CrossOvernieuws

29.04.09

Nieuwsbrief participatie
Het ministerie van VWS komt met een nieuwsbrief Participatie. Deze nieuwsbrief bericht over de gelijke behandeling van mensen met een handicap of chronische ziekte. De Nieuwsbrief verschijnt elke twee maanden en is bedoeld voor professionals en geïnteresseerde burgers.  >

29.04.09

Nova: Gehandicapten de dupe van regels
Het tv-programma NOVA maakte een item over jongeren met een beperking die de dupe zijn van botsingen in wet- en regelgeving. Dit naar aanleiding van de overhandiging van het Botsboek (een uitgave van Kenniscentrum CrossOver) aan minister Donner. >

29.04.09

Vier miljoen voor meer ondernemen in het onderwijs
De ministers Van der Hoeven (EZ), Plasterk (OCW) en Verburg (LNV) stellen gezamenlijk vier miljoen euro beschikbaar voor Onderwijs Netwerk Ondernemen. >

28.04.09

IKKAN en de cultuuromslag Wajong
Het programma Cultuuromslag Wajong is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het doel is een bijdrage te leveren aan een verandering in denken en doen van Wajongers, werkgevers, en professionals in de uitvoering. >

27.04.09

Boaborea en UWV zetten succesvolle samenwerking voort
Met leerwerkbanen moeten moeilijk vervulbare vacatures zeker nu vervuld kunnen worden. Door de recessie komen veel gemotiveerde mensen helaas zonder werk te zitten. >

24.04.09

Minister Donner wil panel Wajongers
Tegelijkertijd met de start van de nieuwe Wajong wil minister Donner volgend jaar een panel van jongeren met een handicap instellen om op de hoogte te worden gehouden van praktische ervaringen met de nieuwe regeling. >

23.04.09

50.000 gehandicapten lopen stuk op wetten en regels
Mensen met een handicap worden regelmatig geconfronteerd met de gevolgen van tegenstrijdigheden in wet- en regelgeving, of de toepassing daarvan. Kenniscentrum CrossOver heeft deze tegenstrijdigheden (botsingen), evenals mogelijke oplossingen, samengebracht in Het Botsboek. Hans Kamps, voorzitter van CrossOver, overhandigde samen met twee gehandicapten op woensdag 22 april 2009 het eerste exemplaar aan minister Donner op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag. >

23.04.09

Jonggehandicapten dupe van botsende regels
Een scholier die langzaam maar zeker blind wordt, heeft een speciale bril nodig. Hij klopt aan bij de zorgverzekeraar, die hem vraagt of hij de bril ook op school gaat gebruiken. Ja, is het antwoord. >

23.04.09

Wajong en WIJ door Tweede Kamer
Dinsdag 21 april heeft de Tweede Kamer o.a. ingestemd met de wijzigingswet Wajong en de wet Investeren in jongeren. Beide wetsvoorstellen moeten nog door de Eerste Kamer worden behandeld en goedgekeurd Wajong >

22.04.09

Voorlichtingsbijeenkomsten over veranderingen in de Wsw
Voor ouders/verzorgers en mensen op de wachtlijst. In 2008 is de Wet op de sociale werkvoorziening (Wsw) veranderd. Wsw-gerechtigden (wsw’ers) hebben nu meer mogelijkheden en rechten. >

21.04.09

Schoolverlaters uit Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs kind van de rekening in de crisis?
PSW presenteert het rapport ‘Goed Werknemerschap, schoolverlaters PrO en VSO’. >

20.04.09

Aandacht voor Wajongers tijdens Week van het Ambacht
Het doel van de Week van het Ambacht is om zoveel mogelijk mensen te informeren over de veelzijdigheid van de ambachten en de interessante loopbaanmogelijkheden binnen de ambachtseconomie. En die zijn er zeker, ook voor Wajongers! >

20.04.09

Gehandicapte leerling voelt rem op AWBZ-geld
Ouders van kinderen met een handicap zitten klem: er is steeds minder geld beschikbaar voor begeleiding. Een deel van het budget gaat op aan de hulp op school. >

20.04.09

Inzet gehandicapte bij overheidsklus bekeken
Minister Donner (Sociale Zaken) wil in het kabinet bespreken in hoeverre het Rijk bij het aanbesteden van bijvoorbeeld bouwprojecten kan eisen dat ook met gehandicapte jongeren en werkloze schoolverlaters wordt gewerkt. >

20.04.09

Meldactie AWBZ
Er is dit jaar veel veranderd in de AWBZ. Hebt u te maken met de AWBZ? Dan merkt u dat waarschijnlijk zelf ook. Wat betekenen de veranderingen voor u? Meld het tussen 18 april en 10 mei tijdens de Meldactie AWBZ. Doe dus mee aan de Meldactie AWBZ!   >

20.04.09

Uitkomst Wajongdebat: toegang tot sociale werkvoorziening wordt toch beperkt
De Tweede Kamer heeft donderdag verder gepraat over de nieuwe Wajong. Met de uitkomst van het debat is de CG-Raad niet tevreden. >

16.04.09

Oudere Wajonger mag voor nieuwe uitkering kiezen
De huidige groep mensen die van jongs af aan gehandicapt is en afhankelijk van een Wajong-uitkering, kan straks vrijwillig kiezen voor de nieuwe regeling voor jonggehandicapten. Dat heeft minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) aangekondigd. >

15.04.09

CDA-ministers zien niks in CDA-plan Wajong'ers
De rijksoverheid moet bij aanbestedingen de werkgelegenheid voor ‘kwetsbare groepen’ bevorderen. Dat bepleit CDA-Kamerlid Eddy van Hijum. >

15.04.09

Regeling biedt mogelijkheid maximale ondersteuning voor huidige Wajongers
Huidige Wajongers kunnen in de toekomst als zij daarvoor kiezen een beroep doen op de nieuwe Wajongregeling. >

10.04.09

Brief van Donner en Klijnsma over Wsw
Brief van staatssecretaris Klijnsma met reactie op de kanttekening geplaatst door de voorzitter van de commissie fundamentele herbezinning Wet Sociale Werkvoorziening. >

10.04.09

REA College start virtuele klas
De voorbereiding heeft de nodige tijd geduurd, maar nu is het dan eindelijk zover. Gehandicapte jongeren kunnen voortaan thuis in klassikaal verband beroepsonderwijs volgen. >

10.04.09

Verplicht gehandicapten aannemen
Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) wil werkgevers zowel verleiden als verplichten om meer gehandicapte werknemers uit de sociale werkplaats aan werk te helpen. >

09.04.09

Donner wil jonggehandicapten uit hun gouden kooi halen
Met het oplopen van de werkloosheid wordt de positie van jongeren met een handicap slechter. Donner doet voorstellen om meer jonggehandicapten aan het werk te krijgen. >

07.04.09

CNV Jongeren: Wajongere heeft recht op 120% minimumloon
De huidige Wajongwet maakt het mogelijk dat jonggehandicapten, die geen uitzicht hebben op een goed betaalde baan, een aanvulling op hun loon krijgen tot 120% van het wettelijk minimumloon (wetje Breman). >

07.04.09

Helpt Donners wet de instroom van Wajongers te verminderen?
Hans Kamps, voorzitter van CrossOver, reageert in het Radio1 programma ‘de Hamvraag’ (VPRO) op de aanpassingen in het wetsvoorstel van minister Donner. >

07.04.09

Pilot begeleiding stage jongeren met een beperking
Jongeren met een beperking kunnen begeleiding krijgen van een coach in hun laatste schooljaar. Het streven is om met de jobcoach, die de jongere tijdens de stage begeleidt, de overgang naar werk daarna soepeler te laten verlopen. >

06.04.09

Werkmap en brochure 'Natuurlijk welkom op school' verschenen
'Natuurlijk welkom op school': helaas is dat niet altijd vanzelfsprekend. Daarom zijn er nu de werkmap 'Natuurlijk welkom op school' en een brochure met goede voorbeelden die ouders en beroepskrachten hierbij kunnen helpen. >

05.04.09

Bijstandsgerechtigde krijgt voorrang bij plek in sociale werkvoorziening
Gemeenten grijpen de vrijheid die ze sinds kort hebben bij het toewijzen van plekken in de sociale werkvoorziening aan om mensen met een bijstandsuitkering voorrang te geven. Andere groepen moeten daardoor langer wachten op een sw-plek. >

05.04.09

CG-Raad en Vereniging Spierziekten Nederland lanceren ‘Wegwijzers’
De CG-Raad en zijn lidorganisatie VSN presenteerden op 24 maart Wegwijzers. Wegwijzers is een database met actuele informatie over wet- en regelgeving. >

01.04.09

Kabinet loopt vooruit op discussie over commissie-De Vries
Gemeenten willen integraal verantwoordelijk zijn voor de onderkant van de arbeidsmarkt. De plannen van minister Donner en staatssecretaris Klijnsma over Wsw en Wajong, gedaan in hun brief van 24 maart 2009 aan de Tweede Kamer, doorkruisen dit. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel