De oppositie twijfelt aan de regeringsbelofte dat de huidige werknemers van sociale werkplaatsen hun baan niet verliezen door bezuinigingen van het minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van PVV. >

02.03.11

Na de WAO moet ook de Wajong anders
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Henk Kamp pleitte in de Volkskrant van zaterdag 19 februari jongstleden voor modernisering van het sociale zekerheidsstelsel. Hij is daarmee niet de eerste. Kees Goudswaard geeft een overzicht van de eerdere hervormingen die plaatsvonden. >

02.03.11

Solliciteren met auditieve beperking
Op haar blog Ongehoord schrijft Marieke over haar ervaringen als slechthorende. Herkenbare situaties en leuke anekdotes worden met een vlotte pen beschreven. Marieke worstelde lange tijd met een ethisch dilemma: wanneer vertel ik mijn potentiële werkgever over mijn auditieve beperking? >

02.03.11

Uw kind begeleiden naar economische zelfstandigheid
Voor ouders is de toekomst van hun kind met een beperking natuurlijk van groot belang. Zij vrage zich hierbij ongetwijfeld wel eens af hoe het leven van het kind er later uit zal zien en in welke mate hij of zij economische zelfstandigheid – door inkomen, werk of een uitkering - zal bereiken. >

01.03.11

De Krom, hou het simpel
De hervorming van de regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt - Wajong (Wet arbeidsongeschiktheid jonggehandicapten), Wwb (Wet Werk en bijstand) en Wsw (Wet sociale werkvoorziening) - is al één van de grote opgaven van dit kabinet genoemd. Dat is niet voor niets. >

01.03.11

Het fnuikende effect van de Wajong
Vorige week protesteerden zeventig wethouders tegen de bezuinigingen in de Wajong. Maar om jonggehandicapten de mogelijkheid te ontnemen aan het werk te gaan, gaat ook weer wat ver, vindt Evelien Tonkens. Blijven investeren in begeleiding naar werk en het behouden van werk is het devies. >

01.03.11

Samen de uitdaging aan
Het lijkt onmogelijk om als jonge vrouw een schoonheidssalon gespecialiseerd in huidverbetering te starten terwijl je dagelijks geconfronteerd wordt met reuma. Bikkel Marente (22) gaat de uitdaging aan! >

01.03.11

Top drie randvoorwaarden één regeling tekent zich duidelijk af
Wethouders vinden drie randvoorwaarden het belangrijkst bij één regeling onderkant arbeidsmarkt: voldoende geld, voldoende handelingsvrijheid en ‘werken moet lonen’ voor werknemers en werkgevers. Dat blijkt uit de enquête die de VNG heeft gehouden onder wethouders sociale zaken. >

01.03.11

Veel mogelijkheden voor gemeenten om reintegratie te verbeteren
Reintegratie kan efficiënter en effectiever vormgegeven worden. Dat blijkt uit het rapport ‘Gemeentelijk re-integratiebeleid vergeleken’, dat de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) vandaag uitbrengt. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel