CrossOvernieuws

mei

28.05.10

Aftrap derde jongerenteam tegen voortijdig schoolverlaten
In het stadion van NAC Breda is vanmiddag het derde jongerenteam tegen voortijdig schoolverlaten (VSV) gepresenteerd. Na het succes van de jongerenteams in Amsterdam en Eindhoven volgt nu ook Breda met deze aanpak tegen voortijdig schooluitval waarbij jongeren die zelf ooit voortijdig gestopt zijn met school in gesprek gaan met leerlingen over hun ervaringen. >

28.05.10

Lijsttrekkers aan het woord
De CG-Raad heeft de lijsttrekkers van acht politieke partijen gevraagd wat zij de komende vier jaar voor chronisch zieken en gehandicapten gaan doen. >

27.05.10

Inzicht in effectiviteit van re-integratie
Op de site interventies naar werk vindt u informatie over de effectiviteit van re-integratie. Via de databank worden interventies gepubliceerd die een bepaalde mate van onderbouwing kennen ten aanzien van werking en effectiviteit. >

27.05.10

Maak van Wajong een werknemersverzekering
De Wajong moet een werknemersverzekering worden. Werkgevers betalen in dit model òf voor de collectieve Wajong-uitkering, òf voor het in dienst nemen van een Wajonger op elke honderd werknemers. Daarvoor pleit de FNV in een plan dat ze vandaag presenteert. >

26.05.10

'Meedoen' blijft lastig voor mensen met een beperking
Ondanks de Wet Gelijke Behandeling en de Wet maatschappelijke ondersteuning doen mensen met een beperking in 2008 in grote lijnen nog net zo veel of weinig mee in de samenleving als in 2006. >

26.05.10

Laat mensen met vlekje niet achter geraniums zitten
Werkgevers werken liever met Polen, zelfs liever met ex-delinquenten, dan met mensen uit de sociale werkvoorziening. Daaraan moet een einde komen, zo luidt de inzet van een verkiezingsdebat dat vrijdag wordt gehouden in het stadhuis van Den Haag. Het nieuwe kabinet krijgt veel op zijn bord. Keuzes zijn nodig om Nederland er financieel bovenop te helpen, de economie te versterken en de arbeidsmarkt voor te bereiden op toekomstige arbeidsmarkttekorten. >

24.05.10

Diverse analyses verkiezingsprogramma's
Verschillende organisaties hebben in deze periode aandacht besteed aan de naderende verkiezingen en wat de politieke partijen in petto hebben voor mensen met een handicap. Ieder met een eigen invalshoek. >

21.05.10

Rouvoet roept sociale diensten op om samen te werken met jeugdzorg
"It is amazing what you can accomplish if you do not care who gets the credit." Met deze quote van Amerikaans president Harry Truman riep demissionair minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet sociale diensten op om samen te werken met jeugdzorg. >

21.05.10

Van Zijl neemt 'Handreiking samenwerking arbeidsmarkt-mbo' in ontvangst
MBO Raad-voorzitter Jan van Zijl en staatssecretaris Marja van Bijsterveldt hebben vandaag het rapport Handreiking samenwerking arbeidsmarkt - mbo in ontvangst genomen. >

20.05.10

Loondispensatie geeft mensen met arbeidsbeperking grotere kans op werk
Werkgevers krijgen met de nieuwe tijdelijke wet pilot loondispensatie meer mogelijkheden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Deze wet van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is vandaag in de Eerste Kamer aangenomen. >

20.05.10

Publicatie: Beperkt aan het werk
Jarenlang stond Nederland bekend als een land met een hoog ziekteverzuim en een groot aantal arbeidsongeschikten. In Europees verband werd gesproken over de Dutch disease. Vele beleidsmaatregelen later is het ziekteverzuim gedaald en is het aantal werknemers dat arbeidsongeschikt wordt verklaard, drastisch afgenomen. >

19.05.10

Kamer wil hervorming jeugdzorg
De Tweede Kamer wil één geldstroom om het preventieve jeugdbeleid, de vrijwillige jeugdzorg, de hulp aan licht verstandelijk gehandicapten en de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren te betalen. >

19.05.10

Pilot re-integratiebedrijven vergroot arbeidsparticipatie Wajongers
Drie toonaangevende re-integratiebedrijven zijn een pilot project gestart dat Wajongers de mogelijkheid biedt een EVC (Ervaringscertificaat) te behalen. Daarmee vergroten zij hun kans op (een duurzame) deelname aan de arbeidsmarkt. >

19.05.10

Werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg presenteert rapport
Dinsdag 18 mei nam Kamervoorzitter Gerdi Verbeet het rapport van de parlementaire werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg in ontvangst. Na de overhandiging van het rapport gaf de voorzitter van de werkgroep, Pierre Heijnen (PvdA), een toelichting op het rapport. >

19.05.10

Werkplein werkt zelf niet goed
Gemeenten en UWV moeten in Werkpleinen zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen, maar niets wijst op een hogere uitstroom.In 2010 moeten er totaal 100 werkpleinen zijn. Door de wettelijk gedwongen samenwerking zijn er hoge reorganisatiekosten. Werklozen hebben het nakijken.  >

14.05.10

Gemeenten vertonen tekort op re-integratiebudget
Net als in 2008 vertonen gemeentelijke begrotingen een tekort op hun re-integratiebudget. In 2009 is het tekort 13,5%. Dit blijkt uit gegevens van de komende Divosa-monitor. In het kader van Verantwoordingsdag heeft Divosa de landelijke politiek deze week al per brief geïnformeerd over de gemeentelijke uitgaven aan re-integratie. >

14.05.10

Lucille maakt indruk
Lucille Werner (42), gevierd presentatrice van het immens populaire tv-spelletje Lingo, maakte gisteravond, bij beddenfabriek Auping in Deventer, indruk met haar deels persoonlijke verhaal over tot op het bot gemotiveerde gehandicapte werknemers die nog wel eens door werkgevers worden genegeerd. >

14.05.10

Petitie Amnesty International
De Duitse regering verzet zich tegen de totstandkoming van een nieuwe Europese antidiscriminatie richtlijn. De CG-Raad is voorstander van deze nieuwe brede Europese richtlijn. Amnesty International heeft een petitie opgesteld waarin zij Duitsland oproept het verzet te staken. De CG-Raad vraagt zijn achterban deze petitie te tekenen. >

14.05.10

Pluryn wint Europese innovatieprijs
Een project van Pluryn waarbij cliënten met een handicap werkzaam zijn in verpleeghuis Irene Dekkerswald in Groesbeek, onderdeel van de ZZG zorggroep, is onderscheiden met de EPR Innovation Prize. EPR staat voor European Platform for Rehabilitation, een Europees netwerk voor organisaties werkzaam in de gehandicaptenzorg. >

14.05.10

Verkiezingsprogramma's vergeleken
Platform VG (verstandelijk gehandicapten) heeft de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen met elkaar vergeleken. Onderwerpen van belang voor mensen met een (verstandelijke) handicap zijn in een overzichtelijk schema samengevat. >

12.05.10

10 miljoen voor zorgleerlingen
Een deel van de leerlingen die extra zorg op school nodig hebben, krijgt door de wijzigingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten minder of geen persoonsgebondenbudget (pgb). Het ministerie van OCW stelt voor die leerlingen jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar. >

12.05.10

Hoe maken we de Wajong tijdbom onschadelijk?
Het aantal Wajongers groeit nog steeds fors. Om daar wat aan te doen moet je jong beginnen. Denk aan betere opvoedingsondersteuning en beter onderwijs. Om meer jonggehandicapten aan het werk te helpen, zijn echter rigoureuze maatregelen nodig. >

12.05.10

Nu komt het aan op politieke moed en doorzettingskracht
Toename politieke aandacht voor mensen met een beperking. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver constateert op basis van de verkiezingsprogrammas dat de politieke aandacht voor mensen met een beperking toeneemt. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde analyse van CrossOver-bestuurslid Hannie van Leeuwen. >

12.05.10

SCP telt licht verstandelijk gehandicapten
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) brengt in opdracht van minister Ab Klink van VWS in kaart hoeveel Nederlanders er zijn met een laag IQ. Dit naar aanleiding van een van de bezuinigingsvoorstellen van de ambtelijke commissie voor de langdurige zorg. In dit voorstel hebben mensen met een IQ van 70 en hoger geen recht op zorg meer. >

12.05.10

Vroege hulp aan zwerfjongeren maakt het verschil
Alcohol en drugsproblemen in het gezin, mishandeling, heftige scheiding of het overlijden van een familielid. Factoren die ervoor kunnen zorgen dat jongeren ontwricht raken. Ze missen een goede voorbereiding op een zelfstandig leven en komen in de hulpverlening of op straat terecht. Dat blijkt uit een tussentijdse rapportage naar zwerfjongeren van het onderzoek Combating Youth Homelessness. >

10.05.10

Sportmassage met de ogen dicht
Bij blinden wordt vaak gesproken over de onmogelijkheden. Paul Lie Kwie (49) uit Etten-Leur vindt dat je moet kijken wat wel kan. Zondag is hij een van de twee blinde sportmasseurs bij de Ultraloop in Steenbergen. >

04.05.10

Geld speciaalonderwijs naar preventie op basisscholen
Personeel in het basisonderwijs (62%) vindt het goed dat kinderen een etiket krijgen vanwege een probleem of stoornis, volgens een steekproef van NCRVs Rondom 10. Maar scholen hebben te weinig basis en geld om iets extras te doen voor kinderen en dreigende problemen in de kiem te smoren, aldus onderzoeker IJsbrand Jepma. >

03.05.10

Basisscholieren lijden onder klasgenoten met probleemetiket
De overgrote meerderheid van het personeel in het basisonderwijs (62%) vindt het op zich een goede ontwikkeling dat kinderen een etiket krijgen wegens een probleem of stoornis. Ook denkt het gros (72%) dat de extra zorg en aandacht voor labelkinderen een positieve invloed heeft op hun leven. >

03.05.10

Heinz Schiller: 'Onderwijs in de wijk doet er meer toe dan welzijnswerk'
De kritische blik van Heinz Schiller op het welzijnswerk doet regelmatig stof opwaaien. Merkwaardig, vindt de directeur van welzijnsorganisatie DOENJA. Zijn opvattingen over het betere welzijnswerk heeft Schiller opgetekend in het boek De kunst van het stijgen, dat woensdag is verschenen. De focus moet naar onderwijs en arbeidsmarkttoeleiding. >

03.05.10

UWV presenteert Wajongwerkt-markten
Hoewel Wajongers steeds beter de weg naar regulier werk weten te vinden, wil UWV WERKbedrijf deze doelgroep op weg naar werk nog extra ondersteunen. Daarom organiseert het WERKbedrijf met regelmaat Wajongwerkt-markten op diverse locaties. Hiermee wil het WERKbedrijf de bemiddeling naar werk een extra impuls geven. In 2010 vinden er Wajongwerkt-markten plaats in de maanden mei, september en november! >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel