CrossOvernieuws

29.01.10

Schoolbestuur krijgt zorgplicht in 2010
Het kabinet komt vóór juli 2010 met een Wetsvoorstel passend onderwijs waarin de zorgplicht voor schoolbesturen per 1 augustus 2012 wordt geregeld. >

26.01.10

Eigen bijdrage voor begeleiding ingevoerd
Per 2010 is de eigen bijdrage voor begeleiding ingevoerd. Voor verpleging en persoonlijke verzorging gold dit al. De eigen bijdrage begeleiding geldt voor cliënten vanaf achttien jaar en omvat ook de dagbesteding (begeleiding groep). >

25.01.10

Succesvolle bijeenkomst Boaborea inzake ESF / WIJ
Op donderdag 21 januari heeft Boaborea twee bijeenkomsten georganiseerd voor haar leden. Zij kijken terug op een zeer succesvolle bijeenkomst.De eerste bijeenkomst (ESF) ging over de verplichting die samenhangt met ESF-subsidie voor Wajongtrajecten en jobcoaching. >

22.01.10

Twente Milieu wil meer gehandicapten en werkloze jongeren aan werk helpen
Twente Milieu biedt op korte termijn tien werkloze jongeren een baan als vuilnisman aan. Verder wil het afvalbedrijf, dat eigendom is van zes Twentse gemeenten, meer gehandicapten en anderen die moeilijk werk kunnen krijgen inzetten. >

21.01.10

Nieuwe website netwerk 'Werken met risicojongeren'
Het landelijke netwerk Werken met risicojongeren heeft een nieuwe website. Op Werkenmetrisicojongeren.nl kunnen beroepskrachten uit onder andere het jongerenwerk, de jeugdzorg, het maatschappelijk werk, het onderwijs, justitie en politie informatie over de aanpak van risicojongeren met elkaar delen. >

20.01.10

RMO: 'Bezuinigingen overheid duperen kwetsbare mensen'
De overheid probeert grip te krijgen op diensten en organisaties, waarbij je je kunt afvragen of we dat moeten willen. Dat is volgens Rienk Janssens van de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling de drijfveer voor het ongevraagde advies: Sociaal Bezuinigen. Een advies over verbetering van de dienstverlening, die ook nog geld oplevert. >

19.01.10

Disability Management bij de Canadese Post
Nederland is niet het enige land dat zich bezig houdt met jongeren, werk en beperking. Regelmatig houden we u ook op de hoogte van internationale ontwikkelingen. Bijvoorbeeld: Disability Management bij de Canadese Post. >

19.01.10

ROCvA betrokken bij bijzondere samenwerking
Op donderdag 14 juli 2009 is een intentieverklaring getekend tussen het ROC van Amsterdam, ISS Facility Service, het Ronald McDonald Centre en De Werkmeester. Het doel is om een groep van 20 tot 25 Wajongers de kans te bieden een startkwalificatie te behalen binnen de Facility Services (Facilitaire dienstverlening), met aan het eind van de opleiding kans op een baan bij een reguliere werkgever. >

18.01.10

Debatten met rondleiding in Niet Normaal
Disability Studies Nederland organiseert drie debatten op de kunstmanifestatie Niet Normaal. Centrale vraag in de debatten: hoe kijken wij in onze samenleving naar functiebeperkingen? Voorafgaand aan een debat biedt Disability Studies een rondleiding aan. >

18.01.10

Kamer bespreekt loondispensatie WSW-ers
Is loondispensatie een goede manier om mensen met een arbeidshandicap aan echt werk te helpen? Hebben arbeidsgehandicapten recht op minimumloon? De Kamer is er nog niet uit en wacht het antwoord van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) af. >

18.01.10

Klijnsma: Experiment met loondispensatie is belangrijk
Mensen met een handicap moeten meer kans krijgen op een reguliere baan. Daarvoor is het volgens staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) erg belangrijk dat zij kan gaan experimenteren met loondispensatie. Zij vraagt de Kamer om toestemming voor zo'n experiment en krijgt die in ieder geval van de coalitiepartijen. >

18.01.10

RWI: Impuls voor regionale vraaggerichte re-integratie
Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt wordt vraaggerichte re-integratie steeds belangrijker en bestaat meer dan ooit behoefte aan samenwerking op regionaal niveau tussen gemeenten en branches, sectoren en werkgevers. Om deze samenwerking op het terrein van vraaggerichte re-integratie een extra impuls te geven, heeft de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) voor gemeenten een voorbeeld-stimuleringsregeling ontwikkeld. Deze voorbeeldregeling is vandaag aan alle gemeenten ter beschikking gesteld. >

18.01.10

Veel mensen in de knel door wegvallen AWBZ-zorg
Sinds 2009 is het moeilijker om begeleiding te krijgen uit de AWBZ. Aangescherpte indicaties leiden ertoe dat veel mensen minder hulp krijgen. Van de mensen die minder zorg krijgen, ervaren vier op de tien personen knelpunten. Zij kunnen zelf de hulpvraag onvoldoende opvangen en vrezen dat hun zelfstandigheid in de knel komt of dat zij vereenzamen. Ook is men bang dat mantelzorgers te zwaar belast worden. >

14.01.10

Building bridges in Europe
Europese jongeren met een visuele handicap zijn dezer dagen in Landhuis Olde Vechte in Ommen bij een internationale uitwisseling met als thema: 'Building bridges in Europe.' Aan de uitwisseling nemen 17 visueel gehandicapte jongeren en 12 niet-visueel gehandicapte jongeren van 17 tot 25 jaar deel. >

07.01.10

Internationaal: The Two-Four step
Nederland is niet het enige land dat zich bezig houdt met jongeren, werk en beperking. Regelmatig houden we u ook op de hoogte van internationale ontwikkelingen. Bijvoorbeeld: Moving on. The Two-Four Step. Een rapport over de uitdagingen voor studenten bij de transities in het onderwijs. >

06.01.10

Wajong-adviesvouchers voor MKB-bedrijven
MKB-bedrijven kunnen vanaf 15 februari 2010 een Wajong-adviesvoucher aanvragen. Met deze voucher kan een re-integratiebedrijf voor een werkgever onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een jongehandicapte een baan bij een reguliere werkgever aan te bieden. De kosten van het onderzoek worden door het ministerie van Sociale Zaken tot een maximum van € 2500 vergoed. >

05.01.10

Criteria voor ondersteuning thuiswonende gehandicapte kinderen aangescherpt
Vanaf 1 april 2010 worden de criteria voor de Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) aangescherpt. De regeling wordt daarmee teruggebracht tot het oorspronkelijke doel: steun aan ouders die een zwaar gehandicapt kind thuis verzorgen. >

05.01.10

UWV helpt jonggehandicapten aan werk
UWV gaat jongeren met een langdurige ziekte of handicap intensief begeleiden naar werk. Deze nieuwe dienstverlening van UWV is het gevolg van de nieuwe Wet Wajong die per 1 januari 2010 van kracht wordt. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel