CrossOvernieuws

april

29.04.10

Campagne ggz Amsterdam over psychosociale problemen
De ggz in Amsterdam is op 28 april begonnen met een campagne om jongeren met psychosociale problemen te bereiken. Volgens de ggz krijgt ruim 70 procent van de Amsterdamse jongeren met psychosociale problemen geen gespecialiseerde zorg. >

29.04.10

Patiëntenorganisaties en verzekeraars debatteren met kamerleden over toekomst zorg
Op dinsdag 1 juni organiseren de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) samen het nationale zorgverkiezingsdebat Zeker over zorg. Patiëntenvertegenwoordigers en verzekeraars debatteren daar met (aanstaande) kamerleden over de toekomst van de zorg. >

29.04.10

Startsein van het project BuitenkanZ
Op 20 april 2010 lieten drie leerwerkbedrijven gezamenlijk drie trossen ballonnen op als officieel startsein van het project BuitenkanZ. Een project binnen het kader van de pilots werken naar vermogen. >

27.04.10

'Speciale scholen houden hand op de knip'
In het speciaal onderwijs, dat is gericht op kinderen die wegens leer- of gedragsproblemen of een handicap extra zorg nodig hebben, blijft jaarlijks veel geld op de plank liggen. Daardoor verdwijnen miljoenen euro's die bestemd zijn voor zorgleerlingen, in een spaarpot. >

27.04.10

Buurtsuper voor Valthe
Er moet nog even geduld worden geoefend voor de winkeldeur opent, maar achter de schermen begint de Troefmarkt voor Valthe deze week te draaien. Woensdagavond houdt Promens Care in Emmen een voorlichtingsavond voor kandidaat-personeelsleden. Het gaat dan om mensen met een beperking, omdat anders zon supermarkt nooit uit kan. >

27.04.10

Werkgroep: Jeugd-ggz onder verantwoordelijkheid gemeenten
Als de jeugd-ggz niet onder de gemeenten komt, zal de versnippering in de jeugdzorg blijven bestaan. Dat constateert de parlementaire werkgroep Jeugdzorg. >

21.04.10

Beleidsmaker geeft eigen invulling aan begrip kwetsbare groep
Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, is het de taak van gemeenten om kwetsbare groepen te ondersteunen. Het begrip kwetsbaar is echter een abstract begrip waar iedere beleidsmaker een eigen invulling aan geeft, zo blijkt uit onderzoek van MOVISIE. >

21.04.10

Fluitend met een Wajong-uitkering aan het werk
Een groot deel van de bouw is onbekend met het werken met jonge arbeidsongeschikten, de zogeheten Wajong'ers. Bij gevelproducent Kolf en Molijn hebben ze er goede ervaringen mee. Wajonger Bert Voogd (33) werkt er nu bijna twee jaar. "Binnen een jaar hoop ik geen uitkering meer te hebben." >

21.04.10

Werkgevers hebben koudwatervrees
Interview ambassadeur Onbeperkt Nederland - Voor hemzelf was het krijgen van een baan geen probleem. Hij studeerde rechten en werkt sinds 2008 als griffier bij de Raad van State. Maar voor veel andere jongeren met een beperking is het vinden van werk niet zo eenvoudig. Dat moet veranderen, vindt Jacco Holthuis, sinds augustus 2009 Ambassadeur Onbeperkt Nederland. Jacco: Ik vind dat iedereen zijn eigen geld moet kunnen verdienen. >

20.04.10

CG-Raad pleit in NRC tegen blind decentraliseren
De CG-Raad bereikten al geruime tijd signalen uit de achterban dat er grote kwaliteitsverschillen bestaan tussen gemeenten als het gaat om de Wmo. Voor het leerlingenvervoer valt een soortgelijk verhaal te vertellen. Toch zijn er nog steeds politieke partijen die een blind geloof hebben in decentralisatie. >

15.04.10

Meldpunt jeugdwerkloosheid op internet geopend
Heb je een goed idee, denk je dat het beter kan of loop je ergens tegenaan bij het vinden van een baan, een stageplek of een geschikte opleiding, ga dan naar het Meldpunt jeugdwerkloosheid op internet. Met de melding die je daar kunt doen, kan de werkloosheid onder jongeren nog beter bestreden worden. Ook meldingen van ouders zijn hier welkom. >

14.04.10

Eerste resultaten Actieplan Jeugdwerkloosheid worden zichtbaar; Bijna 30.000 jongeren vinden baan, leerwerkplek of stage
In totaal 29.000 jongeren zijn in de laatste vier maanden van 2009 aan een baan, leerwerkplek of stage geholpen, blijkt uit de opgave van de arbeidsmarktregios. >

14.04.10

MBO-ers geven gehoor aan School Ex
Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt heeft samen met mbo-raad voorzitter Jan van Zijl op maandag 12 april het startschot gegeven voor het School Ex programma 2010. >

12.04.10

Aanpak moeilijkste doelgroep jeugdzorg in de knel
De kabinetsvisie op de toekomst van de zorg om jeugd, vandaag toegezonden aan de Tweede Kamer, is een stap terug in de tijd. De kabinetsvisie is erop gericht om ouders en kinderen te ondersteunen om gezond en veilig te kunnen opvoeden en opgroeien. Juist de moeilijkste doelgroep in de jeugdzorg - kinderen met ernstige opvoed- en opgroeiproblemen uit multiprobleemgezinnen - komt echter in de knel. >

12.04.10

Convenant: meer werkplekken op scholen voor jonggehandicapten
Op 26 april ondertekenen UWV, vakbonden en de VO-raad een convenant om het aantal werkplekken voor jongehandicapten met een uitkering (Wajongers) binnen scholen te vergroten. Het convenant zal namens de VO-raad door Sjoerd Slagter worden ondertekend. >

12.04.10

Heroverwegingen: grote gevolgen voor sociale diensten
De adviezen die de heroverwegingswerkgroepen begin april hebben uitgebracht om de overheidsuitgaven structureel te verbeteren, gaan uit van een verdere decentralisatie van re-integratietaken. Volgens René Paas is verdere decentralisatie op deze manier alleen mogelijk als de verwachtingen worden bijgesteld. >

12.04.10

Visie op knelpunten jeugdzorg
Het kabinet presenteert een visie om ouders en kinderen te helpen gezond en veilig op te voeden en op te groeien. In deze visie ligt de bestuurlijke verantwoordelijkheid op termijn bij gemeenten. >

09.04.10

De Pers: Autisten zijn niet altijd Wajongers
Goed nieuws: het aantal jongeren in de bijstand kan flink omlaag. Autistische jongeren worden onterecht arbeidsongeschikt verklaard, dat schrijft De Pers vandaag nadat ze kennis hadden genomen van het interview van Jolanda Clement met MedicalFacts over de keuze voor intelligentietest voor autisten. >

09.04.10

Nadere informatie passend onderwijs
Minister Rouvoet heeft antwoorden gestuurd naar de Tweede Kamer in verband met vragen over de bezuiniging op de rugzakken voor het SBO en op de ambulante begeleiding cluster 3 en 4. >

09.04.10

Samen werken aan zorg en ondersteuning
Burgers die met beperkingen of ziekte worden geconfronteerd, moeten zo min mogelijk last hebben van schotten tussen de AWBZ en de Wmo. Daarom moeten gemeenten en zorgverzekeraars beter met elkaar samenwerken. >

09.04.10

Wajonger aan het werk: geen leven lang bloemschikken
Er zijn maar weinig mensen die écht niets kunnen, daarvan is Hinne Klein overtuigd. Zelf geboren met een lichamelijk handicap, knokt zij vanuit haar re-integratiebedrijf Maatpak voor banen voor Wajongers. >

06.04.10

Bikkel 2010: Anne
Op 1 april 2010, heeft voorzitter Mirjam de Graaff van de Bart Foundation in de Coen & Sander Show bekend gemaakt dat Superbikkel Anne de Bikkel 2010 is. >

02.04.10

Gemeenten missen zicht op recidive bij jongeren
De aanpak van recidive bij jongeren heeft geen prioriteit in gemeentelijk beleid. Gemeenten zijn volop bezig met overlastgevende en risicojongeren, maar zien de veelplegers en zogenoemde harde kernjongeren over het hoofd. Hierdoor is er geen zicht op de omvang van het probleem. >

02.04.10

Sociale werkplaats en Wajong in de bijstand
Door de regeling voor sociale werkplaatsen en de Wajonguitkering voor mensen die van jongs af aan arbeidsgehandicapt zijn, onder te brengen in de bijstand kan ongeveer 2 miljard euro worden bespaard. Dat stelt de werkgroep van ambtenaren in het donderdag gepubliceerde rapport Op afstand van de arbeidsmarkt, waarin gezocht wordt naar bezuinigingen. >

02.04.10

Thuis zitten is niks voor jongeren
Jeugdwerkloosheid blijft ook deze raadsperiode hoog op de agenda staan. Gemeenten zullen scherpe keuzes moeten maken. Raadsleden spelen hierin een belangrijke rol. Om raadsleden te ondersteunen, heeft de VNG een boekje gepubliceerd met als titel: Thuis zitten is niks voor mij. >

02.04.10

Voorgestelde bezuinigingen treffen chronisch zieken en gehandicapten extra hard
Lagere uitkeringen, lager minimumloon, meer zelf betalen en schrappen in allerlei voorzieningen. Dat is de teneur van de bezuinigingsvarianten die de ambtelijke werkgroepen vandaag hebben gepresenteerd. De CG-Raad is hier zeer kritisch over, omdat chronisch zieken en gehandicapten zwaarder getroffen dreigen te worden dan de rest van Nederland. >

02.04.10

Wajongers laten werken
Kopje koffie, met een heerlijk broodje, het is allemaal prima verzorgd in lunchroom Prins Heerlijk in Tilburg. Ton Wilthagen van ReflecT komt er af en toe. Zijn instituut kijkt niet alleen naar de dynamiek van de arbeidsmarkt maar koppelt die aan het bevorderen van sociale cohesie en bescherming. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel