CrossOvernieuws

30.12.09

Beperkte aandacht voor participatie kwetsbare groepen
Gemeenten en UWV doen veel om mensen die nog maar kort een uitkering ontvangen aan een nieuwe baan te helpen. Dit gaat bij de bijstand nog wel eens ten koste van mensen die al langere tijd een uitkering ontvangen en moeilijk zijn te bemiddelen. >

23.12.09

Belangrijkste maatregelen op het terrein van SZW per 1 januari 2010
Koopkracht In 2010 neemt de koopkracht van mensen gemiddeld licht af, maar ze is in 2009 en 2010 bij elkaar genomen positief, ondanks de economische crisis. Het ministerie van SZW moet in 2010 tegenvallers op de begroting wel opvangen met bezuinigingen op andere uitgaven van 430 miljoen. De duur en hoogte van uitkeringen blijven onaangetast. >

23.12.09

Gehandicapte jongeren krijgen sneller werk
Dankzij een nieuwe aanpak hebben zorgjongeren en jong gehandicapten eerder kans op een baan. Juist de eigen mogelijkheden van een jongere, een minimaal noodzakelijk vakkenpakket en een professioneel leerbedrijf zijn hierbij de belangrijkste uitgangspunten. Op basis van de eerste experimenten hebben tientallen jongeren passend werk gevonden. Dit blijkt uit de nieuwe Colo Barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt van 9 december. >

21.12.09

Meer jonggehandicapten aan het werk
Als er niets verandert, telt Nederland in 2040 meer dan 400.000 Wajong-uitkeringsgerechtigden. Van dat vooruitzicht wordt niemand vrolijk. TNO analyseert de oorzaken van de explosieve toename van het aantal uitkeringsgerechtigden en denkt mee over oplossingen. Senior onderzoeker Jan Besseling zet in op preventie: 'We moeten voorkomen dat zoveel mensen in de regeling terechtkomen.' >

21.12.09

Werk als therapie
Zondag 20 december werd in het Ikon programma Andere Wereld aandacht besteed aan het CrossOver onderzoek 'Werk in Behandeling'. Onderzoeker Annemarie Kolenberg en ervaringsdeskundige Willemijn de Blij spraken over de mate waarin er aandacht is voor arbeid en onderwijs in de GGz behandeling. >

21.12.09

Work first effectief voor brede groep Wwbers
Gemeenten zetten work first steeds vaker en succesvol in voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 38% van de deelnemers aan een work first-traject vindt na afloop een reguliere baan. Uit klantonderzoek blijkt bovendien dat de meerderheid van de work first-deelnemers met plezier naar de werkactiviteiten gaat. Dit staat in het gezamenlijke onderzoek Maatwerk first van Divosa en IWI dat vandaag gepresenteerd is. >

15.12.09

SW-MKB samen aan het werk
'Het wordt steeds belangrijker ieder talent, iedere capaciteit te benutten' deze uitspraak in een interview met de voorzitters van MKB-Nederland en Cedris, in de Cedris-periodiek vormt in een notendop de aanleiding voor het samenwerkingsproject SW & MKB: Samen aan het werk. >

14.12.09

Jonge patiënt krijgt amper steun bij zoeken naar werk
Jongeren met een psychiatrische stoornis worden nog veel te weinig gestimuleerd om aan het werk te gaan en een opleiding te volgen. Her en der verspreid over het land bestaan enkele goede initiatieven, maar ze zijn op twee handen te tellen. >

10.12.09

'Werk in Behandeling': weinig aandacht voor arbeid en onderwijs in GGz behandeling
Bij de behandeling van jongeren met een psychiatrische stoornis staan therapie en leren omgaan met de stoornis voorop. Het is de vertrouwde aanpak, bekend als het medische model. Daar is op zich niets mis mee, maar er mist wel een component die van belang is om jongeren ook kans te bieden weer (zo volledig mogelijk) mee te draaien in de maatschappij. >

10.12.09

CDA zinspeelt op hervorming van uitkeringen
Het CDA noemt het „tamelijk waarschijnlijk” dat met de bezuinigingstaak van 35 miljard euro de komende jaren de sociale zekerheid niet buiten schot blijft. Daarbij zei Tweede Kamerlid Eddy van Hijum van de grootste regeringspartij te denken aan hervormingen van de WW en regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zoals bijstand en voorzieningen voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. >

10.12.09

Positie UWV staat onder druk
De positie van uitkeringsorganisatie UWV staat onder druk van werkgevers en de Tweede Kamer. Deze partijen staan kritisch tegenover het geboden rendement van uitvoerder WW en WIA. Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de positie van het UWV dan ook meegenomen worden. >

09.12.09

Weblog Edith Snoey: Voortbestaan sociale werkvoorziening onder druk
ABVAKABO FNV weblog: Het zijn roerige tijden. Veel mensen die dachten zeker te zijn van hun baan, raken deze kwijt. Veel jongeren die van school afkomen, komen niet aan de bak. >

09.12.09

Disability studies in Nederland
Het onderzoeksprogramma van Disability Studies in Nederland roept op tot het indienen van ideeën voor onderzoeksprojecten. >

09.12.09

Nederland weigert structureel te investeren in jongeren
Het jongerenwerk is de laatste jaren met bijna 50% gegroeid. Die groei zit ‘helaas vooral in het aandeel tijdelijke projecten’. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD). Achterstandsjongeren echt helpen kan door structureel jongerenwerk. Gemeenten verwachten van jongerenwerk echter voornamelijk overlastbestrijding om escalatie te voorkomen. Uit het onderzoek blijkt dat er duizend fulltime extra jongerenwerkers nodig zijn voor die (overbelaste) jongeren die van huis uit te weinig mee krijgen. >

04.12.09

Elke probleemjongere één coördinator
Jongeren met meerdere problemen verdwalen vaak in een doolhof van instanties. Daarom zou er per jongere één coördinator moeten zijn die hem of haar helpt een plek te vinden in de samenleving. Dat staat in het ontwerpadvies dat de SER-commissie voor de participatie van jongeren met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen voorbereidde. Voorzitter Theo Bovens over de noodzaak tot meer samenwerking in de jeugdzorg. >

03.12.09

1 januari 2010: de Wet Wajong verandert. Wat betekent dit voor u?
Per 1 januari 2010 verandert de Wajong. De huidige Wajong richt zich vooral op het regelen van uw uitkering. Vanaf 2010 gaat het bij de nieuwe Wajong vooral om het vinden en behouden van werk. >

03.12.09

Met handicap tóch werken
Jongeren die vanwege hun handicap een Wajong-uitkering krijgen, kunnen volgens minister Donner van Sociale Zaken vaak veel meer dan over het algemeen gedacht wordt. Wajongers die voor een deel wel kunnen werken, moeten met de Wajong-werkregeling gestimuleerd worden om een baan te zoeken of een opleiding te volgen. Als een jongere naast zijn of haar uitkering geld verdient met een baan, dan wordt dit beloond door een aanvulling op zijn of haar uitkering. >

02.12.09

VNG: terugkeer Melkertbaan bespreekbaar
De VNG ‘erkent’ het door staatssecretaris Klijnsma gesignaleerde taboe op permanent gesubsidieerde banen en wil ‘ermee aan de slag’. De PvdA-er Klijnsma pleitte onlangs voor herinvoering van ‘Melkertbanen’, permanent gesubsidieerde banen voor langdurig werklozen. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel