CrossOvernieuws

25.02.09

Cluster IV scholen mogen 1 jaar gratis gebruik maken van E-portfolio VIER
De positie op de arbeidsmarkt van jongeren binnen cluster 4 onderwijs baart zorgen. >

25.02.09

Nota Wetsvoorstel
Nota betreffende vragen en opmerkingen ter verduidelijking van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning. >

25.02.09

Wajong Magazine 2009
Het vierde Wajongmagazine van de CNV Jongeren is uit! Het nummer staat boordevol tips en ervaringen van Wajongers. Maar ook zijn interviews opgenomen met werkgevers die Wajongers in dienst hebben. >

23.02.09

Kritiek op Wet Investering Jongeren
Divosa-voorzitter Tof Thissen vindt het principieel onjuist dat de Wet investering jongeren jongeren uitsluit van het grondwettelijk recht op bijstand. >

20.02.09

Divosa verwelkomt pilots de Vries
Divosa is blij met de positieve reactie van het kabinet op het advies van de Commissie de Vries en de aankondiging van pilots. Wel vraagt de vereniging van sociale diensten zich af waarom het kabinet huiverig is voor de vereenvoudiging van het stelsel. >

17.02.09

Kabinetsreactie herbezinning Wsw onduidelijk
Op 13 februari presenteerde het kabinet zijn reactie op het advies van de commissie Fundamentele herbezinning Wsw. De voorstellen van de commissie hebben betrekking op aanpassing van de Wsw naar een nieuwe regeling voor arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten. >

16.02.09

Proef: meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag
Er komen proefprojecten om na te gaan of het mogelijk is meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen bij een gewone werkgever. Uitgangspunt hierbij is dat het voor iedereen belangrijk is om mee te kunnen doen en zich zo verder te ontplooien. >

13.02.09

CG-raad: 'Overheid heeft voorbeeldfunctie'
De CG-Raad wil met minister ter Horst van Binnenlandse Zaken praten over meer banen bij de overheid voor mensen met een handicap of chronische ziekte. >

13.02.09

G-krachtensticker voor Fonds Gehandicaptensport
Hier zijn G-krachten aan het werk’. Dat is de boodschap op de G-krachtensticker die sinds vandaag op de voordeur van Fonds Gehandicaptensport in Bunnik prijkt. >

13.02.09

Hans Petrischool wint Wio-Award 2009
De Hans Petrischool uit Dordrecht is de winnaar van de Wio-Award 2009. Binnen het bekroonde project werken negentig leerlingen als werknemer in tien mini-ondernemingen. >

13.02.09

Oproep aan Klijnsma: start Wsv-pilots
De commissie De Vries heeftv via een aanbevelingsbrief staatsecretaris Klijnsma opgeroepen om op korte termijn te starten met Wsv-pilots.  >

11.02.09

Wajong centraal
Op de CrossOver weblog van vandaag: een verslag van de eerste brainstormsessie van de initiatiefgroep Wajongers Centraal. Een groep die is opgericht om de stem van Wajongers te laten horen. >

05.02.09

24 miljoen beschikbaar voor scholing in de regio
Om de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verstevigen komt er een nieuwe stimuleringsregeling. >

04.02.09

De kosten en baten van diversiteit
Hoe diverser het personeelsbestand, hoe groter de creativiteit en innovatiekracht binnen een organisatie. >

04.02.09

Experimentenregeling moet arbeidsparticipatie van Wajongers vergroten
UWV start in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken met de uitvoering van de experimentenregeling. Deze regeling, de opvolger van de zogenoemde Verburggelden, is bedoeld om de participatie van jongeren met beperkingen te vergroten. >

04.02.09

IRO helpt mensen goed aan het werk
Met de individuele reintegratie overeenkomst (IRO) komen meer werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan werk dan met een gewoon reintegratietraject. >

04.02.09

Kind met beperking centraal tijdens bezoek staatssecretaris
Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft een uniek project bezocht waarbij onderwijs- en zorgactiviteiten worden gecombineerd. >

03.02.09

'Werk moet lonen' voor jongeren met een arbeidshandicap
De CG-Raad wil dat jongeren met een handicap functieloon kunnen verdienen. Voor werkgevers hebben meer prikkels nodig om jongeren met een handicap in dienst te nemen. Dat zijn de hoofdpunten in de reactie van de CG-Raad op het wetsvoorstel Wajong van minister Donner. >

03.02.09

Help Wajonger de recessie door
Het aantal jonggehandicapten met een uitkering groeit en dreigt door de recessie alleen maar groter te worden. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel