CrossOvernieuws

februari

28.02.11

Links manifest tegen kabinetsbeleid
Linkse oppositiepartijen hebben de krachten gebundeld tegen het kabinetsbeleid. In een gezamenlijk manifest, samen met de FNV en verschillende bekende Nederlanders, ageren zij tegen de kabinetsplannen voor de sociale werkplaatsen, bijstand en jong gehandicapten. >

28.02.11

Manifest tegen bezuinigingen op arbeidsbeperkten
Oppositiepartijen PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie keren zich met maatschappelijke organisaties, zoals de vakbeweging FNV en Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad), tegen bezuinigingen op regelingen voor mensen met een beperking. >

23.02.11

'Jeugdzorg produceert meer probleemkinderen dan nodig'
Alle jeugdzorg moet naar de gemeenten, maar hoe? Tijdens een bijeenkomst georganiseerd door de VNG en kennisinstituut Nicis en gaven drie kenners alvast wat adviezen. >

23.02.11

Terugblik VNG-commissie Werk en Inkomen
De commissie Werk en Inkomen begint de vergadering van 17 februari 2011 met het bespreken van het actieplan van de minister van Onderwijs voor het volwassenenonderwijs. >

22.02.11

Protesteer tegen de afbraak van de Wajong: mail de onderhandelaars van de gemeenten
Op dit moment onderhandelen vertegenwoordigers van de gemeenten met staatssecretaris de Krom over de plannen om de Wajong af te breken. >

21.02.11

'Gemeenten kunnen de dramatische stijging in vraag naar jeugdzorg keren'
Een nieuwe inhoudelijke aanpak, met herintroductie van positief jeugdbeleid, een gemeenschap die mede-opvoedt (in plaats van anoniem een overlastmeldlijn te bellen) en niet al het afwijkende gedrag als medische stoornis zien. >

21.02.11

'Huidige plannen maken werkgevers kopschuw'
"Het kabinet Rutte-Verhagen wil mensen die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen, aan de slag helpen bij gewone werkgevers. >

21.02.11

Tijdelijke pilot Wajong adviesvouchers verlengd
De tijdelijke pilot Wajong adviesvouchers wordt verlengd tot en met 29 april 2011. De vraag naar en uitgifte van de Wajong adviesvouchers is erg laat op gang gekomen, waardoor alle 1.000 beschikbare vouchers waarschijnlijk niet voor het eind van de pilotperiode op 14 februari 2011 kunnen worden uitgegeven. >

21.02.11

Verslag Wajongbijeenkomst PvdA en standpunten rondom arbeidsmarkt en regeringsbeleid
Verslag Wajongbijeenkomst PvdA, 16 februari 2011, Tweede Kamer. Met Mariette Hamer (kamerlid PvdA) en Marco Florijn (onderhandelaar namens VNG met Paul de Krom, tevens PvdA wethouder Leeuwarden). >

21.02.11

Wie wordt de Bikkel 2011? Breng uw stem uit!
De Bart de Graaff Foundation gaat met ingang van 1 maart aan de slag met vijf Bikkels. Deze Bikkels zijn jonge mensen met een levensbepalende lichamelijke beperking, die een eigen onderneming willen starten. >

17.02.11

Algemeen overleg Tweede Kamer 16 februari 2011
Op 16 februari vond in twee delen een Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap plaats over de beleidsvoornemens Passend onderwijs. Onder grote publieke belangstelling was de kern van het debat dat het beleid van de minister op hoofdlijnen brede steun kreeg. >

17.02.11

Oppositie roept Rutte naar de Kamer
De oppositiepartijen in de Tweede Kamer roepen premier Mark Rutte naar de Tweede Kamer om opheldering te geven over de voorgenomen bezuinigingen in het speciaal onderwijs. Dat meldde Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) woensdag, naar eigen zeggen namens vrijwel alle oppositiepartijen. >

17.02.11

Risico's Regeling Werken naar Vermogen voor onderkant arbeidsmarkt
In het regeerakkoord is afgesproken dat er een regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt moet komen. Deze regeling heeft inmiddels de naam de Regeling Werken naar Vermogen gekregen. >

17.02.11

Van Bijsterveldt steekt 150 miljoen extra in mbo
Het mbo krijgt de komende jaren 150 miljoen extra voor meer lesuren en een betere begeleiding en coaching van leerlingen. Daardoor moet de doorstroming van vmbo naar mbo verbeteren. >

17.02.11

Visie nodig over gehandicapten die niet aan het werk komen
Het kabinet wil het aantal plekken bij sociale werkplaatsen voor mensen met een beperking terugbrengen naar 30.000. >

16.02.11

Kamervragen over benadeling Wajongers onder oude Wajong ten op zichte van nieuwe Wajong
Antwoorden op vragen van het lid Ulenbelt (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de benadeling van jonggehandicapten die onder de oude regeling vallen ten opzichte van de jonggehandicapten die onder de nieuwe regeling vallen. >

14.02.11

CrossOver lanceert website 'Alle Spelers in Beeld'
Waar kunnen jongeren met een beperking en hun ouders/begeleiders eigenlijk terecht met hun vragen of behoefte aan ondersteuning op het gebied van onderwijs, arbeid of zorg? Met welke organisaties of instellingen krijgen ze dan te maken? Wie zijn de professionals en wat zijn hun taken en verantwoordelijkheden? Kortom, hoe zijn de werelden van onderwijs, arbeid en zorg in Nederland georganiseerd? >

11.02.11

CG-Raad schrijft brandbrief aan premier Rutte
Chronisch zieken en gehandicapten worden onevenredig hard getroffen door de bezuinigingen van dit kabinet. De kansen en mogelijkheden van deze groep worden hierdoor ernstig beperkt. Dat schrijft de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (de koepel van alle gehandicapten- en patiëntenorganisaties waar ook Ango lid van is)  in een brandbrief aan premier Rutte. >

11.02.11

De kortzichtigheid van flexibele arbeid
Bedrijven kiezen vaker voor flexibele arbeidscontracten zonder ontslagbescherming, opbouw van sociale zekerheidsrechten of doorstroomperspectief. Terecht dat de vakbonden daar tegen protesteren, stelt arbeidsmarkteconoom Ronald Dekker. >

11.02.11

Werk, werk, werk
Het onderwijs is een van de natuurlijke partners van de jeugdzorg. Als kinderen uit het schoolsysteem ‘vallen’ is de slag al half verloren. >

10.02.11

Debat over 'Passend Onderwijs'
In Nieuwspoort vond op 8 februari een debat plaats over bezuinigingen op 'Passend Onderwijs'. Dit gebeurde op initiatief van de CG-Raad, ouderorganisaties, sectororganisaties en vakbonden. >

10.02.11

Laat u horen over het conceptwetsvoorstel Passend Onderwijs
Inmiddels is het concept-wetsvoorstel Passend onderwijs verschenen. Iedereen kan tot uiterlijk 8 maart een reactie geven. Gaat u daarvoor naar http://www.internetconsultatie.nl/passendonderwijs. >

08.02.11

Divosa acht kans op goed kabinetsvoorstel voor één regeling klein
In een brief aan de leden geeft Divosa-voorzitter aan dat hij weinig hoop heeft op een goed kabinetsvoorstel voor één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. >

08.02.11

Manifestatie VN-verdrag Waarmaken
Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking moet ook in Nederland van kracht worden. Het verdrag zegt dat het hebben van een beperking mensen niet langer buiten de maatschappij mag plaatsen. Met deze Manifestatie wil de Coalitie voor Inclusie dit VN-verdrag over gelijke mensenrechten onder de aandacht brengen in Nederland. >

08.02.11

Thuiswonende Wajongers dreigen uitkering te verliezen
Jongeren met een arbeidsbeperking die thuis wonen of samenwonen komen straks wellicht niet meer in aanmerking voor een uitkering. Zij worden hierdoor financieel afhankelijk van hun ouders of partners. Dit is een gevolg van de veranderingen in de Wet Wajong. >

07.02.11

Huidige bekostiging van de zorg
Nu de ingrijpende plannen voor Passend onderwijs samen met een forse bezuiniging voor de deur staan, is het van belang zicht te hebben op de huidige bekostiging en de systematiek die daarbij gehanteerd wordt. >

07.02.11

Manifest Armoede Werkt Niet
Eind november 2010 is de SP gestart met de campagne 'Armoede werkt niet' (www.armoedewerktniet.nl). Deze campagne richt zich tegen de bezuinigingen op mensen met een arbeidsbeperking. >

07.02.11

Wajongers helpen Wajongers aan werk
Het Revalidatiefonds wil Wajongers aan het werk helpen. Daarom is het fonds, samen met het bureau Onbegrenst Talent een nieuw project begonnen: Wajong Recruiters. Doel is Wajongers op te leiden tot recruiters die andere Wajongers werven, selecteren en plaatsen. Wajongers voor Wajongers dus. >

04.02.11

Wajong Werkt Promoteam 2011
De belangrijkste reden om een Wajonger in dienst te nemen? Omdat werkgevers op zoek zijn naar goed personeel! Jammer genoeg wordt er bij veel Wajongers vaak alleen gekeken naar hun beperking, in plaats van naar hun talent. >

03.02.11

VCP lanceert game over mensen met een beperking
VCP lanceert de eerste interactieve game over mensen met een beperking. In de game ‘Onbeperkt toegankelijk’ moeten spelers zo snel mogelijk bij hun afspraak in het café komen. >

02.02.11

Goede begeleiding op de werkvloer helpt Wajongers met autisme
Wajongers met autisme blijven beter aan het werk als zij kwalitatief goede begeleiding krijgen op het werk en als de werkgever en de collega’s bekend zijn met autisme. >

02.02.11

Nieuw lectoraat Arbeidsontwikkeling voor Fontys hogescholen
Op initiatief van en in samenwerking met SBCM (kenniscentrum en A&O-fonds voor de Sociale Werkvoorziening) start Fontys hogescholen een nieuw lectoraat arbeidsontwikkeling. >

02.02.11

Open brief gemeenten, Divosa en Cedris over één regeling
VNG, G4, G32, Divosa en Cedris roepen het kabinet in een open brief op om te komen tot één regeling onderkant arbeidsmarkt. Het regeerakkoord biedt het kabinet de ruimte voor één goede regeling die gemeenten in staat stelt om mensen te laten werken naar vermogen. Ook de mensen die niet zelf het minimumloon kunnen verdienen. >

01.02.11

Negen ton beschikbaar om mensen met autisme aan het werk te helpen
Negen ton wordt beschikbaar gesteld om projecten te steunen die mensen met autisme aan het werk moeten helpen. Want autisme werkt wel! Dat vinden althans Start Foundation en het Fonds Psychische Gezondheid. >

01.02.11

Passend onderwijs voor ieder kind
Meer ruimte voor scholen om passend onderwijs voor ieder kind vorm te geven. Dat is de kern van ‘passend onderwijs’ laat minister Van Bijsterveldt in een brief aan de Tweede Kamer weten. >

01.02.11

Rugzak weg, ouders buitenspel
Ouders van kinderen met een beperking raken grotendeels de zeggenschap over onderwijs kwijt door de komst van Passend Onderwijs. Vanaf augustus 2012 bepalen netwerken van scholen of een kind naar een speciale of reguliere school gaat. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel