CrossOvernieuws

28.09.09

Gemeenten niet klaar voor 'AWBZ-klanten'
Vanaf 1 januari mogen ouderen op grond van de aangescherpte regels van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) geen gebruik meer maken van dagverzorging. Alternatieve voorzieningen zijn er in veel gevallen nog niet omdat gemeenten nog onvoldoende hebben ingespeeld op de nieuwe situatie. >

28.09.09

Werkgroep bezuinigingen aan de slag
Het kabinet heeft de werkgroepen ingesteld die moeten uitzoeken op welke terreinen er bezuinigd kan worden. Door de economische crisis zijn ingrijpende bezuinigingen nodig. Het vierde kabinet Balkenende neemt voorlopig nog geen besluiten, maar wacht de uitkomsten van de werkgroepen af die het voorjaar worden verwacht. >

25.09.09

CG-raad kritisch over pilots Wsw
Het ministerie van SZW wil de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidshandicap vergroten. Het ministerie heeft daarvoor een aantal proeven (pilots) ontwikkeld. De CG-Raad is kritisch over de voorstellen van het ministerie. In een brief aan staatssecretaris Klijnsma en minister Donner zet de CG-Raad de hoofdpunten nog eens op een rij. >

25.09.09

Wajong Werkt bij 3fm
Bastiaan Gramser heeft een dag meegelopen bij het 3FM radioprogramma Stenders Eetvermaak in het kader van Wajong Werkt. >

23.09.09

1 op 3 mensen met beperking heeft werk
In 2007 had 37% van de mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking betaald werk voor minimaal 12 uur per week. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2005 (34%) en 2006 (35%). De jongeren werken zelfs evenveel als hun leeftijdgenoten zonder beperking. >

16.09.09

Bezuiniging op reïntegratie is klassieke vergissing
Divosa reageert op miljoenennota:  Waar is de logica? Het kabinet wil in vijf jaar tijd 435 miljoen bezuinigen op de reïntegratiegelden van gemeenten, zo blijkt uit de miljoenennota. >

16.09.09

Chronisch zieken en gehandicapten gaan in 2010 het meest in koopkracht achteruit
Het Nibud heeft berekend dat chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen er meer in koopkracht op achteruitgaan dan de rest van Nederland. Vooral chronisch zieken en gehandicapten met hoge zorgkosten worden zwaar getroffen. >

16.09.09

De belangrijkste maatregelen in 2010 van SZW
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft een overizcht van de belangrijkste maatregelen in 2010 op het gebied van crisis, arbeidsparticipatie, armoede en schulden. >

15.09.09

Jongeren tot 27 jaar langer en vaker tijdelijk contract in crisis
Werkgevers mogen straks jongeren tot 27 jaar gedurende de crisis langer op een tijdelijk contract laten werken. Bij elkaar opvolgende tijdelijke contracten ontstaat nu na een periode van drie jaar of bij een vierde contract een vast dienstverband. Het kabinet wil voorkomen dat jongeren om die reden niet in dienst worden gehouden. >

15.09.09

Start onderzoeksprogramma Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen
Het onderzoekprogramma Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen (PAH) gaat van start. Dit onderzoekprogramma loopt in eerste termijn van 2009 - 2012. >

11.09.09

CG-raad in gesprek met staatssecretaris over Passend Onderwijs
Na een korte radiostilte praat de CG-Raad, samen met de andere organisaties die de belangen van kinderen met beperkingen behartigen, verder met Staatssecretaris Dijksma over de toekomst van Passend Onderwijs. >

11.09.09

Het versterken van sociale netwerken rondom gezinnen ontlast jeugdzorg
Gezinnen zijn meer op zichzelf aangewezen. Degenen die een oogje in het zeil houden zijn steeds vaker professionals. De sociale kring rondom gezinnen (familie, buren en vrienden) is op afstand komen te staan.  >

11.09.09

Van Bijsterveldt lanceert VSV-jongerenteam
Staatssecretaris van Bijsterveldt lanceerde vandaag in Amsterdam een uniek jongerenteam in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. >

10.09.09

Klijnsma: 75 miljoen euro aan Europees geld voor aanpak jeugdwerkloosheid
Er komt tot en met 2011 vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) 75 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Het geld is onder meer bedoeld voor scholing en het aan de slag helpen van jongeren. Eerder trok het kabinet al 250 miljoen euro uit voor bestrijding van de jeugdwerkloosheid. >

10.09.09

Miljoenensubsidie voor probleemjongeren
Vmbo- en mbo-scholen kunnen intekenen op een subsidieregeling voor extra voorzieningen voor probleemjongeren. Minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) en staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) stellen dit en volgend jaar hiervoor in totaal 60 miljoen euro beschikbaar. >

10.09.09

'Solliciteren en gezondheid: Beter zwijgen of verstandig spreken?'
Welder heeft een gids uitgebracht over solliciteren voor mensen met een chronische ziekte, een handicap of een ziekteverleden: 'Solliciteren en gezondheid: Beter zwijgen of verstandig spreken?' In deze herziene versie (2009) zijn de laatste ontwikkelingen en regels verwerkt. >

09.09.09

Openbaar vervoer steeds minder populair bij mensen met een beperking
Mensen met een beperking maken steeds minder gebruik van het openbaar vervoer. Ontevredenheid over de vervoersvoorzieningen lijkt hiervan de belangrijkste oorzaak. Dit blijkt uit het verschenen Nivel-rapport over de maatschappelijke situatie van mensen met een handicap of chronische ziekte. >

08.09.09

Rouvoet: nieuw stelsel jeugdzorg
Minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, ChristenUnie) zinspeelt op een wijziging van het stelsel van de Nederlandse jeugdzorg, nu de wachtlijsten in de sector zo moeilijk oplosbaar blijken te zijn. >

08.09.09

Stijging arbeidsparticipatie onder chronisch zieken
Het percentage mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking die voor tenminste twaalf uur per week betaald werk doen, stijgt.  In 2005 was dit 34 procent, in 2006 al 35 procent en 37 procent in 2007. Jongeren werken evenveel als hun leeftijdgenoten zonder beperking. Dat meldt onderzoeksinstituut NIVEL. >

08.09.09

SW doet steeds meer aan reintegratie
In 2007 zette de sociale werkvoorziening 1,3 miljard euro om. Het grootste deel werd behaald met groenonderhoud. De omzetgroei tussen 2003 en 2007 is voor een groot deel toe te schrijven aan de toename van re-integratie-activiteiten.  >

07.09.09

Loondispensatie verbetert kans op werk?
Het kabinet wil de kansen van mensen met een arbeidsbeperking op een reguliere baan verbeteren. >

04.09.09

Wajongers laten zich zien
Jongeren met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking hebben veel in hun mars.Om te bewijzen dat ook zij heel veel kunnen meer dan veel mensen misschien in eerste instantie zouden denken gaan deze jongeren een tv-spot over zichzelf maken. >

03.09.09

Crisis of kans?!
CrossOver projectleider Dorien Verhoeven is voorzitter van een minispyposium georganiseerd door Eleos Zwolle, een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg genaamd:  Crisis of kans?! Aan t werk met een afstand tot de arbeidsmarkt >

03.09.09

De Wajong-koffertjes
De Initiatiefgroep Wajongers Centraal organiseert op dinsdag 8 september, om 15.30 uur, een actie bij de Tweede Kamer in Den Haag. >

03.09.09

Meeste regio's klaar met actieplannen jeugdwerkloosheid
Vrijwel alle dertig regios hebben actieplannen voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid bij staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingediend. >

03.09.09

VVD-voorstel voor participatiewet verandert niets aan oorzaak probleem
In het radio-interview dat CrossOver-directeur Yolan Koster donderdagmiddag 3 september gaf op BNR nieuwsradio reageerde CrossOver op de plannen van de VVD om de bijstand, de Wajong-uitkering voor mensen die van jongs af aan gehandicapt zijn en sociale werkplaatsen samenvoegen tot één regeling: de Participatiewet. >

02.09.09

VVD wil tegenprestatie voor bijstand en Wajong
De VVD wil de bijstand, de Wajong-uitkering voor mensen die van jongs af aan gehandicapt zijn en sociale werkplaatsen samenvoegen tot één regeling: de Participatiewet. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel