CrossOvernieuws

27.08.09

Onbeperkt studeren
27-08-2009 Heb jij een beperking en zit jij op het mbo? Heb jij hulp nodig bij je studie, maar weet jij niet hoe je daarom kunt vragen? Dan is de wijzer onbeperkt studeren iets voor jou. >

24.08.09

Aanpak jeugdwerkloosheid in de wijk
24-08-2009 In de huidige economische crisis worden jongeren extra zwaar getroffen. Aan het begin van hun maatschappelijke carrière kijken ze al snel tegen een achterstand aan: de markt is onrustig en biedt weinig perspectief. >

17.08.09

Dromen zonder drempels
14-08-2009 Samen met RTV Utrecht heeft CliëntenBelang Utrecht een serie gemaakt over 8 bijzondere mensen met levenslust en doorzettingsvermogen. >

17.08.09

Leraren: Genoeg aandacht voor leerlingen met handicap onmogelijk
14-08-2009 Zestig procent van de leraren vindt niet dat leerlingen met een handicap zoveel mogelijk in het regulier onderwijs moeten worden opgenomen. >

17.08.09

Veel gehandicapte studenten ondervinden hinder bij studie
14-08-2009 Gehandicapte hbo-studenten staken hun studie vaker dan andere hboers. Dit valt niet te verklaren met verschillen in sekse, etniciteit, vooropleiding of inkomen. Aan universiteiten treedt zon verschil in studieprestaties niet op, maar ook daar ervaren deze studenten vaak hinder bij hun studie. >

13.08.09

De International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth (ICF-CY)
13-08-2009 De International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth (ICF-CY) is als eerste afgeleid van de referentieclassificatie: de ICF. >

13.08.09

Op weg naar een studie of baan
13-08-2009 Deze brochure is geschreven voor jongeren met een handicap die overstappen van school naar een vervolgopleiding of werk, en voor langere tijd revalidatiezorg nodig blijven hebben. >

06.08.09

Bedrijfsleven: 110 miljoen voor bestrijding jeugdwerkloosheid
Het bedrijfsleven trekt €110 miljoen uit voor de actieve bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Dat blijkt uit het plan van aanpak jeugdwerkloosheid van Colo, de samenwerkende kenniscentra voor beroepsonderwijs bedrijfsleven dat aan de ministeries van OCW en SZW is aangeboden. >

03.08.09

Meer verzuim door gehandicapte hbo-student
Uit onderzoek blijkt dat mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking vaker verzuimen in het hbo dan aan de universiteit. Daarmee kunnen hbo-studenten met een handicap gezien worden als een ‘risicogroep’. >

Congres 'Succes in Werk!'
10-08-2009 Op vrijdag 20 november 2009 organiseert Bartiméus in het kader van het Louis Braillejaar 2009 Succes in Werk!, een congres over arbeid in combinatie met een visuele beperking. >

De Botsingen
Publieksversie Het Botsboek is een inhoudelijk boekwerk, bestemd voor beleidsmakers, ministeries, politici. In de publieksversie staat een samenvatting van het boekwerk en drie voorbeelden uit het Botsboek centraal. Namelijk: Bots 2: Ophoging Wajong alleen bij volledige arbeidsongeschiktheid, Bots 4: Deeltijd op medische gronden en Bots 6: Premiekorting en werkplekaanpassing. \>\> Download het document. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel