CrossOvernieuws

30.12.09

Beperkte aandacht voor participatie kwetsbare groepen
Gemeenten en UWV doen veel om mensen die nog maar kort een uitkering ontvangen aan een nieuwe baan te helpen. Dit gaat bij de bijstand nog wel eens ten koste van mensen die al langere tijd een uitkering ontvangen en moeilijk zijn te bemiddelen. >

23.12.09

Belangrijkste maatregelen op het terrein van SZW per 1 januari 2010
Koopkracht In 2010 neemt de koopkracht van mensen gemiddeld licht af, maar ze is in 2009 en 2010 bij elkaar genomen positief, ondanks de economische crisis. Het ministerie van SZW moet in 2010 tegenvallers op de begroting wel opvangen met bezuinigingen op andere uitgaven van 430 miljoen. De duur en hoogte van uitkeringen blijven onaangetast. >

23.12.09

Gehandicapte jongeren krijgen sneller werk
Dankzij een nieuwe aanpak hebben zorgjongeren en jong gehandicapten eerder kans op een baan. Juist de eigen mogelijkheden van een jongere, een minimaal noodzakelijk vakkenpakket en een professioneel leerbedrijf zijn hierbij de belangrijkste uitgangspunten. Op basis van de eerste experimenten hebben tientallen jongeren passend werk gevonden. Dit blijkt uit de nieuwe Colo Barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt van 9 december. >

21.12.09

Meer jonggehandicapten aan het werk
Als er niets verandert, telt Nederland in 2040 meer dan 400.000 Wajong-uitkeringsgerechtigden. Van dat vooruitzicht wordt niemand vrolijk. TNO analyseert de oorzaken van de explosieve toename van het aantal uitkeringsgerechtigden en denkt mee over oplossingen. Senior onderzoeker Jan Besseling zet in op preventie: 'We moeten voorkomen dat zoveel mensen in de regeling terechtkomen.' >

21.12.09

Werk als therapie
Zondag 20 december werd in het Ikon programma Andere Wereld aandacht besteed aan het CrossOver onderzoek 'Werk in Behandeling'. Onderzoeker Annemarie Kolenberg en ervaringsdeskundige Willemijn de Blij spraken over de mate waarin er aandacht is voor arbeid en onderwijs in de GGz behandeling. >

21.12.09

Work first effectief voor brede groep Wwbers
Gemeenten zetten work first steeds vaker en succesvol in voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 38% van de deelnemers aan een work first-traject vindt na afloop een reguliere baan. Uit klantonderzoek blijkt bovendien dat de meerderheid van de work first-deelnemers met plezier naar de werkactiviteiten gaat. Dit staat in het gezamenlijke onderzoek Maatwerk first van Divosa en IWI dat vandaag gepresenteerd is. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel