CrossOvernieuws

30.01.09

MBO met beperking
Je bent blind, autistisch, zit in een rolstoel of hebt een andere beperking. Je bent 17 jaar en vraagt een Wajong uitkering aan. >

29.01.09

Aanbieding rapport Taskforce Linschoten
Het rapport met de titel ‘Verkeerd verbonden, Naar houdbare voorzieningen voor jeugdigen’, betreft een advies over de uitvoering van de Awbz-maatregelen voor jeugdigen met LVG- en GGZ-problematiek. >

28.01.09

Donner: '10.000 nieuwe Wajongers per jaar aan het werk'
Het is volgens minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) zaak elk jaar 10.000 nieuwe jonggehandicapten met een Wajong-uitkering aan een baan te helpen. >

28.01.09

Donner spreekt met werkgevers af 400 Wajongers aan de slag te helpen
Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondertekent een intentieverklaring om 400 jonggehandicapten aan de slag te helpen bij gewone werkgevers in de regio Helmond. >

28.01.09

Jonggehandicapten bij overheid aan de slag
Regeringspartijen CDA en PvdA vinden dat de overheid als werkgever het goede voorbeeld moet geven om meer jonge gehandicapten met een Wajong–uitkering aan een baan te helpen. >

28.01.09

MBO en jeugdzorg nemen regie op zorg voor probleemjongeren
Eén jongere, één begeleider, één plan, één baan. Het mbo en de jeugdzorg gaan samen de problematiek rond probleemjongeren te lijf. >

26.01.09

Promoteam voor jonggehandicapten
"Er moet bij werkgevers iets veranderen, maar ook bij de gehandicapten zelf. Het zijn geen twee werelden, maar één. Die wereld is soms onpraktisch, maar je kunt die praktisch máken." >

23.01.09

CG-Raad: 'Betrek direct betrokkenen bij ratificatie VN-Verdrag'
De CG-Raad heeft kabinet en Kamer nogmaals aangespoord om mensen met een beperking te betrekken bij de ratificatie van het VN-verdrag over de rechten van mensen met een handicap. >

22.01.09

Gehandicapten vaker gediscrimineerd op het werk
Hoewel er grote vooruitgang is geboekt in de strijd tegen discriminatie op het werk, hebben vooral gehandicapten te maken gekregen met meer discriminatie op het werk. >

19.01.09

Gemeenten worden gestimuleerd
Gemeenten hebben afgesproken om in deze kabinetsperiode 10.000 extra mensen zonder werk of uitkering (nuggers) aan een baan te helpen. >

16.01.09

Bruggen slaan en kwartjes laten vallen
Directeur Yolan Koster van CrossOver kijkt in onze weblog terug op het afgelopen jaar en naar de toekomst. >

15.01.09

Pilot individueel participatiebudget 'werk en school'
De eerste ervaringen die met de pilot individueel participatiebudget werk en zorg zijn opgedaan. Het ministerie van VWS en SZW zullen gezamenlijk vervolgstappen nemen. >

14.01.09

Onprettig of onwettig?
De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) krijgt complexe vraagstukken voorgelegd: is een situatie ‘slechts’ onprettig of toch echt onwettig? >

13.01.09

Open Universiteit ideaal bij beperkingen
Wat wil je worden? Dat kan een pijnlijke vraag zijn als je een chronische ziekte of functiebeperking hebt. Maar de Open Universiteit (OU) biedt mooie kansen. >

12.01.09

Opgroeien met zorg
Uitnodiging voor overleg om te komen tot een landelijk werkkader om kinderen en jongeren die opgroeien met ouders, broers of zussen met een chronische ziekte of handicap te signaleren en te ondersteunen. >

12.01.09

Veel scholen niet klaar voor rugzakje
Scholen kunnen de toenemende instroom van leerlingen met een handicap of stoornis niet aan. De klassen zijn vaak te groot, waardoor voor docenten te weinig tijd overblijft om deze zorgleerlingen extra hulp te bieden en daarnaast alle andere scholieren goed les te geven. >

08.01.09

FNV: armoede op sociale werkplaatsen
Nederland dreigt een grotere groep working poor (werkende armen) te krijgen als de geplande bezuinigingen op de Sociale Werkvoorziening (WSW) voor gehandicapten worden doorgezet. >

08.01.09

Kabinet steekt 45 miljoen extra in Wajong
Zoveel mogelijk mensen (langer) aan het werk en daarnaast mensen die nu nog niet meedoen op de arbeidsmarkt stimuleren om aan de slag te gaan. Dit vormt de kern van de maatregelen die het kabinet in 2009 neemt. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel