CrossOvernieuws

oktober

01.11.10

Atlant-leerstoel ‘Inclusieve (arbeids)organisatie’ ingesteld aan Universiteit Maastricht
Aan de Universiteit Maastricht is de bijzondere leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie ingesteld (zie eerder bericht). De leerstoel is gevestigd door de Stichting Wetenschapsbeoefening UM op verzoek van de Atlant Groep uit Helmond. Prof. dr. Frans Nijhuis bekleedt de leerstoel voor een periode van vijf jaar. >

01.11.10

De sociale hervorming van het kabinet
Het stelsel voor mensen met een fysieke of psychische beperking gaat op de schop, zo staat in het regeerakkoord. Premier Rutte noemt de plannen ‘pittig’, maar stelt tegelijk dat de bestaande groep gehandicapten wordt ontzien: wie nu een plaats heeft binnen de sociale werkvoorziening wordt met rust gelaten. >

01.11.10

Tweede Kamer krijgt aparte commissie Jeugdzorg
Met de opheffing van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin door het nieuwe kabinet dreigde het jeugdzorgbeleid weer te versnipperen. Op initiatief van Joël Voordewind van de ChristenUnie komt er een aparte commissie Jeugdzorg van de Tweede Kamer. >

29.10.10

Een schets van het buitenland: best practises en adviezen
Schets ons de situatie in het buitenland van jongeren met een beperking. Hoe staat het met hen en laat ons „best practices‟ zien.” Dat was de vraag die wij kregen tijdens een lunch die we hebben georganiseerd voor parlementariërs, om met hen te praten over de issues waar wij mee bezig zijn en waar zij mee bezig zijn of zouden moeten zijn. >

29.10.10

Minister Kamp 'voor straf' naar restaurant
De kabinetsplannen om te bezuinigen op de uitkeringen van jonge gehandicapte werknemers zijn geniepig, vindt FNV-voorzitter Agnes Jongerius. >

29.10.10

Rutte breekt solidariteit af
Volgens SP-voorman Emile Roemer valt er voor de oppositie weinig te halen met het nieuwe kabinet: ‘De 18 miljard aan bezuinigingen zijn hard dichtgetimmerd. Hij legde daarbij op het gebied van de zorg en het onderwijs de vinger op de zere plek: ‘Dit kabinet introduceert iets nieuws: de ziektetaks.’ >

29.10.10

Rutte onder vuur om onderwijsplannen
Premier Mark Rutte (VVD) is woensdag tijdens het debat over de regeringsverklaring onder vuur komen te liggen over de onderwijsplannen van het nieuwe kabinet. 'Schrijnend', noemde Femke Halsema (GL) het. Rutte hield een vurig pleidooi om de problemen in het onderwijs op te lossen. >

29.10.10

UWV begeleidt fors meer werkzoekenden naar werk
UWV heeft in de eerste acht maanden van dit jaar bijna 220.000 mensen naar een baan begeleid, ruim 35 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Tegelijkertijd steeg de klanttevredenheid. Dit staat in het Achtmaandenverslag dat UWV aan minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gestuurd. >

29.10.10

Wajongers: 'in' de kunst!
Ben je kunstenaar en heb je een Wajong-uitkering? Meld je dan aan voor het UWV Wajong Kunstcongres dat op maandag 29 november wordt gehouden in De Fabrique te Utrecht. UWV geeft kunstenaars met een Wajong-uitkering de kans om zichzelf als kunstenaar te profileren door één kunstwerk te exposeren. Een deskundige jury beoordeelt de kunstwerken en selecteert de mooiste stukken voor de kunstcollectie van UWV. >

28.10.10

Stages voor wajongers bij verzekeraars
Het Verbond van verzekeraars wil meer Wajongers aan werkervaring helpen. In de cao voor de verzekeringssector zijn afspraken gemaakt om jongeren met een beperking ervaring te laten opdoen bij verzekeringsbedrijven. >

28.10.10

Tweedeling dreigt onder jongeren op de arbeidsmarkt
Jongeren van nu zijn zelfverzekerder dan ooit. Ze vinden zichzelf vaak heel bijzonder en dichten zichzelf - veel meer dan andere generaties - goede leiderschapskwaliteiten toe. Ondanks dat optimisme tekent zich onder hen een tweedeling af: een grote groep jongeren dreigt de aansluiting met de arbeidsmarkt te missen. >

28.10.10

Uitkering jonggehandicapten op de schop
Het aantal mensen dat afhankelijk is van een Wajong-uitkering neemt nog steeds toe, zei premier Rutte bij de regeringsverklaring. Er zijn 200.000 wajongers. Per dag komen er 60 bij die een uitkering krijgen, aldus Rutte. De NOS onderzocht de cijfers. >

27.10.10

Gemeenten worden verantwoordelijk voor Wajong
Gemeenten worden op termijn verantwoordelijk voor de Wajongers, op dit moment een groep van zo’n 200.000 mensen. Omdat gemeenten jongeren integraal willen bedienen, is er veel voor te zeggen dat gemeenten verantwoordelijk worden voor deze groep. Maar dit leidt wel tot een forse taakverzwaring voor gemeenten en aanzienlijke financiële risico’s. >

27.10.10

Passend Onderwijs dreigt te mislukken door bezuinigingen
300 miljoen wil het nieuwe kabinet bezuinigen op Passend Onderwijs. Langzamerhand begint hier ook in de media aandacht voor te komen. Zo trok de Primair Onderwijsraad gisteren in het tv-programma Nieuwsuur hierover aan de bel. >

27.10.10

PvdA en D66 lonken naar hervormen arbeidsmarkt
Door de venijnige woordenwisselingen tussen de oppositiepartijen en Stef Blok, de nieuwe fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, duurde het even, maar uiteindelijk probeerden PvdA en D66 of zij misschien toch zaken kunnen doen met de fracties van coalitiepartijen VVD en CDA. >

26.10.10

Bijna een op de vijf mbo’ers haalt diploma niet
De uitval zonder diploma in het middelbaar beroepsonderwijs loopt op van 10 procent na één jaar studie tot bijna 20 procent na 4 jaar. Vooral op het laagste mbo-niveau en bij mbo’ers uit eenoudergezinnen is de ongediplomeerde uitval hoog. >

26.10.10

Kabinet bezuinigt op de zwakste leerlingen
Financieel deskundige Bé Keizer heeft voor VOS/ABB op basis van een eigen analyse van het nieuwe regeerakkoord een uitgebreid artikel (pdf) geschreven. Het artikel met de titel 'De zwakste leerlingen de dupe' spitst zich toe op de bezuinigingen op passend onderwijs en het onderwijsachterstandenbeleid. >

26.10.10

Kleine gemeenten zien overgang jeugdzorg niet zitten
Een tiental kleinere gemeenten in de provincie Gelderland ziet het niet zitten om de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg over te nemen van de provincies. ‘Het contact met de provincie is prima,’ zegt wethouder Vermeulen van Tiel. ‘We krijgen van het rijk te weinig financiële middelen. De komende lokale bezuinigingen maken investeringen in de jeugdzorg onmogelijk.’ >

26.10.10

SP lanceert campagne tegen de plannen van kabinet Rutte voor mensen met een arbeidsbeperking
Met de lancering van de website “Armoede werkt niet” maakt de SP duidelijk dat ze tegen de plannen zijn van het nieuwe kabinet Rutte om mensen met een arbeidsbeperking inkomen te laten inleveren en 30.000 banen te schrappen in de sociale werkvoorziening. De SP stelt dat de plannen van het nieuwe kabinet Rutte mensen met een arbeidsbeperking geen stap verder op de arbeidsmarkt helpen. >

26.10.10

Werk moet anders georganiseerd worden voor Wajongeren
Jongeren die in de Wet Wajong terecht komen, vinden maar moeilijk werk doordat werk in de afgelopen 30 jaar complexer en veeleisender is geworden. Dit stelt professor Fred Zijlstra van de Universiteit van Maastricht. Dit heeft volgens Zijlstra niet alleen te maken met technologische ontwikkelingen, maar ook met de organisatie van het hedendaagse werk. >

25.10.10

Rotterdam succesvol in aanpak werkloosheid
De werkloosheidsaanpak in Rotterdam blijkt zo succesvol dat behalve andere gemeenten ook het nieuwe kabinet deze werkwijze ambieert. In het akkoord van het minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV staat dat er één regeling moet komen om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. >

22.10.10

Gehandicaptenbeleid, méér dan zorgbeleid
Een ding is er na de start van het kabinet Rutte snel duidelijk geworden. Er zal de komende jaren flink bezuinigd moeten worden in Nederland. Hierbij zullen mensen met een handicap zeker niet worden ontzien. >

22.10.10

Kind met psychische problemen zit te vaak thuis
Veel kinderen en jongeren met psychische en psychiatrische problemen gaan (tijdelijk) niet naar school. Dat verergert vaak de klachten. Het is hoog tijd dat er meer aandacht komt voor ‘thuiszitters’. ‘Hoe sneller je iets doet, hoe meer kans een kind heeft.’ >

22.10.10

VNG bepleit ruimte voor maatwerk bij beschermd werk
Het kabinet is van plan om de budgetten voor de Wwb, de Wajong en de Wsw samen te voegen. De VNG steunt de hervorming naar één regeling, maar vreest dat er voor gemeenten te weinig ruimte voor maatwerk en flexibiliteit blijft. >

21.10.10

Gemeenten willen weten waar ze aan toe zijn
De gemeenten willen weten waar ze aan toe zijn bij de taken op het gebied van werk, jeugd en zorg die het kabinet naar hen wil overhevelen. Meer taken en minder geld om die uit te voeren, gaat niet. Dit zei Ralph Pans, directievoorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), dinsdag. >

21.10.10

Verdeling jeugdonderwerpen in nieuw kabinet
Het nieuwe kabinet is op 14 oktober beëdigd. De meeste verantwoordelijkheden van het voormalige ministerie voor Jeugd en Gezin worden belegd bij minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Staatssecretaris VWS Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner is belast met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de AWBZ, het integraal jeugdprogramma en het Integraal Toezicht Jeugd. >

20.10.10

Nieuwe verordening voor gehandicapte raadsleden
Raadsleden met een visuele, auditieve of motorische handicap kunnen voortaan aanspraak maken op voorzieningen om het raadswerk zo veel mogelijk zelfstandig uit te oefenen. Amstelveen maakte hiervoor een aparte verordening, in overleg met de VNG en het ministerie van BZK. Amstelveen heeft hiermee een primeur in gemeenteland. >

19.10.10

Ratificatie VN-Verdrag komt snel in nieuwe ministerraad
De bekrachtiging van het VN-Verdrag over de rechten van mensen met een handicap gaat snel plaatsvinden. Dat heeft minister Verhagen laten weten, in zijn laatste dagen als minister van Buitenlandse Zaken. >

19.10.10

Zorg voor student met handicap wint prijs
Aangepaste studentenwoningen voor studenten met een handicap. Medestudenten die de 24-uurs zorg geven. Met als achtervang een zorgbedrijf dat goed op de studentengroep is ingespeeld. >

18.10.10

Actieplan Professionalisering Jeugdzorg
Sinds 2007 is vanuit het 'Actieplan Professionalisering Jeugdzorg' met succes gewerkt aan de professionalisering van de jeugdzorg. De resultaten van het actieplan staan beschreven in het 'Actieplan Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage'. >

18.10.10

Scholen voor lastige kinderen puilen uit
Scholen voor kinderen met ernstige gedrags- of psychiatrische problemen zitten overvol. In klassen zitten meer kinderen dan de landelijke norm toestaat en in zeker twee provincies zitten leerlingen thuis wegens ruimtegebrek op de zogeheten cluster 4-scholen. Dat schrijft Trouw zaterdag. >

15.10.10

Reactie Platform VG op regeerakkoord
In het regeerakkoord Vrijheid en Verantwoordelijkheid worden veel zaken genoemd die gevolgen hebben voor de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Platform VG begrijpt dat in een tijd van financiële krapte maatregelen nodig zijn, maar is wel van mening dat dit niet ten koste mag gaan van een (zeer) kwetsbare groep burgers. >

14.10.10

CDA en CU: aparte aandacht voor jeugdzorg
CDA en ChristenUnie willen dat de Tweede Kamer aandacht gaat besteden aan hervorming van de jeugdzorg in een speciale themacommissie. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind heeft dat woensdag mede namens het CDA geopperd in de laatste procedurevergadering van de commissie Jeugd en Gezin. >

14.10.10

Jan Steyaert, lector Beroepsinnovatie: ‘We missen een visie op informele zorg’
De beleidsbrief Welzijn Nieuwe Stijl spreekt van “een optimale verhouding tussen formele en informele zorg”. Het lijkt of er sprake is van een chemische samenstelling, terwijl het gaat om goede samenwerking’, aldus lector Jan Steyaert. In de Wmo-werkplaats Noord-Brabant bestudeert hij vernieuwende praktijken: hoe moeten sociale professionals omgaan met informele zorg? ‘Ze zijn decennialang alleen maar getraind om de eigen hulpverlening in te zetten.' >

14.10.10

Kabinetsplannen treft zorgafhankelijke burger hard
De plannen van het nieuwe kabinet zetten in op bezuinigen op zorg voor burgers die dit nodig hebben. Mensen met een beperking worden keihard getroffen en overgeleverd aan de willekeur van gemeenten. Collectieve belangenbehartiging en solidariteit maken plaats voor meer marktwerking en verdere individualisering. Top down bureaucratie lijkt kwaliteitsvergroting te gaan verdringen. Het LSR plaatst grote kanttekeningen bij het komende kabinetsbeleid. >

13.10.10

Niet melden van beperking geen reden voor ontslag
De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft uitgesproken dat het hebben van een beperking geen reden mag zijn om tijdens een proeftijd het arbeidscontract te beëindigen. >

13.10.10

Rutte 1 en de Wajong
Wat gaat het kabinet Rutte 1 betekenen voor een Wajonger? Bas Koelewijn schrijft in zijn blog voor de site van de Jonge Socialisten dat de gedeeltelijke Wajonguitkering zijn redding is. Koelewijn studeert aan de Universiteit en is van mening dat dat studeren voor Wajongers die niet 100% afgekeurd zijn onbetaalbaar wordt. >

12.10.10

Begeleiden naar werk van mensen met psychische beperkingen
Marleen Barth, voorzitter dan GGZ-Nederland, pleitte er tijdens het recente SBCM Symposium voor, dat alle betrokken partijen de bakens verzetten om deze doelgroep aan de slag te helpen. “Vanuit de GGZ dacht men tot voor kort: eerst alle andere aspecten van het leven op de rails en dan pas werk. Maar het moet andersom: éérst werk, en dan de rest.” >

12.10.10

Bezuiniging op mbo ramp voor economie
'Een kleine ramp voor de Nederlandse economie.'Zo noemt voorzitter van de MBO Raad Jan van Zijl de kabinetsplannen om bekostiging van het volgen van een mbo-opleiding door mensen ouder dan 30 jaar, af te schaffen. >

12.10.10

Klaar om weer te gaan werken na ziekte of ongeval
Collega stafarbeidsdeskundige bij het UWV Kor Brongers deed onderzoek. Nog geen uitgekristalliseerde eindoplossingen maar wel "Food for Thought" voor de professionalisering van het Arbeidsdeskindig handelen. >

12.10.10

Korting en eigen bijdrage jeugdzorg in 2015
De decentralisatie van de provinciale jeugdzorg, jeugd-GGZ en jeugd-LVG wordt versneld uitgevoerd. In 2015 moet de ‘transitie’ afgerond zijn. Alle jeugdzorggeld van de provincies moet naar de gemeenten. Ouders moeten een eigen bijdrage betalen als ze gebruik willen maken van jeugdzorg. >

12.10.10

Wajong Promoteamlid Cor bij Hart van Nederland
De kabinetsplannen zijn nog niet tot in detail bekend maar wel is al duidelijk dat de Wajongeren in de hoek zitten waar de klappen vallen. Werkende jonggehandicapten met een uitkering krijgen via de wajongwet een uitkering. >

11.10.10

Kabinet gaat schandalig om met jonggehandicapten
CNV Jongeren en FNV Jong vinden het asociaal om juist deze groep te duperen. Het nieuwe kabinet holt de rechten en inkomenspositie van jongeren in Nederland nog verder uit. Vooral schandalig is de aanpassing van de Wajonguitkering voor jonggehandicapten. Hoezo “vrijheid” en “verantwoordelijkheid”? >

11.10.10

Nationale ombudsman onderzoekt thuiszittende scholieren met beperking
De Nationale Ombudsman stelt een onderzoek in naar thuiszittende kinderen met een beperking die niet naar school kunnen. Het gaat om scholieren met psychische problemen of gedragsproblemen, zoals autisme, die zowel in het gewone als het speciaal onderwijs uitvallen. >

08.10.10

'Wajonger niet beter af in de bijstand'
Als Wajongers worden overgeheveld naar de gemeenten, wordt de kans dat zij een baan krijgen kleiner. Dat verwacht Joop Linthorst, bestuursvoorzitter van het UWV. >

07.10.10

CNV Jongeren zoekt vrijwilligers voor Wajong Werkt! promoteam
CNV Jongeren, dé jongerenvakbond van Nederland, voert ook komend jaar weer het project Wajong Werkt! uit. Een project waarmee het voor Wajongeren makkelijker wordt om een geschikte baan te vinden. Dit doen we door werkgevers voor te lichten over wat de Wajong is en van welke regelingen zij gebruik kunnen maken. >

07.10.10

Online verkiezing Hersenbokaal-Publieksprijs 2010 van start
Vanaf vandaag t/m 21 oktober a.s. roept de Hersenstichting iedereen op een stem uit te brengen op één van de genomineerden voor de Hersenbokaal. Dit is een jaarlijkse prijs van € 5000 voor werkgevers die moeite doen om werknemers met een hersenaandoening aan het werk te houden. >

06.10.10

Manifestatie Coalitie voor Inclusie
De Coalitie voor Inclusie zal in februari 2011 een manifestatie organiseren als afsluiting van de ontmoetingen die er in het najaar plaats hebben gevonden gericht op het VN verdrag Nu Waarmaken. >

06.10.10

Po- raad: passend onderwijs wordt onmogelijke opdracht!
Hieronder volgt de reactie van de po raad op het concept regeerakkoord. Nog voordat Passend Onderwijs officieel wordt ingevoerd, wordt er al 300 miljoen op bezuinigd. Dit staat gelijk aan 15 procent van het toch al te lage bedrag (gefixeerd op het niveau van 2003) dat voor Passend Onderwijs beschikbaar was. >

04.10.10

Bredere doelgroep voor Wajong adviesvouchers
Het ministerie van SZW heeft de doelgroep voor Wajong adviesvouchers uitgebreid. Door deze wijziging kunnen alle ondernemers een aanvraag indienen en niet alleen MKB ondernemingen. In de praktijk blijkt namelijk dat veel aanvragen worden afgewezen, omdat de onderneming niet voldoet aan de MKB-definitie. >

04.10.10

Het regeerakkoord: de pijnpunten voor de zorg
In veel kranten verscheen de analyse dat de zorg in het regeerakkoord wordt ontzien. Dat is toch een iets te mooie voorstelling van zaken. De pijnlijke maatregelen zitten veelal verstopt in de financiële bijlagen van het akkoord. Zoals de invoering van eigen bijdragen voor de jeugdzorg en psychiatrische patiënten. >

04.10.10

Prinses Laurentien bij jubileum handicap + studie
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien spreekt is 11 oktober aanwezig bij de viering van het 65-jarig jubileum van het expertisecentrum handicap + studie in Madurodam in Den Haag. In haar toespraak gaat de beschermvrouwe van het experticentrum in op de behaalde resultaten en ontwikkeling van het expertisecentrum. Daarnaast lanceert de Prinses de nieuwe website van handicap + studie. >

04.10.10

Reactie Regeerakkoord 2010
MOgroep W&MD heeft voor u het regeerakkoord, gedoogakkoord en de bijbehorende financiële bijlagen gelezen. Puntsgewijs worden de fragmenten die relevant zijn voor de branche W&MD behandeld. >

04.10.10

Uitkeringsutopie
‘Nieuw uitkeringsstelsel bespaart tot 3 miljard per jaar.’ Kijk, dat zet zoden aan de dijk, moeten ze in de Den Haag gedacht hebben bij lezen van het bericht van Divosa, de vereniging van directeuren van sociale diensten. Wie het achterliggende rapport van adviesbureau BMC leest, ziet dat dat bedrag wel op heel veel luchtfietserij is gebaseerd. >

01.10.10

Alle hens aan dek om de bezuiniging te keren
‘Het kabinet legt met de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening het probleem neer bij gemeenten en sociale werkvoorzieningbedrijven. Het kabinet toont daarmee niet de politieke moed om zichtbaar te maken wat de consequenties van haar keuze zijn voor de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Voor de VNG en Cedris betekent het alle hens aan dek om de bezuiniging te keren.’ >

01.10.10

Cedris: Nieuwe regeling voor onderkant van de arbeidsmarkt biedt weinig perspectief op werk
Cedris, de brancheorganisatie voor sociale werkvoorzieningbedrijven, is teleurgesteld dat het kabinet Rutte-Verhagen één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt gepaard laat gaan met een forse bezuiniging. >

01.10.10

CG-Raad bezorgd over ingrepen sociale zekerheid kabinet Rutte
Veel mensen die afhankelijk zijn van de sociale werkvoorziening of de Wajong worden straks aan hun lot overgelaten. Dat concludeert de CG-Raad op basis van het regeerakkoord dat vandaag is gepresenteerd. Goed nieuws is er echter ook: er komt 700 miljoen euro bij voor de ouderenzorg. >

01.10.10

Ouders meer betrekken bij preventie leerachterstand
Ouders moeten meer betrokken worden bij de preventie van leerachterstanden. En van opvoedprogramma's moet de effectiviteit worden onderzocht. Dat bepleit bijzonder hoogleraar Judi Mesman. 'We zetten een kind in een klasje, maar betrekken de ouders er niet bij. Dat is vreemd.' >

01.10.10

Regeerakkoord en gedoogakkoord gepresenteerd
De fractievoorzitters van VVD, CDA en PVV hebben op 30 september 2010 het regeerakkoord en het gedoogakkoord gepresenteerd. 'Dit kabinet en deze politieke samenwerking heeft een ambitie, namelijk om Nederland sterker uit deze crisis te laten komen', zei VVD-fractievoorzitter Rutte bij de presentatie van de akkoorden. >

01.10.10

Strenger aan de onderkant arbeidsmarkt
VVD, PVV en CDA willen verschillen wegnemen tussen regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zoals de bijstand, sociale werkvoorziening en de Wajong voor mensen die van jongsaf gehandicapt zijn. >

01.10.10

Wat betekent het regeerakkoord voor gemeenten?
Een puntsgewijs overzicht van het nieuwe regeerakkoord en de gevolgen voor het gemeentelijk (sociaal) beleid. >

01.10.10

Wat wil Rutte-Verhagen met het onderwijs?
Het nog te vormen kabinet Rutte-Verhagen heeft het conceptregeerakkoord gepresenteerd. Daarin staat onder meer dat niet wordt getornd aan artikel 23 over de vrijheid van onderwijs, dat onderwijskwaliteit voorop staat en dat er in het onderwijs prestatiebeloning komt. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel