CrossOvernieuws

26.10.09

SER: één loket voor probleemjongere
Jongeren met gedragsstoornissen moeten één hulpverlner krijgen die alle zorg coördineert. De jeugd is tegenwoordig niet gestoorder dan vroeger. De run op specialistische hulp wordt veroorzaakt door een verbeterde signalering van problemen bij jongeren. >

23.10.09

Klijnsma op tournee in strijd tegen jeugdwerkloosheid
Van maandag 26 tot en met vrijdag 30 oktober maakt staatssecretaris Jetta Klijnsma tijdens een tour door Nederland kennis met tientallen regionale acties die voortvloeien uit het kabinetsplan in de strijd tegen de oplopende jeugdwerkloosheid. >

20.10.09

1000 extra plaatsen voor jongeren in de bouw
De bouw en infrasector creëert samen met gemeenten 1000 extra leerwerk- en stageplekken voor jongeren die werkloos zijn of dat dreigen te worden. >

20.10.09

VWS wil alles weten over LVG
Een delegatie van het ministerie van VWS bracht op dinsdag 6 oktober een werkbezoek aan enkele locaties van Pluryn. Zij wilden het fijne weten van de dienstverlening aan licht verstandelijk gehandicapten.  >

19.10.09

'Viewpoint' on human rights
Thomas Hammarberg, Council of Europe Commissioner for Human Rights, geeft zijn 'viewpoint' op de mensenrechten van individuen met een verstandelijke beperking. >

19.10.09

Rechtspositie ov-reizigers met beperkte mobiliteit versterkt
Reizigers met een handicap of chronische ziekte die gebruik maken van het openbaar vervoer kunnen per 2010 de Commissie Gelijke Behandeling om een oordeel vragen als zij vinden ongelijk te worden behandeld bij gebruik van het openbaar vervoer. >

19.10.09

Specialisatie lvg gestart op Windesheim
Hogeschool Windesheim is samen met de Hanzehogeschool Groningen gestart met de specialisatie ‘LVG – veelzijdig en uitdagend’. Volgens de hogescholen missen veel toekomstige en huidige beroepskrachten de kennis en vaardigheden voor het werken met licht verstandelijk gehandicapte (lvg) jongeren en volwassenen. >

19.10.09

Werken naar vermogen
Minister Donner en staatssecretaris Klijnsma van SZW zijn enthousiast over de initiatieven van een aantal grote werkgevers om binnen hun bedrijf werkplekken te creëren voor personen met een arbeidsbeperking. De werkgevers zelf geven aan meer mogelijkheden te willen bieden. >

16.10.09

Monitor Meedoen aan Werk online
In Nederland spannen veel organisaties zich in om de kansen op werk voor mensen met een handicap of chronische ziekte te vergroten. De monitor Meedoen aan Werk brengt deze organisaties en hun projecten in beeld. De monitor zoekt naar succesvolle projecten, analyseert drempels die succes in de weg staan en formuleert handreikingen voor de toekomst. >

15.10.09

Advies 'Kansrijker werken met Wajongers'
De regels en procedures voor het aanstellen van jonggehandicapten (Wajongers) moeten eenvoudiger. Werkgevers zijn nu vaak wel bereid Wajongers aan te nemen, maar lopen in de praktijk tegen teveel problemen en belemmeringen aan. >

15.10.09

Donner en Klijnsma enthousiast over initiatieven grote werkgevers
Minister Donner en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn enthousiast over de initiatieven van een aantal grote werkgevers om binnen hun bedrijf werkplekken te creëren voor personen met een arbeidsbeperking. >

15.10.09

Hoogleraar onderzoekt passende zorg op gewone school
Sip Jan Pijl is per 1 oktober 2009 benoemd tot hoogleraar Orthopedagogiek bij de faculteit Gedrags- en maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat zich vooral bezighouden met onderzoek naar inclusief onderwijs. Inclusief onderwijs richt zich op methoden en maatregelen om te voorkomen dat leerlingen met een beperking per definitie in het speciaal onderwijs terechtkomen, door passend onderwijs en zorg aan te bieden op reguliere scholen. >

14.10.09

Klijnsma geeft startsein EVC-campagne `Je groeit harder dan je denkt`
Het Ervaringscertificaat als een middel om de crisis te lijf te gaan. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag het startsein gegeven voor de vernieuwe campagne ‘Je Ervaringscertificaat. Je groeit harder dan je denkt.’ >

14.10.09

Rolstoel minder groot blok aan het been dan administratieve ellende
Hij is gekluisterd aan een rolstoel maar af en toe vindt Joost Nauta de overheid - in zijn ondernemend leven althans - een grotere handicap dan zijn spierziekte. 'Ja, dat denk is soms wel,' zegt de zorgondernemer uit Utrecht. 'De administratieve kant blijft een erg lastige. >

13.10.09

Een steunpakket voor werkgever met Wajonger
Werkgevers moeten verleid worden met één totaalpakket aan ondersteuning van de overheid als ze jonggehandicapten met een Wajong-uitkering in dienst nemen. >

13.10.09

Inclusief beleid nieuw speerpunt MOVISIE in 2010
Hoe zit het met de toegankelijkheid van de samenleving voor mensen met een handicap of chronische ziekte? Het thema Inclusief Beleid wordt een nieuw speerpunt in het MOVISIE-programma van 2010. MOVISIE gaat op dit thema samenwerken met Vilans. >

13.10.09

Onderzoek naar noden gehandicapte student
Een speciale commissie buigt zich over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor studenten met een handicap. Onderwijsminister Plasterk stelde deze commissie-Maatstaf vandaag in. Oud-staatssecretaris en SER-kroonlid Vliegenthart zit de club voor. >

13.10.09

Overgrote meerderheid VMBO'ers tevreden over opleiding
VMBO-schoolverlaters met een diploma op zak zijn tevreden over de gevolgde opleiding in het VMBO. >

12.10.09

Doorstuderen dankzij een maatje
Hij is zevendejaars. Dit jaar hoopt hij dan toch zijn bachelorgraad te halen. Maar als het maatjesproject van de Vrije Universiteit er niet was geweest, zou Timen van den Berg (24) waarschijnlijk al lang met zijn studie informatica zijn gestopt. >

12.10.09

Kabinet komt met wetsvoorstel voor flexibelere werktijden en verlofregelingen
Maatschappelijke organisaties zijn het er over eens dat werktijden en verlofregelingen toe zijn aan flexibilisering en vereenvoudiging. Het kabinet gaat daarom verder met het flexibiliseren van de wettelijke regelingen voor aanpassing van de arbeidsduur, ouderschapsverlof, en kortdurend en langdurend zorgverlof. >

12.10.09

Loket open voor pilots Werken naar Vermogen
Vanaf vandaag - 9 oktober 2009 - kunnen gemeenten, sw-bedrijven en het UWV voorstellen indienen voor vernieuwende aanpakken en methoden om meer mensen met een arbeidsbeperking naar vermogen te laten werken bij gewone werkgevers. >

12.10.09

Vacaturebank voor hoogopgeleiden met lastig lichaam
Nicolette Mak begint Valid People , de eerste en enige vacaturebank voor 20.000 HBO-ers en academici met hersens, ambitie én een lastig lichaam: “Heb je ooit een been een beleidsanalyse zien schrijven?” >

12.10.09

Werknemer met reuma durft niet voor ziekte uit te komen
Ruim tweederde van de werknemers met reuma verzwijgt hun aandoening op het werk. De voornaamste reden daarvoor is dat zij verwachten nadelen te ondervinden als ze wèl openhartig zijn. Zo is 31% bang om hun baan te verliezen als de werkgever weet dat ze reuma hebben. >

09.10.09

Kritiek op het UWV
Het lukt het UWV niet om jong-gehandicapten, ook wel wajongers genoemd, aan het werk te helpen. CDA, PvdA, SP en VVD willen dat minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (CDA) ervoor zorgt dat het UWV meer moeite gaat doen om de wajongers aan het werk te helpen. >

09.10.09

Slotervaart neemt probleemjongeren in dienst
Het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart wil problematische jongeren in dienst nemen. Jongeren met een strafblad worden niet uitgesloten. Dat heeft stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch donderdag bekendgemaakt bij het openen van een uitzendbureau voor probleemjongeren, bevestigt een woordvoerder van de gemeente. >

06.10.09

Directeur Generaal SZW opent digitale kennisbank
Er zijn honderden onderzoeken, publicaties, praktijken en methodieken over de arbeidsparticipatie van jongeren met een functiebeperking.  Kenniscentrum CrossOver heeft dit materiaal op het gebied van de economische zelfstandigheid van jongeren met een functiebeperking  gebundeld in een digitale  kennisbank. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel