CrossOvernieuws

februari

02.03.10

Gehandicaptenzorg groeit gestaag
De gehandicaptenzorg in Nederland groeit gestaag, en wel met 6,4 procent gemiddeld per jaar. Dit blijkt uit het Brancherapport Gehandicaptenzorg 2009 van de VGN. Deze omzetgroei is grotendeels het gevolg van de aanhoudende groei van het aantal cliënten. Er is een forse groei te zien van het aantal sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen te zien. Ook de verschuiving naar zorg zonder verblijf valt op. >

01.03.10

Divosa: Maak uitkering aanvulling op zelfverdiend loon
Een uitkering moet een aanvulling worden op het loon dat je zelf kunt verdienen. De directeuren van sociale diensten, verenigd in Divosa, adviseren kabinet en politiek daarom de WSW, de Wajong en de gemeentelijke loonkostensubsidies vanuit de Wwb samen te voegen tot één regeling voor mensen die moeite hebben met het vinden van werk. >

26.02.10

De Wajong Kennisbus rijdt weer
Wilt u meewerken aan een betere toekomst voor Wajongers? Stap dan in maart op de Wajong Kennisbus. De Wajong Kennisbus is een enthousiasmerende belevenis voor Wajongers, arbeidsdeskundigen, werkgevers, kenniscentra, UWV, overheid, onderwijs, zorginstellingen en andere belanghebbende partijen. >

26.02.10

Scheer jeugdige veelplegers niet over één kam
Jonge criminelen die geregeld met politie en justitie in aanraking komen, kunnen worden onderscheiden in vier categorieën, zo blijkt uit Utrechts onderzoek. Goed zicht op de verschillen tussen die categorieën is onmisbaar voor een effectieve aanpak. >

24.02.10

Handicap onvriendelijke opleidingen dicht
Opleidingen die niet toegankelijk zijn voor studenten met een handicap, komen vanaf volgend jaar niet door de accreditatie. Minister Plasterk heeft dat de Tweede Kamer voorgesteld. >

24.02.10

Instellingen luisteren te weinig naar gehandicapten
Mensen met een verstandelijke beperking en hun familie vinden dat zorginstellingen hen niet serieus nemen. Er wordt te weinig geluisterd naar hun wensen bij het zoeken naar passende woonvormen, arbeidsplaatsen en zorg, zeggen ze. Dat blijkt uit een onderzoek van Janneke Barends. Zij promoveert vrijdag op dit onderwerp aan de Universiteit van Tilburg. >

24.02.10

NS weigert poster Niet Normaal
Op donderdag 18 februari gaat een groep gehandicapten onderzoeken of treinreizigers een handicap aanstootgevend vinden. Zij gaan mensen tussen Amsterdam Centraal en de Beurs van Berlage hierover ondervragen. Aanleiding is de weigering van de NS om posters op te hangen van de tentoonstelling Niet Normaal. >

23.02.10

CrossOver in gesprek met kamerleden
Donderdag 4 februari 2010 was in Dudok Den Haag een lunch tussen leden van de Tweede Kamer en het bestuur van Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver. Er werd onder meer gesproken over het ontbreken van samenhang tussen verschillende organisaties die zich richten op jongeren met een beperking. Ook werden afspraken gemaakt hoe CrossOver de Tweede Kamerleden kunnen helpen bij de uitoefening van hun taken. >

22.02.10

Onderzoek CrossOver/NSGK naar rol ouders bij bevorderen economische zelfstandigheid
CrossOver doet samen met NSGK voor het gehandicapte kind, onderzoek naar de rol van ouders bij het bevorderen van de economische zelfstandigheid van kinderen met een handicap. >

19.02.10

Eerste stap naar Wmo-modelverordening
Staatssecretaris Bussemaker van VWS heeft op 8 februari uit handen van Ad Poppelaars, directeur van de CG-Raad en Sandra Korthuis, lid van de directieraad VNG de eerste publicatie van project De Kanteling ontvangen. Deze publicatie getiteld Denken in resultaten is een eerste stap of bouwsteen op weg naar een gekantelde modelverordening Wmo. >

18.02.10

Aandacht voor Wajongers in nieuwe cao Raet
Vorige week is er een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao voor personen werkzaam bij Raet. Dit laat vakbond De Unie weten op haar website. >

18.02.10

Ouders als partners
Scholen moeten zich meer richten op ouders van kinderen met wie „niks aan de hand is” en niet al hun aandacht steken in de ouders van probleemleerlingen. Dat schrijft de Onderwijsraad in het vandaag gepubliceerde advies Ouders als partners. De raad is een onafhankelijk adviescollege voor kabinet en parlement. >

17.02.10

Afspraken rijk en gemeenten over aanpak overbelaste jongeren
Rijk en gemeenten pakken gezamenlijk de problematiek van overbelaste jongeren aan. De ambitie is om per jaar 5.500 van deze jongeren op school te houden en ze een startkwalificatie te laten behalen. Gemeenten ontvangen hiervoor jaarlijks 21,7 miljoen euro. Minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) en staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (OCW) zijn dit vandaag met gemeenten overeengekomen. >

16.02.10

De school en kinderen met gedragsproblemen
De Onderwijsraad heeft vandaag zijn advies De school en leerlingen met gedragsproblemen gepubliceerd. In het advies staan de volgende vragen centraal: Hoe kan het onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen verbeterd worden? Welke rol heeft de overheid hierin? >

15.02.10

Tweede Kamer deelt zorgen CG-Raad over Passend Onderwijs
De Kamer debatteerde op 11 februari over de heroverweging Passend Onderwijs. In het debat werd duidelijk dat de Kamer de zorgen van de CG-Raad en Platform VG deelt. Bijna alle fracties noemden keuzevrijheid voor ouders als voorwaarde voor Passend Onderwijs. >

11.02.10

Arbeidsmarkt dreigt chronisch zieke uit te stoten
Het Reumafonds signaleert een sterke toename van het aantal chronisch zieke werknemers in outplacement trajecten. Het Reumafonds pleit er daarom voor om de positie van chronisch zieken op de arbeidsmarkt in kaart te brengen en na te gaan of zij sneller ontslagen worden vanwege hun beperking. >

10.02.10

Gemeente mag WorkFirst-traject dwingend opleggen
De Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, oordeelde vandaag dat gemeenten uitkeringsgerechtigden onder voorwaarden mogen verplichten deel te nemen aan WorkFirst trajecten. Divosa-voorzitter René Paas is dik tevreden met die uitspraak. >

10.02.10

Minder mantelzorg voor oudere met verstandelijke beperking
Bijna alle mensen met een verstandelijke beperking maken gebruik van professionele ondersteuning en mantelzorg. De ouderen hebben minder mantelzorg dan jongeren. Bij mensen met een lichamelijke beperking verschilt dit niet. >

10.02.10

Steuntje voor kwetsbare Rotterdammers
Rotterdam gaat 35.000 inwoners helpen. Ouderen zich niet meer zelf kunnen redden en kwetsbare jongeren krijgen een steuntje in de rug.Samen met de landelijke overheid en Achmea gaat Rotterdam ervoor zorgen dat zij beter hun weg kunnen vinden in de hulpverlening. De betrokken partijen maken daarover woensdag afspraken. >

10.02.10

Succesvol School Ex Programma krijgt vervolg
Ook dit jaar worden de toekomstplannen van afstuderende mboers weer in kaart gebracht: doorstuderen of werken? Daarmee wordt een vervolg gegeven aan het School Ex Programma, dat in 2009 succesvol is gebleken in de strijd tegen jeugdwerkloosheid. Dit heeft staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) vandaag bekend gemaakt aan de Tweede Kamer. >

10.02.10

Werkschool biedt gehandicapte jongeren baangarantie
Staatssecretaris Dijksma van Onderwijs wil dat het voortgezet speciaal onderwijs (vso) jongeren direct aan een baan helpt. Te veel leerlingen met een beperking belanden nu na hun schooltijd in een uitkeringssituatie en komen niet meer aan de slag. >

08.02.10

Baangarantie na speciaal onderwijs
Werkscholen moeten leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) voortaan rechtstreeks aan een baan helpen. PvdA-staatssecretaris Dijksma dient daartoe deze week een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer. >

08.02.10

Met één beperking naar meer loketten
Mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking zijn voor ondersteuning en hulpmiddelen aangewezen op verschillende regelingen. Zij moeten deze bij verschillende loketten aanvragen. >

08.02.10

Sneller ontslag voor chronisch zieken bij reorganisatie
Reumapatiënten verliezen sneller hun baan bij reorganisaties. Althans, die indruk heeft het Reumafonds. De organisatie pleit voor onderzoek naar ontslag bij chronisch zieken omdat concrete cijfers ontbreken. Het roept werkgevers op om meer moeite te doen om chronisch zieken voor hun bedrijf te behouden. >

05.02.10

Passend onderwijs kan en moet beter
In een brief aan de Tweede Kamer maken de CG-Raad en Platform VG duidelijk dat zij het niet eens zijn met de plannen voor Passend Onderwijs van staatssecretaris Dijksma. De staatssecretaris wil het rugzakje afschaffen. CG-Raad en Platform VG willen Passend Onderwijs verbeteren en meer rechten voor ouders. Op 11 februari vergadert de kamer. >

04.02.10

Nieuwe campagne wil aandacht voor zorgcoördinator
De vereniging van schooldecanen en leerlingbegeleiders, NVS-NVL, is op 29 februari begonnen met de campagne 'De zorgcoördinator in positie'. Met deze campagne wil de vereniging scholen stimuleren om aandacht te besteden aan leerlingenzorg. Daarnaast wil de NVS-NVL de positie van de zorgcoördinator beter in kaart brengen en duidelijk maken dat de kwaliteit van leerlingenzorg afhankelijk is van de samenwerking tussen de verschillende medewerkers op school, zoals de zorgcoördinator, leerkrachten, mentoren en decanen. >

04.02.10

Vliegende start voor jongeren
Gemeenten, de luchtvaartsector en UWV gaan 800 leerwerkplekken realiseren voor jongeren tot 27 jaar. Het gaat om heel verschillende functies in en om zes verschillende luchthavens in Nederland. Er zijn leerwerkplekken op alle opleidingniveaus in onder meer de logistiek, de catering, de techniek en de beveiliging. De vertegenwoordigers van de drie partijen hebben gisteren een convenant ondertekend. >

03.02.10

Column Karin Spaink: Ideetjes
De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg heeft een plan: als we mensen die ongezond leven nu eens meer premie laten betalen? Wie rookt of te dik is, moet daar voortaan zelf maar voor opdraaien. Eigen schuld, betaal zelf voor je bult: anders wordt de zorg onbetaalbaar. >

03.02.10

CruX: meer aandacht in opleidingsprogramma's
Geïnspireerd door het kabinetscredo iedereen doet mee, zullen steeds meer jongeren met een beperking onderdak vinden bij regulier onderwijs en op de reguliere arbeidsmarkt. Niet alleen jongeren zelf moeten daarop worden voorbereid, maar ook de professionals die in de praktijk te maken krijgen met deze jongeren. >

03.02.10

Internationaal: Overeenstemming over gebruik e-reader
Nederland is niet het enige land dat zich bezig houdt met jongeren, werk en beperking. Regelmatig houden we u ook op de hoogte van internationale ontwikkelingen. Zo is er in de Verenigde Staten overeenstemming van de regering met het onderwijs dat alleen nieuwe elektronische hulpmiddelen in dit geval een e-reader wordt aangeschaft als die volledig toegankelijk is voor mensen met beperkingen. >

02.02.10

'Talentenvertaler' brengt mensen op ideeën voor ander of nieuw werk
Een kwart van de bezoekers van de website www.ikkan.nl/talentenvertaler ziet na het invullen van de Talentenvertaler voor zichzelf meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Een op de vijf bezoekers zegt beter te kunnen bepalen welke baan bij hem of haar past. >

02.02.10

Levensloopbeschrijving brengt ketensamenwerking in beeld
Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) onderzoekt de ketensamenwerking van voorzieningen en organisaties die bij een maatschappelijk (jeugd)probleem betrokken zijn. Eén instrument dat voor dit onderzoek ingezet wordt is de levensloopbeschrijving. Met dit instrument wordt aan de hand van een casus inzichtelijk gemaakt of en hoe voorzieningen samenwerken. >

02.02.10

Werkplaatsen: nieuwe werkwijzen voor een sluitende zorgketen
Onder de naam werkplaatsen zijn de afgelopen twee jaar een aantal grote gemeenten begonnen te zoeken naar nieuwe werkwijzen om knelpunten in de stroomlijning van de jeugdzorgketen aan te pakken. Een van de werkplaatsen die als zeer succesvol wordt ervaren, is die van de regio Zuid-Holland Noord. >

01.02.10

Wajong Kennisbus
Laat u informeren, inspireren en werk mee aan een betere toekomst voor Wajongers! >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel