CrossOvernieuws

30.06.09

Antwoord kamervragen dagloon ziektewetuitkering
Verslag van de vragen van Van Hijum (CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de hoogte van het dagloon van een ziektewetuitkering van een arbeidsgehandicapte en de antwoorden. >

30.06.09

Prinsenhof wint Best Practice Award
De Best Practice Award is dit jaar gewonnen door Ontmoetingscentrum Prinsenhof uit Rotterdam. In het trefpunt kunnen ouderen en mensen met een verstandelijke beperking elkaar ontmoeten in hun eigen wijk. Het centrum wordt door henzelf gerund. >

30.06.09

Regionale actieplannen jeugdwerkloosheid nog voor zomer rond
Op de Jeugdwerktop in Den Haag hebben de wethouders van de dertig arbeidsmarktregio’s aangekondigd om vóór 1 september de uitgewerkte plannen te presenteren ter bestrijding van de oplopende jeugdwerkloosheid. >

29.06.09

Eerste kamer stemt in met wetsvoorstel passende arbeid in de WW
Mensen die een jaar in de WW zitten en aan de slag gaan voor een lager loon, gaan er in inkomen niet op achteruit. Het nieuwe loon wordt aangevuld met de WW-uitkering. >

29.06.09

Gemeenten moeten investeren in re-integratie
Gemeenten moeten meer geld steken in mensen direct naar werk begeleiden in plaats van aan zorgtaken, vindt directeur Carmen de Jonge van Boaborea, brancheorganisatie voor re-integratiebureaus. >

29.06.09

Heroverweging passend onderwijs
Staatssecretaris Dijksma van Onderwijs heroverweegt het proces van de invoering van Passend onderwijs. >

29.06.09

Inzet ervaringsdeskundigen werkt
De Reumapatiëntenbond, de Epilepsie Vereniging Nederland, de MS Vereniging Nederland en de patiëntenvereniging voor Fibromyalgie hebben de handen ineen geslagen. >

29.06.09

Klanten meer tevreden over re-integratiebedrijven
De klanttevredenheid over re-integratiebedrijven is het afgelopen jaar nog verder gestegen. Voor het eerst liggen alle gemiddelde scores boven de 7. >

29.06.09

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009
Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2009 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. >

26.06.09

Invoering van leerwerkplicht drie maanden uitgesteld
De invoering van de leerwerkplicht wordt uitgesteld. Dat schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale zaken aan de Eerste Kamer. >

26.06.09

Kamervragen toename psychiatrische diagnoses kinderen
Antwoorden op kamervragen van Koser Kaya, Dibi, Bouchtibi, Dezentjé Hamming, Bleumink, Langkamp, van der Vlies en Ferrier over het bericht dat te veel kinderen in Nederland een psychiatrisch etiket krijgen opgeplakt. >

26.06.09

Mensen met een gebruiksaanwijzing
Er komt een golf van werklozen op de arbeidsbemiddelaars af. Maar voor re-integratie is straks minder geld. Worden de moeilijke gevallen daarvan de dupe? >

25.06.09

De brug van school naar werk met E-portfolio VIER
Projectplan van Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Sector Limburg voor het vergroten van de participatie van jonggehandicapten als een van de beste beoordeeld >

25.06.09

Kracht omgeving jongeren met autisme versterken
Van elke 1.000 mensen hebben er 6-10 een autismespectrumstoornis. Dat betekent dat iedereen met ze in aanraking komt. Zij verdienen het dat iedereen zich verdiept in autisme, aldus minister Rouvoet. >

24.06.09

Baan voor jonge gehandicapten
Het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis neemt de komende twee jaar honderd jongeren met een handicap aan. Zij zullen helpen in de keuken, schoonmaken en patiënten gezelschap houden. >

24.06.09

Bezuiniging op re-integratie
Het kabinet gaat honderden miljoenen bezuinigen op re-integratie van werklozen. Nu is nog zo‘n 1,7 miljard euro per jaar beschikbaar voor het weer aan de slag helpen van werklozen, maar volgens CDA, PvdA en ChristenUnie kan daar best een paar honderd miljoen euro vanaf. >

24.06.09

Onbekendheid hindert heldere wet
De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) is een duidelijke en uitvoerbare wet. De individuele rechtsbescherming van gehandicapten en chronisch zieken is erop vooruit gegaan na de invoering van de Wgbh/cz. >

22.06.09

Extra tegemoetkoming arbeidsongeschikten
Arbeidsongeschikten ontvangen voortaan een jaarlijkse tegemoetkoming van €350,- netto. Deze tegemoetkoming is onderdeel van de compensatiemaatregelen van het kabinet in verband met het  met ingang van 2009 vervallen van de fiscale aftrek van “buitengewone uitgaven”. >

22.06.09

Handicap leidt tot studie-uitval
Meer dan 20% van gehandicapte studenten breken hun studie het eerste jaar al af. Oorzaak: te weinig begeleiding. Duizenden studenten met een geestelijke of lichamelijke handicap stoppen binnen het eerste jaar met hun studie.  >

18.06.09

Briefadvies over WMO
De WMO is een participatiewet die goed past bij de nieuwe verhouding tussen overheid en burger. Maar de nadruk moet niet liggen op allerlei institutionele aanpassingen, maar op culturele veranderingen in de onderlinge ondersteuning. Dat schrijft de RMO in een informeel briefadvies aan staatssecretaris Bussemaker. >

18.06.09

Campagne voor Wajongers
Tussen droom en daad van ”meer Wajongers aan het werk” staan straks weliswaar geen wetten meer, maar nog wel praktische bezwaren. De dreigende stijgende werkloosheid is er één van. >

18.06.09

G-kracht wil graag aan de slag
'Ze kwamen al moeilijk aan de bak, maar nu de werkgelegenheid een imposante optater krijgt dreigt hun probleem alleen maar groter te worden. Jongeren met een handicap, de Wajongers, verdienen aandacht. Juist nu, menen velen.' Vandaag in het Algemeen Dagblad een interview met Hans Kamps, voorzitter CrossOver. >

18.06.09

Nieuwsbrief participatie #2
Nieuwsbrief Participatie van het ministerie van VWS bericht over de gelijke behandeling van mensen met een beperking. >

17.06.09

Toekomst AWBZ nader uitgewerkt
De ministerraad is vandaag akkoord gegaan met een brief van staatssecretaris Bussemaker, waarin zij haar visie op de toekomst van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verder uitwerkt. >

17.06.09

Tussen wal en schip door wegvallen AWBZ-zorg
Sinds 2009 is het moeilijker om begeleiding of verzorging te krijgen uit de AWBZ. Veel cliënten komen hierdoor in de problemen omdat ze niet weten waar ze terecht kunnen voor vervangende hulp. Dit blijkt uit een meldactie van zeven belangenorganisaties, waaraan 1550 mensen hebben meegedaan. >

15.06.09

4,8 miljoen beschikbaar gesteld om werkgelegenheid in zorgsector te versterken
Het kabinet trekt de komende twee jaar 4,8 miljoen euro uit voor betere ondersteuning van de zorg bij het vinden van personeel. Het geld wordt onder meer besteed aan de samenwerking tussen het UWV en de zorgsector om de regionale werkpleinen beter te laten functioneren voor de zorg. >

15.06.09

Met jongeren praten en niet over
Dat zei minister Rouvoet bij de presentatie van de notitie Onze jeugd van tegenwoordig aan schoolkrantredacties op 15 juni 2009 in Nieuwspoort, te Den Haag. >

15.06.09

Rapport ' Meer kansen voor zwerfjongeren'
Samenwerking tussen UWV, gemeenten, opvangorganisaties en jobcoaches werkt. >

12.06.09

Monitor bevordering arbeidsparticipatie 
De CG-Raad start de Monitor bevordering arbeidsparticipatie. De monitor gaat initiatieven en projecten op het gebied van arbeidsparticipatie in beeld brengen. >

10.06.09

Hannie van Leeuwen wint Majoor Bosshardt Prijs
Oud-politica Hannie van Leeuwen en bestuurslid van CrossOver heeft de Majoor Bosshardt Prijs 2009 gewonnen. >

10.06.09

Meer kinderen op wachtlijst van psychiater
Kinderen en tieners met symptomen van adhd, autisme of een gedragsstoornis moesten vorig jaar gemiddeld vijf maanden wachten op behandeling door een jeugdpsycholoog of -psychiater. >

09.06.09

Community breakfast
Donderdagochtend 11 juni is er een Community Breakfast van het Revalidatiefonds in de Tweede Kamer. Kamervoorzitter Gerdi Verbeet is daarbij aanwezig. Het ontbijt is van 9.15 tot 11.30 uur in de Statenpassage van het Tweede Kamergebouw. >

08.06.09

Meer aandacht voor leraren en ouders bij invoering Passend onderwijs
Staatssecretaris Dijksma van Onderwijs gaat leraren beter toerusten wanneer zij te maken krijgen met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ook wordt de positie van de ouders versterkt bij de invoering van Passend onderwijs. Dat schrijft Dijksma vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.  >

08.06.09

SER: Diversiteit in personeelsbeleid
De toenemende diversiteit op de arbeidsmarkt stelt ondernemingen en hun werknemers voor nieuwe uitdagingen. Diversiteit in het personeelsbestand blijkt steeds vaker een bedrijfsbelang te zijn. >

08.06.09

USG Restart en Super de Boer bouwen succes Wajongers uit
Bij Super de Boer zijn G-krachten aan het werk. De Gemotiveerde en Gedreven Wajonger kan aan de slag bij Super de Boer. Nu al werken er 49 Wajongers bij Super de Boer in een baan die precies past bij hun expertise. >

08.06.09

Zorgaanbieders moeten zich meer richten op wensen client
Dat zei staatssecrataris Bussemaker gisterochtend bij de opening van het congres ’Yes, we Care’ in Bussum. >

05.06.09

Eerste kamer behandelt Wet Investering Jongeren eind juni
Op 29 juni aanstaande behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Investeren Jongeren. Divosa heeft, samen met VNG, de FNV en FNV JONG alsmede de Federatie Opvang met teleurstelling kennisgenomen van de uitkomsten van het debat over deze wet in de Tweede Kamer. >

05.06.09

Probleemjongeren komen moeilijk aan werk
Jongeren met stoornissen verdienen meer kansen. Steeds meer jongeren krijgen op vroege leeftijd een psychiatrisch ‘etiket’, dat hen later in de weg kan zitten. >

05.06.09

RWI: Re-integratie kan veel effectiever door goede diagnose
Professionalisering zorgt voor kostenbesparing en betere dienstverlening. Voor de re-integratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten, werkzoekenden en (niet)uitkeringsgerechtigden wordt, inclusief gesubsidieerde arbeid, jaarlijks een omvangrijk budget van circa 2 miljard euro beschikbaar gesteld. >

04.06.09

Voorkom problemen: Weet hoe het zit.nl
Op het Werkplein Den Haag Centrum heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma vanmorgen het startsein gegeven voor de campagne 'Voorkom problemen, weet hoe het zit'. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel