CrossOvernieuws

31.03.09

Crisis mag niet ten koste gaan van Wajongers en Wsw'ers
Bij de aanpak van de crisis gaat het kabinet niet opnieuw in de AWBZ snijden. Dat waardeert de CG-Raad enorm. Het kabinet wentelt de crisis gelukkig niet af op mensen met ernstige beperkingen die zorg en ondersteuning nodig hebben. >

31.03.09

Kans op werk voor Wajongers groter in MKB
De aandacht voor arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking groeit. De instroom in de Wajong neemt sterk toe. Daarom zet het kabinet in op forse uitbreiding van de werkgelegenheid van jonggehandicapten. >

31.03.09

Opinie: Donner houdt van hokjes
Alle mensen die niet in staat zijn zonder hulp een minimumloon te verdienen moeten gelijke kansen en een gelijke behandeling krijgen, los van de inkomensregeling waar ze nu in zitten. >

27.03.09

CrossOver Weblog: Niek Postema doet gewoon mee
Afgelopen maand heeft Niek Postema zijn bachelortitel mogen ophalen aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Niek volgde daar de opleiding communicatie. >

26.03.09

Brief van Donner en Klijnsma
Brief van minister Donner en staatssecretaris Klijnsma over de relatie tussen de nieuwe Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten(Wajong) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). >

26.03.09

Platform VG reageert op wetsvoorstel Wajong
Platform VG heeft een brief gestuurd naar de Vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). >

26.03.09

Wajongacties op 26 maart in Den Haag gaan door
Hoewel het wetsvoorstel Wajong donderdag 26 maart niet in de Tweede Kamer wordt besproken, gaan de geplande acties op het Binnenhof wel door. >

24.03.09

Wajongeren laten van zich horen in Tweede Kamer
Op initiatief van het Orion College laten Wajongeren de Tweede Kamer horen wat ze vinden van de nieuwe plannen. Op donderdag 26 maart worden daar de Wajong-plannen van minister Donner behandeld. >

19.03.09

Patiëntentenorganisaties starten reïntegratietraject
Vandaag start de Reumapatiëntenbond samen met de Epilepsie Vereniging Nederland, de Multiple Sclerose Vereniging Nederland en de Nationale Vereniging voor Fibromyalgie-Patiënten 'Eendrachtig Sterk' en drie re-integratiebureaus een traject voor reïntegratie en behoud van werk voor mensen met reuma, waaronder fibromyalgie, epilepsie of MS. >

19.03.09

Volg live rondetafelgesprek Wet Sociale Werkvoorziening
Op donderdag 19 maart van 15.00 tot 18.00 uur houdt de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een rondetafelgesprek over de toekomst van de sociale werkvoorziening in Nederland. De Kamerleden spreken met diverse belangenorganisaties, deskundigen en organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van de sociale werkvoorziening. Dit gesprek is live te volgen op deze site via Live Debatten. >

18.03.09

Donner moet gehandicapten kansen geven
Het wil er maar niet in dat mensen met handicaps gewoon en op niveau kunnen werken, als ze daar de kans toe krijgen. >

18.03.09

Probleemjeugd met laag IQ is slecht af
Probleemjeugd met laag IQ is slecht af. Probleemjongeren met een laag IQ worden nu niet goed begeleid. >

18.03.09

Wajongers vrezen fulltime bankzitter te worden
Minister Donner wil arbeidsongeschikte jongeren niet meer in sociale werkplaatsen zien. Het Wajong-circuit protesteert. >

17.03.09

Blik op Werk gaat voor kwaliteit
Stichting Blik op Werk heeft een nieuwe missie: ‘Blik op Werk staat voor kwaliteit. Bij stichting Blik op Werk vindt u informatie over de kwaliteit van re-integratiebedrijven, arbodiensten, outplacementbureaus, opleidingsinstituten en loopbaancoaches. >

17.03.09

Verbetering re-integratie tweede spoor: rol UWV belicht
Uit onderzoek is bekend dat het voor een zieke of arbeidsongeschikte werknemer moeilijker is om te re-integreren bij een nieuwe werkgever – de zogeheten re-integratie tweede spoor – dan bij de eigen werkgever. >

16.03.09

Mogelijk meer ruimte voor studerende gehandicapte
Gehandicapte studenten krijgen wellicht meer ruimte om een studie te behalen. Op dit moment wordt hun studiebeurs omgezet in een lening als zij na tien nog geen diploma hebben behaald. >

13.03.09

Commissaris mensenrechten kritisch over inkomen Wajongers
De commissaris mensenrechten van de Raad van Europa heeft deze week een kritisch rapport over Nederland uitgebracht. >

11.03.09

'Niks economische zelfstandigheid. Duurzame economische zelfstandigheid!'
Sander Hilberink hield onlangs een indringende lezing over de Wajong tijdens een bijeenkomst van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. >

11.03.09

Minister Ter Horst doet toezegging na lobby CG-Raad
Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken gaat een vast percentage (een procent) van alle banen bij het Rijk reserveren voor langdurig werklozen en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. >

09.03.09

Meer gedeeltelijk arbeidsongeschikten aan de slag
Uit onderzoek dat Regioplan in opdracht van de Stichting van de Arbeid heeft uitgevoerd, blijkt dat het aantal werkenden dat minder dan 35 procent arbeidsongeschikt is (35-minners) is gestegen van 51 procent eind 2006, naar bijna 62 procent eind juni 2008. >

06.03.09

Massawerkloosheid onder jongeren dreigt
Uit cijfers van het CBS van junuari blijkt dat de werkloosheid vooral onder jongeren fors is gestegen. De economische crisis maakt het voor jongeren veel moeilijjker om een baan te vinden. >

06.03.09

Vakcentrales en gehandicaptenorganisaties bezorgd over Wajong
Beloning onder het minimumloon van Wajongers is onacceptabel. Zij dreigen zo tweederangs werknemers te worden. Dus niet snijden in het inkomen van deze kwetsbare groep, maar maatregelen nemen om de Wajongers een betere positie te geven op de arbeidsmarkt. >

05.03.09

Aftrap onderzoek Wajonglandschap Helmond
Gemeente Helmond start in samenwerking met kenniscentrum CrossOver een pilot-onderzoek naar het wajonglandschap van Helmond. >

05.03.09

Meer banen voor kwetsbaren bij Rijk
Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) stelt vanaf 1 januari 2011 een quotum in, waardoor minimaal 1 procent van de banen bij het Rijk gereserveerd wordt voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en voor langdurig werklozen. >

05.03.09

Onbegrensd Talent: 'Start bij de werkgever!'
Vandaag op de weblog een bijdrage van Glenn van der Burg van Onbegrensd Talent over openstaan, randvoorwaarden, vraaggericht zijn en geen gehoor. >

02.03.09

Ambassadeur Onbeperkt Nederland: 'Blijf bedrijfsleven en overheid wakker schudden!'
In een bijdrage op de weblog van CrossOver vraagt Ambassadeur Onbeperkt Nederland Monique Wijnen zich af: Is werken een recht, of toch nog een gunst? >

02.03.09

Onderwijsbond: veel rugzakgeld in speciaal onderwijs opgepot
Instellingen zouden geld hebben opgespaard vanwege gebrek aan geschikt personeel. In het speciaal onderwijs blijven miljoenen op de plank liggen die bedoeld zijn voor de begeleiding van leerlingen. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel