CrossOvernieuws

augustus

31.08.11

Protest tegen korten op chronisch zieken
Oppositiepartijen in de Tweede Kamer en de CG-raad, de belangenorganisatie van chronisch zieken en gehandicapten, spreken schande over uitgelekte kabinetsplannen om de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten te halveren. >

30.08.11

Wajongers herkeuren: ordinair weg saneren?
Dit kabinet wil in het kader van de nieuwe wetgeving alle ruim 190.000 Wajongers aan een herkeuring onderwerpen. Dat is alleen zinvol wanneer er rekening wordt gehouden met de werkelijke bekwaamheden van deze mensen met een beperking. Anders wordt het een ordinaire saneringsoperatie. >

29.08.11

Wajongers succesvol aan de slag bij verzekeraars
De eerste ervaringen van de Wajongers die bij verzekeraars aan de slag zijn gegaan, zijn positief. “Wij zijn gemotiveerd”, aldus begeleider Erwin van Gorkom van De Goudse, “als de Wajonger dat ook is, dan kun je echt wat voor elkaar betekenen.” >

26.08.11

Voortgang Passend onderwijs
Tijdens de zomerperiode zijn er rond het thema Passend onderwijs diverse activiteiten ontwikkeld. Graag brengen wij u op de hoogte van wat er zoal plaats vindt. Naar aanleiding van de brief van de minister (juni 2011) over de regio-indeling vinden er momenteel gesprekken plaats met de besturen van de samenwerkingsverbanden waar de regiovorming problemen oplevert. >

25.08.11

Nu nog makkelijker zoeken op de website van Bijzonder Welkom
De website van Bijzonder Welkom is verbeterd. Dankzij een betere navigatie is de website nóg toegankelijker voor iedereen die op zoek is naar een bijzonder bedrijf op het gebied van horeca, kunst, winkels en (kinder)boerderijen. >

23.08.11

Na wijkschool meer kans op werk of onderwijs
De proef met twee wijkscholen in Rotterdam lijkt succesvol als het gaat om het krijgen van werk of een opleiding. Jongeren die de wijkschool volgen, hebben een aanzienlijk grotere kans op vervolgonderwijs of het krijgen van een baan dan jongeren die een zogeheten re-integratietraject volgen. >

19.08.11

Meerderheid probleemjongeren heeft baat bij Jeugdzorgplus
Ondanks de zeer ernstige problematiek waarmee de jongeren worden opgenomen, zijn de resultaten van Jeugdzorgplus, een nieuwe vorm van residentiële jeugdzorg voor jongeren met ernstige gedragsproblemen, hoopgevend. >

17.08.11

Bezig met transitie jeugdzorg? Bekijk plannen en startnotities!
Gemeenten anticiperen op de transformatie van de jeugdzorg. Die beperkt zich niet tot een simpele verschuiving van geld en verantwoordelijkheden. Nodig is een kanteling van het beleid. >

15.08.11

Cedris: Staatssecretaris rekent zich rijk als hij stelt dat helft bijstandsgerechtigden kan werken
Volgens staatssecretaris De Krom kan circa de helft van de mensen die nu in de bijstand zitten, aan het werk. Volgens Cedris, bij monde van om voorzitter Joan Leemhuis-Stout, rekent De Krom zich te rijk. >

15.08.11

VNG: 'Niet zo eenvoudig bijstandsuitkeringen te verminderen'
Het kabinet wil dat iedereen die kan werken ook gaat werken. De VNG ondersteunt dit uitgangspunt maar dat is geen vrijbrief voor het kabinet om rigoureus te snoeien in uitkeringen en re-integratiebudgetten. Bijstandsgerechtigden moeten wel een reële kans hebben en krijgen op werk. >

12.08.11

De Krom: helft bijstandsgerechtigden kan aan het werk
Ongeveer de helft van de mensen die nu in de bijstand zitten, kan aan het werk volgens staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken). De VVD-bewindsman werkt aan plannen om de bijstand aan te scherpen. In een interview met het ANP stelt hij: ,150.000 tot 200.000 van de ongeveer 355.000 mensen in de bijstand kunnen werken. Of dat nu geheel of gedeeltelijk is.' >

12.08.11

Oppositie: De Krom te makkelijk over bijstand
PvdA, SP en GroenLinks zijn kritisch over de plannen van staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) met de bijstand. De VVD-bewindsman zou te makkelijk denken dat mensen met een uitkering aan het werk kunnen wegens het groeiend aantal vacatures. ,De werkelijkheid is vaak heel anders. Mensen moeten wel geschikt zijn voor een baan', aldus Jesse Klaver van GroenLinks donderdag. >

12.08.11

Uitspraken De Krom niet realistisch
Boaborea noemt de beweringen van staatssecretaris De Krom dat ondanks de halvering van het budget de helft van de mensen in de Bijstand aan het werk kan niet realistisch en pure retoriek. >

09.08.11

"Toon als Wajonger eerst je kracht en kwaliteiten. De rest volgt later wel"
Interview Arthur Nijhuis, projectleider, en Vaibhav Adlakha, stagiair-adviseur, agreements bij Unilever. >

08.08.11

Bartiméus: maandelijkse infomiddag over 'Werken'
Bent u geïnteresseerd in het in dienst nemen van een blinde of slechtziende werknemer, maar weet u niet goed hoe dit werkt? Of wilt u beroepsmatig weten wat de loopbaanmogelijkheden zijn van mensen die niet zien of slecht kunnen zien? Meld u dan aan voor de speciale informatiemiddagen, die Bartiméus elke tweede donderdag van de maand organiseert. >

05.08.11

Inventarisatie Wajong-afspraken
De Stichting van de Arbeid heeft in 2008 een aanbeveling uitgebracht gericht aan cao-partijen. Met de aanbeveling wil de STAR de arbeidsparticipatie van jonggehandicapten (Wajongers) bevorderen. >

04.08.11

Regionale dagen Sociale Alliantie
De CG-Raad maakt met andere organisaties deel uit van de Sociale Alliantie. Deze alliantie strijdt tegen de armoede in Nederland. Dit najaar houdt de Sociale Alliantie een aantal regionale dagen, verspreid over Nederland. Het motto luidt ‘Verweer en vernieuwing’.  >

01.08.11

MEE onderdeel van gemeente. Een goed plan? Discussieer op LinkedIn
In juni gaf de staatssecretaris via een brief haar visie op cliëntondersteuning. De brief bevat een plan om de volledige zeggenschap over cliëntondersteuning op termijn bij gemeenten neer te leggen. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel