CrossOvernieuws

januari

31.01.11

'Minder bureaucratie in passend onderwijs'
Ouders moeten niet meer van het kastje naar de muur gestuurd worden als het op passend onderwijs voor hun kinderen aankomt. De bureaucratie moet een stuk minder, vindt minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs. >

31.01.11

Ketenbrede afspraken in sociale zekerheid nodig voor optimale e-dienstverlening
Gemeenten en UWV moeten goed samenwerken om ervoor te zorgen dat burgers en werkgevers een optimale dienstverlening krijgen. >

28.01.11

Hervormingsnotitie sociale zekerheid uitgesteld
Het ministerie heeft bekend gemaakt dat de contourennota over de hervorming van de sociale zekerheid pas in februari aan de Kamers wordt toegestuurd. >

28.01.11

Lucille Werner genomineerd voor Martin Luther King Award
Lucille Werner is officieel genomineerd voor de Martin Luther King Award. De prijs wordt uitgereikt aan personen die de filosofie van verdraagzaamheid en gelijkheid van King uitdragen. Op 27 mei wordt bekend of ze gewonnen heeft. >

28.01.11

School moet hulp zorgleerling zelf regelen
Scholen worden zelf verantwoordelijk voor de extra hulp die leerlingen nodig hebben om mee te kunnen komen in de klas. Dat staat in een plan voor het zogenoemde passend onderwijs dat vrijdag wordt besproken in de ministerraad, meldt de NOS donderdag. >

27.01.11

Gemeenten vragen visie over overdracht decentralisatie taken
'Groningen is geen Maastricht en Maastricht is Groningen niet. Gemeenten willen de ruimte krijgen om de decentralisatie naar eigen inzicht vorm te geven'. >

27.01.11

Onderwijsbudget naar kind
Het afgelopen maandag verschenen rapport 'Hoera ik ga weer naar school', waarmee de Nationale ombudsman een doorbraak zoekt in de thuiszittersproblematiek, gaat oudervereniging Balans niet ver genoeg. >

27.01.11

Staatssecretaris De Krom enthousiast tijdens werkbezoek aan NXP
Staatssecretaris De Krom was 24 januari 2011 op werkbezoek bij chipfabrikant NXP, vestiging Nijmegen. NXP heeft functies opgeknipt om die te laten vervullen door mensen met een beperking. >

27.01.11

Voortdurend in ontwikkeling
De VGN is ervan overtuigd dat de gehandicaptenzorg bij uitstek in de zorg voor jeugdigen moet samenwerken met vele andere partijen. >

26.01.11

Hervorming uitkeringsstelsel mogelijk uitgesteld
Het samenvoegen van verschillende uitkeringen tot één regeling wordt mogelijk uitgesteld. De VNG dringt bij het ministerie van Sociale Zaken aan op uitstel tot 2013. >

26.01.11

Wel decentraliseren, geen ongewis financieel avontuur
Gemeenten onderschrijven de voorgenomen decentralisatie van de jeugdzorg, de ABWZ en de regelingen voor de onderkant van de arbeidsmarkt. >

25.01.11

Aantal thuiszitters moet omlaag
Van de ruim 2,5 miljoen leerplichtige jongeren zitten jaarlijks ruim 2.500 leerlingen langer dan een maand thuis. Verschillende acties om het aantal thuiszitters terug te dringen zijn al in gang gezet. >

25.01.11

Eén regeling onderkant arbeidsmarkt
De bonden AWVN, CNV Vakmensen, FNV Bondgenoten en De Unie hechten aan duurzame arbeidsverhoudingen. Dat blijkt uit een gezamenlijk manifest waarin zij hun perspectief schetsen op de arbeidsverhoudingen in de 21e eeuw. >

25.01.11

Inspectie Werk en Inkomen rapporteert over participatie in crisistijd
Staatssecretaris De Krom van SZW stuurde onlangs het rapport ‘Participatie in crisistijd’ van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) aan de Tweede Kamer. >

25.01.11

Inzet interne jobcoaches
Tijdens de behandeling van de nieuwe wet Wajong heeft de Kamer via de motie Ortega-Martijn c.s gevraagd of bij werkgevers interne jobcoaches ingezet kunnen worden. >

25.01.11

Jongeren komen weer gemakkelijk aan baan
Jongeren doen het uitstekend op de arbeidsmarkt. In een jaar tijd is het aantal werkloze jongeren met 25.000 geslonken. Daarmee nemen ze het leeuwendeel van de daling van de werkloosheid voor hun rekening. >

25.01.11

KiesBeter.nl ook voor mensen met een beperking
Deze week is de vernieuwde site ‘gehandicaptenzorg voor jou’ van kiesBeter.nl gelanceerd. Dit is een speciale site voor mensen met een licht verstandelijke beperking. >

25.01.11

Kind van probleemouder heeft vroeg hulp nodig
Kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen hebben vroegtijdig hulp nodig. Dat blijkt uit onderzoek van het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen. >

24.01.11

Factsheets over decentralisatieonderwerpen
Gemeenten krijgen de komende tijd te maken met decentralisaties in de jeugdzorg, de AWBZ en de Wajong (één regeling onderkant arbeidsmarkt). >

24.01.11

Focus op talent in plaats van de beperking
MOVISIE is op zoek naar goede voorbeelden van vrijwilligersorganisaties die mensen met een beperking succesvol als vrijwilliger inzetten. >

24.01.11

Petitie tegen bezuiniging Passend Onderwijs
Samen met andere ouder- en onderwijsorganisaties, organiseert de PO-Raad verschillende acties tegen de bezuinigingen op Passend onderwijs. >

24.01.11

Systeem van belangenbehartiging niet op de schop
Minister Schippers van VWS ziet geen reden om het systeem van belangenbehartiging door intermediaire organisaties in de zorg op de schop te nemen. >

24.01.11

Unieke studentenwoningen in Groningen
Maaike Kersten (21) is een ernstig lichamelijk gehandicapte studente Sociaal Juridische Dienstverlening in Groningen en heeft een Wajonguitkering. Omdat ze graag op kamers wilde en voor zichzelf wil kunnen zorgen, maakte ze het moedige plan om jongeren met een beperking toch zelfstandig te kunnen laten wonen tussen jongeren met en zonder beperking. >

24.01.11

Zorgen blijven na overleg over één regeling onderkant arbeidsmarkt
Het overleg met het ministerie van SZW heeft de zorgen van de VNG nog niet kunnen wegnemen over de totstandkoming van één regeling voor mensen die moeilijk aan het werk komen. >

21.01.11

'Pittige gesprekken' over één regeling
Het overleg tussen het ministerie van SZW, de VNG, Divosa (sociale diensten) en Cedris (sw-bedrijven) over één regeling voor mensen die moeilijk aan het werk komen, levert 'pittige gesprekken' op. >

21.01.11

Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt
Jarenlang stond Nederland bekend als een land met een hoog ziekteverzuim en een groot aantal arbeidsongeschikten. In Europees verband werd gesproken over de Dutch disease. >

21.01.11

SBCM en Fontys starten lectoraat arbeidsontwikkeling
Op initiatief van SBCM start Fontys Hogescholen een nieuw lectoraat arbeidsontwikkeling. De besturen van SBCM en Fontys Hogescholen hebben besloten hierin samen te werken. >

19.01.11

Onafhankelijk arbeidsavies stopgezet, UWV benadrukt zelfwerkzaamheid
Vanaf medio 2004 zijn werkzoekenden door 75 onafhankelijke arbeidsadviseurs geadviseerd over de weg naar (passend) werk. Niet alleen klanten met een uitkering maar ook veel zieke en/of met ontslag bedreigde werknemers deden een beroep op de adviseurs, die werden ingezet vanuit de werkpleinen. >

19.01.11

Regeling Werken naar vermogen: voorwaarden en bestuurlijke afspraken
Eind deze maand maakt het kabinet de hoofdlijnen van de nieuwe regeling Werken naar Vermogen bekend (zie eerder bericht). Diverse organisaties (zoals VNG, Divosa, Cedris, CG-Raad, FNV) hebben alvast nagedacht over de voorwaarden waaraan de nieuwe regeling moet voldoen. >

19.01.11

UWV gaat de helft van haar 130 vestigingen sluiten
Door rijksbezuinigingen gaat UWV de helft van haar 130 vestigingen sluiten, aldus Joop Linthorst, voorzitter van het UWV. Het UWV voorziet dat haar budget in 2015 met 600 miljoen lager ligt. Dit betekent een bezuiniging van 30 procent. >

18.01.11

Ratificatie VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking
Op 29 januari geeft Henk Beltman van MOVISIE tijdens een congres van de PvdA een presentatie over inclusief beleid en de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking. >

18.01.11

UWV geeft werkzoekenden tips om zélf weer aan de slag te komen
Wacht niet af, benut je mogelijkheden en ga actief op zoek naar werk. Dat is de boodschap die UWV uitdraagt in de campagne 'Ga voor werk'. Met de campagne wil UWV werkzoekenden bewust maken van de mogelijkheden die zij zelf hebben om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. >

14.01.11

Hannie van Leeuwen wint Fakkelprijs
Ed Noordhuis (ambtenaar gemeente Venlo), Léon Poffé (rijksambtenaar VWS), Hannie van Leeuwen (politicus CDA, bestuurslid van CrossOver) en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind zijn de winnaars van de Fakkelprijs 2010. >

14.01.11

Een korte update over één regeling onderkant arbeidsmarkt
Wethouders hebben donderdag 13 januari tijdens de wethoudersmiddag bij de VNG een update gekregen over de plannen voor één regeling onderkant arbeidsmarkt. >

14.01.11

Onderwijs in actie
Het onderwijs protesteert de komende weken op meerdere momenten en verschillende manieren tegen de aangekondigde bezuiniging op Passend onderwijs. Deze bezuiniging heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van het gehele funderend onderwijs. >

14.01.11

Slechthorende en dove studenten wisselen informatie en tips uit
Op zaterdag 22 januari komt het Netwerk Doof Studeren in Utrecht bijeen. Dit netwerk voor slechthorende en dove studenten bespreekt die dag studieproblemen en wisselt tips uit. >

13.01.11

Manifestatie VN Verdrag waarmaken
Op 29 maart 2011 vindt in Jaarbeurs Utrecht de nationale manifestatie plaats voor gelijke rechten voor mensen met een beperking. Iedereen is welkom om mee te doen. >

12.01.11

Nieuwsjaarsrede Linthorst: Principe 'werk boven uitkering' onder druk
Tijdens de traditionele nieuwjaarsrede van UWV heeft bestuursvoorzitter Joop Linthorst stilgestaan bij de goede resultaten over 2010 en bij de uitdagingen die er voor de organisatie in de nabije toekomst liggen. >

12.01.11

VNG bezorgd over bezuinigingen op werkpleinen
EerstDe VNG wil een stevige structuur voor een goede uitvoering van de nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Mensen moeten fysiek naar een loket kunnen. >

11.01.11

Belangrijke doorbraak: EU ratificeert VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap
Lees het Engelstalige persbericht On 5th January 2011, the European Union ratified the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities which constitutes the first time that the EU has become a party to an international human rights treaty. >

11.01.11

Feiten en cijfers over de Wajong
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in een notitie de stand van zaken rondom de Wajong in feiten cijfers op een rijtje gezet. >

11.01.11

Vooruitblik jeugdzorg:'Bureau Jeugdzorg blijft, ik zie geen alternatief'
De functies van Bureau Jeugdzorg moeten eerder uitgebouwd worden, dan verdwijnen. Dat stelt Hans Kamps, voorzitter van de nieuwe brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland. >

10.01.11

Regeerakkoord: zorg of uitdaging?
De achttien miljard aan bezuinigingen uit het regeerakkoord slaan hard neer op de sociale zekerheid. Korting op het re-integratiebudget zal te rigoureus blijken. >

10.01.11

Zelfstandig ondernemen als blinde geen probleem
Sinds 1 januari 2011 kunt u via ruim 75 internetstations en lokale omroepen luisteren naar Ziezo FM. Met Ziezo FM wil de initiatiefnemer (Corné Kremers) op een laagdrempelige wijze luisteraars informeren over slechter zien, slechtzienden en blinden. Dit via interviews, studiogasten, een prijsvraag en actuele onderwerpen. Ziezo FM is door de gekozen opzet voor iedereen een ideaal programma om meer te weten te komen over een visuele beperking. >

07.01.11

'Re-integratiegeld moet naar kansarmen'
UWV en gemeenten moeten re-integratiegelden inzetten voor minder kansrijken op de arbeidsmarkt: jongeren en 55-plussers, aldus FNV Bondgenoten. De vakbond reageert daarmee op onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen. Daaruit blijkt dat re-integratiegelden voorbijgaan aan kwetsbare werklozen. >

07.01.11

Apeldoorn voelt bezuinigingen extra hard
GGNet en 's Heeren Loo: Apeldoorn kent van oudsher veel zorg voor psychiatrische patiënten en verstandelijk gehandicapten. Een steeds groter deel wordt overgeheveld naar de gemeente. En die moet ook nog stevig bezuinigen. Jacques Kop Jansen (DaAr dagbesteding en rehabilitatie): 'Uiteindelijk zit iedereen in de knel.' >

07.01.11

Eén regeling onderkant arbeidsmarkt: blijf op de hoogte via vng.nl
Het kabinet gaat de Wwb, Wajong, Wsw, WIJ samenvoegen tot één regeling onderkant arbeidsmarkt. De details moeten nog ingevuld worden, maar het is nu al duidelijk dat de nieuwe regeling voor gemeenten grote consequenties heeft. Het is dus zaak dat gemeenten goed op de hoogte gehouden worden en ook zelf kunnen meepraten over invulling en vormgeving van de nieuwe regeling. >

06.01.11

Kwaliteit onderwijs NAH onder de maat
Scholen hebben nog veel te leren op het gebied van onderwijs geven aan kinderen met NAH. Dat blijkt uit het onderzoek van Vilans in opdracht van ZonMw en de Hersenstichting Nederland naar de kwaliteit van het onderwijs voor leerlingen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en het aantal kinderen bij wie NAH wordt vastgesteld. >

06.01.11

Mensen met een handicap aan het werk in de ouderenzorg
Stichting Topaz (ouderenzorg) en de Gemiva-SVG Groep (gehandicaptenzorg) gaan werkplekken organiseren voor cliënten van de Gemiva-SVG Groep. Mensen met een handicap gaan in Topaz 't Hofflants Huys (Voorschoten) aanvullende diensten verlenen aan bewoners, zoals boodschappen doen, post rondbrengen en ondersteunen in de winkel, het restaurant en de huishouding. Om deze activiteiten te ondersteunen hebben de betrokken partijen op 13 december de Stichting Fairwash opgericht. >

06.01.11

Vooraankondiging publicatie boek over inclusief onderwijs
Op woensdag 19 januari 2011 presenteert Jorien Meerdink, directeur WESP, haar nieuwe boek “Iedereen is anders. Kinderkwaliteitscriteria van inclusief onderwijs.” >

04.01.11

Onderwijsprojecten voor ondernemerschap beloond met ruim €7 miljoen
Ministers Marja Van Bijsterveldt (Onderwijs) en Maxime Verhagen (EL&I) hebben 51 onderwijsprojecten geselecteerd die in 2010 voor ruim 7 miljoen euro ondersteuning krijgen om ondernemerschap op scholen te stimuleren. >

04.01.11

Wonen, werken en deel uitmaken van de gemeenschap
Groenten verbouwen op een eilandje vlakbij je woonwerkvoorziening. En ze vervolgens in een stalletje langs de kant van de weg verkopen aan inwoners van het dorp. Zodat je ervaart dat je nuttig werk doet en contact hebt met omwonenden. Dat is wat de cliënten van zorginstelling Scorlewald (onderdeel van de Raphaëlstichting) in Broek op Langedijk doen. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel