CrossOvernieuws

2011

29.12.11

De pgb-maatregelen gaan definitief door
De pgb-maatregelen van het kabinet gaan definitief door op 1 januari 2012. Het debat over het pgb op donderdag 22 december in de Tweede Kamer veranderde daar niets aan. Het pgb is grotendeels opgeheven en voor de huidige budgethouders zonder verblijfsindicatie stopt het pgb in 2014. >

29.12.11

Kamer: ontzie chronisch zieken
Huishoudens met meer dan een chronisch zieke of gehandicapte mogen er van de Tweede kamer niet al te veel op achteruitgaan. VVD, CDA en PVV steunden gisteren het voorstel van Pia Dijkstra (D66) en Kees van der Staaij (SGP) om deze groep te ontzien. >

29.12.11

Rinnooy Kan: Investeren in onderwijs is motor voor talentontwikkeling
Tijdens de FORUM-conferentie Aan de slag met jong talent op 6 december 2011 stak SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan de aanwezige (V)MBO-jongeren een hart onder de riem door het talent van jongeren ‘een kostbaar goed’ te noemen dat we moeten opsporen en benutten. >

23.12.11

Stelselherzieningen bekeken vanuit het perspectief van jongeren met een beperking
Het kabinet heeft ambitieuze plannen om de komende jaren wijzigingen aan te brengen in het onderwijs, de sociale zekerheid, welzijn en zorg. Veel van deze voornemens hebben gevolgen voor de mogelijkheden van jongeren met een beperking om te participeren naar vermogen. >

22.12.11

Nieuwe Wet werk en bijstand per 1 januari 2012
De Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe Wet werk en bijstand. Helaas gaven de senatoren geen gehoor aan de bezwaren van de VNG over de uitvoeringsproblemen en over de huishoudtoets. De VNG roept gemeenten op om knelpunten die optreden te melden bij het meldpunt Wwb. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel