CrossOvernieuws

29.07.09

Wet gelijke behandeling ook voor onderwijs
De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) wordt per 1 augustus 2009 uitgebreid naar het basis- en voortgezet onderwijs. >

24.07.09

22 Wajongeren in het zonnetje gezet
Tweeëntwintig Wajongeren - allemaal lid van het Wajong Promoteam van CNV Jongeren - van het project ‘Wajong Werkt’ hebben vrijdag 17 juli een certificaat ontvangen voor hun gedreven en gemotiveerde inzet! >

24.07.09

Eén loket voor hulpmiddelen: klant centraal bij zorgverzekeraar
De klant is het meest gebaat bij verstrekking van hulpmiddelen via één loket. De Zorgverzekeringswet (Zvw) is hierbij de beste optie. Dat stellen de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad), de koepel van ouderenorganisaties CSO en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). >

24.07.09

Kansen voor Wajong in Woerden
Na de zomer start in Woerden een pilot voor een landelijk vernieuwend project om mensen met een functionele beperking weer actief te laten worden. >

23.07.09

Hoe ervaren Amerikaanse werkgevers het in dienst hebben van Wajongers?
In de Verenigde Staten werd onlangs een onderzoek gehouden onder werkgevers naar hun ervaringen met het in dienst nemen en houden van Wajongers. >

22.07.09

Marktontwikkeling en certificering op de re-integratiemarkt
Voortdurend wordt gezocht naar manieren om de kwaliteit op de re-integratiemarkt te waarborgen en te verbeteren. Een mogelijkheid is het invoeren van een verplichte certificering van re-integratiebedrijven. >

21.07.09

Den Haag moet zich schamen voor Wajong
De regering blijft kinderen massaal voor gek verklaren en scheiden van 'normale' kinderen. Geen wonder dat ze later geen kans maken op een normale baan. Dat is te lezen in een redactioneel commentaar van Weekblad Elsevier. >

21.07.09

Minister reageert op botsingen
Op 22 april 2009 overhandigde Kenniscentrum CrossOver het eerste exemplaar van het Botsboek aan minister Donner (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Het boek is een bundeling van botsende wetten en uitvoeringspraktijken die jongeren met een beperking ervaren op het terrein van school en werk. Behalve knelpunten reikten we ook oplossingen aan om zo bij te dragen aan een botsloze maatschappij. Op 15 juli ontving de Kamer een schriftelijke reactie van de minister op het Botsboek. >

15.07.09

'Donner: denk aan outsiders op de arbeidsmarkt'
Vandaag maakte minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend dat er een mogelijkheid is gecreëerd in de Deeltijd WW-regeling voor een meester-gezel-regeling. >

15.07.09

'Ook met handicap kun je achter de kassa'
Als je het syndroom van Down hebt moet je niet op voorhand worden uitgesloten van werk. In de supermarkt bijvoorbeeld, zijn er best mogelijkheden. "Zeker met die streepjescodes is dat werk er een stuk overzichtelijker op geworden.” Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is aan het woord. >

15.07.09

Logo in vacatures om meer mensen met een beperking aan werk te helpen
Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekijkt samen met werkgeversorganisaties en andere belanghebbenden of bedrijven een symbool in hun vacatures kunnen zetten waaruit blijkt dat ze openstaan voor mensen met een arbeidsbeperking. >

15.07.09

Wajong-uitgaven blijven stijgen
Afgelopen jaren bleven de uitgaven aan Wajong-uitkeringen stijgen. Ging het in 2003 nog om bijna 1,3 miljard euro, in 2008 is dat opgelopen tot bijna 1,9 miljard euro. Eind 2008 waren er 178 duizend uitkeringen aan Wajongers. In totaal is in 2008 voor circa 10,8 miljard euro aan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt.   >

14.07.09

Hoe denken Nederlandse bedrijven over het in dienst nemen van Wajongers?
TNS Nipo voerde onlangs een peiling uit onder HR-professionals van diverse bedrijven. >

14.07.09

Tijdelijk langer tijdelijk contract voor jongeren
Bedrijven mogen jongeren tot 27 jaar gedurende de crisis langer tijdelijk laten werken. Bij tijdelijke contracten moet de werkgever nu na een periode van drie jaar of bij het vierde contract een medewerker vast in dienst nemen. In onzekere tijden bestaat dan het risico dat de werkgever de jongere niet in dienst houdt. >

14.07.09

Toekomst campussen Rouvoet onzeker
Het NRC berichtte eerder deze week over de financiële problemen waarmee een groot aantal campussen voor jongeren te maken hebben. De initiatieven, in het leven geroepen om nieuw perspectief te bieden aan jongeren die dreigen af te glijden richting de criminaliteit, geven aan het zonder ondersteuning niet te zullen redden. Dat heeft ernstige gevolgen, zegt ook Trudy van der Hoek, projectmanager van de BOP-Academie in Deventer: "De kinderen hebben hier net weer vertrouwen in de toekomst gekregen. We zijn hun tweede thuis en straks moeten ze weer bij ons weg.” >

13.07.09

In 2008 méér kinderen geholpen in jeugdzorg
In 2008 zijn méér kinderen geholpen in de jeugdzorg dan in voorgaande jaren. Bovendien is het merendeel sneller geholpen dan in 2007. Dit blijkt uit de Brancherapportage Jeugdzorg 2008 van MOgroep Jeugdzorg. >

10.07.09

Dommelweb trots op nominatie naast Rijkswaterstaat en SNSReaal
7 oktober a.s. wordt tijdens de Performa 2009 in Utrecht -  vakbeurs voor HR personeel - voor de derde keer de Hersenbokaal uitgereikt. Dit is een prijs van de Hersenstichting voor werkgevers die moeite doen om werknemers met hersenletsel aan het werk te houden. >

10.07.09

Geen vertegenwoordiger CG-Raad, Platform VG en Balans in Regieoverleg passend onderwijs
De CG-Raad, Platform VG en de ouderorganisatie Balans trekken hun gezamenlijke vertegenwoordiger terug uit het Regieoverleg passend onderwijs. Deze stap nemen zij omdat ouders nog steeds geen volwaardige positie hebben gekregen binnen het Passend Onderwijs. Dit lieten ze weten in een brief aan staatssecretaris Dijksma. >

07.07.09

'Gehandicaptenzorg voor jou' op kiesBeter.nl
Vandaag is het nieuwste onderdeel van kiesBeter.nl, ´Gehandicaptenzorg voor jou´, gelanceerd. Deze site is speciaal gemaakt voor mensen met een licht verstandelijke beperking. >

03.07.09

Eerste pilots sociale werkvoorziening in het najaar van start
In het najaar starten pilots om de kansen van mensen met een arbeidsbeperking op ‘gewoon’ werk te verbeteren. Dit meldt staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. >

03.07.09

G-groep maakt zich opnieuw hard voor toekomst Wajongeren
De G-groep – een samenwerkingsverband van zes arbeidsintegratiebedrijven – startte begin dit jaar een pilot met ruim 700 G-krachten (Wajongeren) om hen aan een baan te helpen. >

02.07.09

100 Wajongeren aan de slag
Het CNV bestaat honderd jaar en organiseert daarom acties onder het motto ‘Iedereen aan het werk’. Een speciale actie in dit kader is ‘Honderd Wajongeren aan de slag’. Het CNV wil hiermee bereiken dat minimaal honderd jonggehandicapten met een Wajong-uitkering aan het werk gaan. >

02.07.09

Denktank: scholingsrechten voor werknemers wettelijk vastleggen
Het kabinet staat positief tegenover het advies van de Denktank Leren en Werken om zogenaamde werkleercontracten af te sluiten tussen werkgever en werknemer. >

02.07.09

Sociale partners steggelen met overheden over strategie aanpak jeugdwerkloosheid
Kabinet en gemeenten enerzijds en werkgevers en vakbewegingen anderzijds zijn het gisteren (29 juni 2009) niet eens geworden over een gezamenlijke strategie om de jeugdwerkloosheid het hoofd te bieden. Het geschil draait om de vraag of actie centraal vanuit de sectoren gericht moet zijn of regionaal moet worden opgepakt door gemeenten. >

01.07.09

Eerste Kamer aanvaardt Wet Investeren in Jongeren (WIJ)
Jongeren onder de 27 jaar die bij de gemeente aankloppen omdat ze niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, krijgen vanaf 1 oktober 2009 een werk- of leeraanbod, of een combinatie van beide aangeboden. Accepteren ze het werkaanbod, dan ontvangen ze salaris van de werkgever. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel