CrossOvernieuws

juni

30.06.10

Onverwacht grote overschrijding budget re-integratie door UWV
Het UWV heeft bij de inkoop van re-integratietrajecten voor mensen in de WW dit jaar meer uitgegeven dan gedacht. Dat schrijft minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief van aan de Tweede Kamer. In maart van dit jaar werd de overschrijding geschat op 35 mln. Na een verdere inventarisatie van aangegane verplichtingen blijkt de overschrijding op de begroting van 2010 uit te komen op 89 mln. >

30.06.10

Tempo-Team ondersteunt Rijk bij aanpak jeugdwerkloosheid
Uitzendorganisatie Tempo-Team gaat het Rijk en gemeenten gericht ondersteunen bij de aanpak van de hoge jeugdwerkloosheid in de 40 aandachtswijken. De uitzendorganisatie start daarvoor extra leerwerktrajecten en gaat in overleg met gemeenten en UWV Werkbedrijf over de sluitende aanpak. >

29.06.10

Feiten en Cijfers Jeugd en Opvoeding
Er wordt veel over ADHD geschreven, maar neemt het aantal kinderen met ADHD ook daadwerkelijk toe? Steeds meer jongeren hebben op jongere leeftijd ervaring met seksualiteit. Welke onderzoeken tonen dit aan? En wat zijn de trends in jeugdcriminaliteit? Op dergelijke vragen vindt u antwoord in Feiten en Cijfers Jeugd en Opvoeding. >

28.06.10

MEE verdient elke geinvesteerde euro vier keer terug
Elke euro die in MEE wordt geïnvesteerd, verdient zich minimaal vier keer terug voor de maatschappij. Dit blijkt uit de maatschappelijke Business Case (mBC) De publieke waarde van MEE uitgevoerd door Ernst & Young. >

25.06.10

Klaar voor werk?
In een onderzoek naar arbeidsmarktkwalificerende activiteiten in Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs wordt nagegaan welk arbeidsmarktkwalificerend aanbod scholen hun leerlingen bieden, hoeveel leerlingen daarin participeren en welke certificeringscriteria er specifiek worden gehanteerd voor de branchegerichte cursussen in deze onderwijstypen. >

25.06.10

Olaf met Down is geslaagd
Olaf Nijs uit Weert heeft het syndroom van Down. Maar dat heeft hem er niet van weerhouden deze week te slagen voor zijn examen vmbo. Wiskunde een 8.2, Nederlands een 6.7 en Engels een 7.1. Voorwaar een cijferlijst om trots op te zijn. >

24.06.10

Datingsite voor werknemers en werkgevers in oprichting
Naar aanleiding van een discussie op de LinkedIn groep van Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver over een betere afstemming van vraag en aanbod met betrekking tot werk en handicap, is een initiatief geboren tot het samenbrengen van vraag en aanbod in een digitaal platform/datingsite. >

24.06.10

Ondersteuningsteam Arbeidsmarkt: Centrumgemeenten moeten meer regie pakken
De grootste gemeenten in de 30 arbeidsmarktregios moeten meer verantwoordelijkheid nemen in het bestrijden van de knelpunten op de arbeidsmarkt binnen hun regio. >

23.06.10

Convenant over gehandicapte werknemers trekt 104 werkgevers
De meeste lezers geven P+ het rapportcijfer 8. Of het nu om de inhoud gaat, de leesbaarheid, de fotografie of de vormgeving. Meer dan de helft van de lezers geeft P+ aan anderen door. >

23.06.10

Groei Wajong sterk regionaal bepaald
Het aantal mensen met een Wajong-uitkering groeide in minder dan 10 jaar van 120 duizend naar 195 duizend. In de ene regio groeit de groep harder dan in de andere. >

23.06.10

Sociale zekerheid niet opnieuw hervormen
Opnieuw hervormen van de organisatie van sociale zekerheid leidt tot verwarring en het weglekken van energie. Dit was de conclusie van verschillende sprekers op het UWV-symposium Werken is doen, op 17 juni in Amsterdam. Het symposium werd georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van Annette Dümig, jarenlang lid van de raad van bestuur van UWV. Zij wordt opgevolgd door Fred Paling. >

22.06.10

Presentatie CrossOver Wajonglandschap Helmond
De gemeente Helmond presenteerde gisteren in samenwerking met CrossOver het onderzoek: 'De ondersteuning geregeld' over het wajonglandschap van Helmond. Het wajonglandschap bestaat uit organisaties en personen binnen de gemeente Helmond die jongeren met een beperking ondersteunen in school en in de overgang van school naar werk. >

21.06.10

Monitor Meedoen aan werk zet volgende stap
De Monitor Meedoen aan werk brengt projecten in beeld die de kansen op werk voor mensen met een handicap of chronische ziekte vergroten. De monitor zoekt naar succesvolle projecten én naar wegen om deze successen ook voor andere organisaties te realiseren. Uit de monitor blijkt dat leden van de CG-Raad op het terrein van arbeid weinig samenwerken. >

18.06.10

Databank voor sociale sector gelanceerd
De databank Effectieve interventies in de sociale sector van MOVISIE is online gegaan. De databank verzamelt informatie over methoden en praktijkervaringen in de welzijnssector. Opname in de databank volgt wanneer een methode duidelijk beschreven en onderbouwd is. Ook moet er minimaal twee jaar praktijkervaring zijn bij meer dan één instelling. De in de databank opgenomen interventies zijn niet geselecteerd op effectiviteit. >

18.06.10

Neem drempels voor arbeidsparticipatie weg
De meeste politieke partijen zijn het er over eens dat solidariteit niet alleen het ondersteunen van mensen die aan de kant zijn komen te staan betekent, maar vooral het verhinderen van inactiviteit. Om de arbeidsparticipatie te verhogen door het voorkomen van inactiviteit zijn nog veel drempels weg te nemen, stellen Marcel Canoy, Martin van der Ende en Mathijn Wilkens. >

17.06.10

Extra steun voor scholieren met veel problemen
Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) bracht 16 juni een bezoek aan het ROC Mondriaan in Den Haag. Het werkbezoek stond in het teken van de plusvoorzieningen. Dit zijn voorzieningen voor overbelaste jongeren die zonder startkwalificatie uit het reguliere vo- en mbo-onderwijs dreigen te vallen. >

17.06.10

Lezing Yolan Koster bij het afscheid van Annette Dümig
Lezing van Yolan Koster, directeur CrossOver, uitgesproken tijdens het afscheid van Annette Dümig als lid van de Raad van Bestuur van het UWV, op donderdag 17 juni te Amsterdam. Klik hier voor de lezing. >

17.06.10

Nieuwe regelingen subsidies Passend Onderwijs
De subsidieregelingen passend onderwijs zijn aangepast als gevolg van de heroverweging passend onderwijs in de zomer van 2009. Het betreft wijzigingen in de subsidieregelingen voor startsubsidies, veldinitiatieven, stimuleringssubsidies en (brede en smalle) experimenten passend onderwijs. Deze subsidiemogelijkheden worden deels beëindigd, deels aangepast en deels gecontinueerd met een lager subsidieplafond. >

16.06.10

Aantal EVC-trajecten neemt toe
Het onderzoeksbureau Ecorys heeft in opdracht van de Projectdirectie Leren en Werken (een initiatief van Ministerie OCW en Ministerie SZW) EVC-trajecten (Erkennen van Verworven Competenties) onderzocht. Uit het rapport komt dat het aantal gerealiseerde EVC-trajecten is gestegen van 9.900 in 2007 naar 12.500 in 2008 en tot 15.700 in 2009. >

15.06.10

Boek 'Bijzonder Welkom' gepresenteerd
Op vrijdag 11 juni vond de boekpresentatie plaats van Bijzonder Welkom in héél Nederland, een unieke gids met meer dan 600 adressen op het gebied van horeca, kunst, winkels, boerderijen, vrije tijd en dienstverlening. Op al deze adressen vinden mensen met een beperking een werkplek. >

15.06.10

UWV lanceert digitaal magazine voor werkzoekenden
UWV WERKbedrijf heeft deze week de eerste editie van het nieuwe online magazine Werkblad gelanceerd. Het digitale magazine is bestemd voor werkzoekenden en vervangt het tijdschrift dat tot voor kort twee keer per jaar verscheen. >

14.06.10

Het SW-bedrijf als leerschool: pleidooi voor intensievere samenwerking met ROC
Zon 70 personeelsfunctionarissen en andere werknemers uit de SW lieten zich maandag 7 juni inspireren en bijpraten over onderwijs en de SW op de themadag het SW-bedrijf als leerschool. Rode draad: een stevig pleidooi voor intensievere samenwerking tussen onderwijs en de SW-sector. Juist nu, nu bezuinigingen in het verschiet liggen. >

14.06.10

Ik ben altijd een beetje een tobber geweest
Leanne Braam (23) heeft oude dromen die ze wil waarmaken. Ooit. Ze wil in de psychiatrie gaan werken, of in de gehandicaptenzorg. Maar nu nog niet. Ik heb de dips nog. Iedereen heeft dipjes, maar ik wat erger. >

14.06.10

Natuurlijk hebben wij ook mensen met een beperking in dienst!
Naast gesprekken met bezoekers op de beursstand van CrossOver - en naast het evenement De Reünie - wilde CrossOver ook werkgevers bereiken. De andere standhouders zijn natuurlijk ook allemaal werkgevers. We legden hen de volgende vraag voor: jullie hebben producten voor mensen met een beperking maar hebben jullie ook zelf mensen met een beperking in dienst? >

10.06.10

Diversiteitsprijs 2010: meedoen, óók met een beperking
Ook dit jaar zal MOVISIE weer de Diversiteitsprijs uitreiken en daarmee een lokaal, regionaal of landelijk project bekronen. Het thema van 2010 is 'Léven met beperkingen... Hoe anders mag je zijn?' Projecten aanmelden kan tot 15 september. >

10.06.10

Kijk mij nou!
Op zaterdag 12 juni vindt de presentatie plaats van Kijk mij nou!, het nieuwe boek van Yvette den Brok Rouwendal. Kijk mij nou! is een uitgave van Stichting Important Message, in de reeks Writers on wheels. >

09.06.10

Loket open voor deelname aan pilot loondispensatie
Van 9 juni tot en met 6 juli 2010 kunnen gemeenten en ook - onder voorwaarden - bij gemeenschappelijke regelingen ingestelde openbare lichamen (hierna: gemeenten) zich aanmelden bij het Ministerie van SZW voor deelname aan de pilot loondispensatie. >

08.06.10

Arbeidsontwikkeling Wsw onderzocht
Minister Donner heeft onlangs de Tweede Kamer geïnformeerd over het onderzoeksrapport 'Arbeidsontwikkeling Wsw in beeld'. In het onderzoek bracht de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) in kaart hoe SW-bedrijven invulling geven aan één van de speerpunten van de Wsw: arbeidsontwikkeling. >

08.06.10

Prokkel Verstandelijk gehandicapten 2daagse
Prokkel is de fantasienaam van de Verstandelijk gehandicapten 2daagse, een initiatief van acht organisaties uit de verstandelijke gehandicaptenzorg, dat de integratie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking wil verbeteren. >

08.06.10

Nicolette Mak zoekt 100 werkgevers die open staan voor mensen met een lastig lichaam
UWV, Revalidatiefonds en Alliander ondersteunen initiatief van Valid Foundation. >

07.06.10

'Geen quota voor gehandicapte werknemers'
VNO-NCW en MKB-Nederland voelen weinig voor het invoeren van quota voor werknemers met een handicap bij aanbestedingen van overheidsopdrachten. Dit wordt bepleit in verschillende verkiezingsprogrammas. De ondernemingsorganisaties zien meer in de loondispensatie zoals die al geldt voor jonggehandicapten. >

07.06.10

'Geloof in jezelf': Terugkijkend op een geslaagde Reünie
Marieke de Koning, ervaringsdeskundige als student met functiebeperking, bezocht de Reünie op de Supportbeurs. Een event op de beurs, georganiseerd door CrossOver, waarbij bezoekers terugblikken op hun schoolperiode en hun ervaringen van toen met elkaar delen. >

07.06.10

Belangrijkste participatiedebat: één keer indiceren is genoeg
Mensen met een beperking die van verschillende voorzieningen gebruik maken, moeten nu nog van het ene loket naar het andere. Als het aan het CDA, PvdA, SGP, GroenLinks, SP en VVD ligt, is dat binnenkort verleden tijd. Dit was de belangrijkste conclusie tijdens het Participatiedebat dat de CG-Raad, MEE Nederland en VNU Exhibition Europe op de openingsdag van de Supportbeurs organiseerden. >

07.06.10

Kiezers willen Wajong houden
Bezuinigen op de uitkering voor jonge gehandicapten is voor driekwart van de Nederlanders taboe. Waar over ingrepen in de werkloosheidsuitkering WW of verhoging van de AOW-leeftijd met een aanzienlijke minderheid nog wel te praten is, geldt dat niet voor de Wajong. >

07.06.10

Politiek torpedeert eigen participatiedoelen
Vooral oudere bijstandsgerechtigden betalen de prijs voor de bezuinigingen. Dat blijkt uit de Divosa-monitor 2010, het jaarlijkse onderzoek onder directeuren van sociale diensten. Er komen meer klanten en minder banen. En ondertussen willen de meeste politieke partijen flink bezuinigen op gemeentelijke re-integratiemiddelen. >

07.06.10

Toekomstagenda: Ruim baan voor professionalisering
In een voorverkenning voor de WRR-studie Bewijzen van goede dienstverlening (2004), geven De Boer en Duyvendak (Maatschappelijke Dienstverlening, Welzijn, 2004) een schets van de professionaliteit in de welzijnssector. Zij constateren aan de hand van een aantal kenmerken dat het actuele beeld van de professie niet florissant is. >

07.06.10

Vanaf nu waaiert mijn leven weer uit
Wat een week in Nieuw-Zeeland kan doen? De gehandicapte Thomas Schellens deed mee aan een internationale Puberruil. Nu is alles anders. Hij wil voor langere tijd naar het buitenland. En een andere studie doen. Ik denk eraan om motivational speaker te worden. Thomas vertelde CrossOver tijdens het evenement de Reunie op de Support Beurs over zijn ervaringen. >

03.06.10

Blom Hulscher overleden
Naar eigen zeggen kon ze alleen nadenken, verder niets. Toch heeft ze tot het laatst de regie in eigen hand gehouden. >

03.06.10

CDA: garanties voor baas van gehandicapten
Het CDA wil dat de overheid werkgevers bij het in dienst nemen van gehandicapt personeel meerjarige zekerheid biedt over (financiële) ondersteuning. >

03.06.10

Jeugdwerkloosheid niet verholpen met Wet WIJ
Werkloze jongeren zijn niet geholpen met de Wet WIJ, vindt vakbond FNV Jong. De wet werd in 2009 ingevoerd en moet zorgen dat jongeren tot 27 jaar een opleiding volgen of aan het werk gaan. Uit onderzoek dat de vakbond dinsdag presenteerde blijkt dat nog geen 5 procent van de werkloze jongeren een leerwerkaanbod krijgt. >

03.06.10

Verkiezingsdebat 'Zeker over zorg' trekt volle zaal
De CG-Raad, de NPCF en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hielden op 1 juni een verkiezingsdebat. Acht (toekomstige) Kamerleden discussieerden met patiëntenvertegenwoordigers, zorgverzekeraars en geïnteresseerden over zorgkosten, marktwerking en de toekomst van de AWBZ. Kamerleden verduidelijkten hun partijpunten en de zaal leverde input voor een volgend regeerakkoord. >

03.06.10

Wet WIJ jaagt gemeenten op kosten
FNV Jong concludeert uit eigen onderzoek onder 515 werkloze jongeren dat de wet WIJ (Wet Investeren in Jongeren) zn werk niet doet. Het beeld van de VNG is dat gemeenten juist hard werken aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Ze maken zich wel grote zorgen over de financiële consequenties van de extra toeloop van jongeren mede als gevolg van de invoering van de wet WIJ. >

01.06.10

Ratificatie van het VN-verdrag noodzakelijk!
Nederland moet actief aan de slag met het realiseren van gelijke rechten voor mensen met een beperking. Daarom is het noodzakelijk dat het VN-verdrag dat de gelijke behandeling van mensen met een beperking regelt en dat Nederland in 2007 heeft ondertekend zo spoedig mogelijk volledig geratificeerd wordt. Het verdrag creëert geen nieuwe rechten, maar verzekert dat mensen met een beperking op gelijke voet met anderen, de universele rechten kunnen genieten en op gelijke wijze kunnen deelnemen aan de maatschappij. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel