CrossOvernieuws

27.10.08

Weg naar de WIA
Van alle werknemers die negen maanden ziekgemeld zijn, is bijna de helft al weer gedeeltelijk aan het werk. Dat blijkt uit het onderzoek Weg naar de WIA, waarin langdurig zieken worden gevolgd tot ruim twee jaar na hun ziekmelding. >

21.10.08

Wajongers aan het woord
Onderzoek in opdracht van Zorgbelang Drenthe geeft inzicht in verwachtingen van Wajongers over kansen op betaald werk. >

20.10.08

CDA wil hoorzitting over kansen jong gehandicapten
Regeringspartij CDA wil een parlementaire hoorzitting over de stijging van het aantal mensen dat vanaf jonge leeftijd gehandicapt is en afhankelijk blijft van een Wajong-uitkering. >

20.10.08

Op reis naar Ethiopië
Het is zo ver! Deze week vertrekken 10 jongeren met een handicap naar Ethiopië   Op 23 oktober beginnen 10 gehandicapte jongeren, 5 jongens en 5 meiden aan een veeleisende en confronterende 14-daagse reis naar Ethiopië. De jongeren hebben niet veel reiservaring en zijn gewend aan de goede zorg in Nederland. Toch durven zij het aan een land te bezoeken waar ondersteuning, hygiëne en aanpassingen veel minder vanzelfsprekend zijn. De reis dient als voorbereiding op hun missie: het vergroten van draagvlak onder de Nederlandse bevolking voor het verbeteren van de positie van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. Deze groep behoort tot de allerarmsten ter wereld en hun mensenrechten worden vaak en veel geschonden. DCDD, de Dutch Coalition on Disability and Development, is initiatiefnemer van dit bijzondere project dat zij samen met de Pluryn/Werkenrode Groep ten uitvoer brengt. Voor het eerst krijgen en grijpen jongeren met een handicap de kans zich actief in te zetten voor ontwikkelingssamenwerking.   Draagvlakvergroting >

16.10.08

Gedreven, Gemotiveerd, G-krachten!
Vandaag start de G-krachtencampagne, een initiatief van UWV en brancheorganisatie Boaborea om werkgevers te bewegen Wajongers in dienst te nemen. >

14.10.08

Startsein 'IkKan' campagne
Om meer mensen aan het werk te krijgen voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de komende drie jaar campagne onder de titel ‘Ik Kan’. >

13.10.08

Commissie fundamentele herbezinning WSW
Onder leiding van Bert de Vries komt de commissie met advies 'Werken naar Vermogen' >

13.10.08

Aanpak maatschappelijke uitval jongeren
Het kabinet financiert de komende twee jaar een proef met 200 plaatsen per jaar op de Rotterdamse wijkschool, waar leerlingen met complexe problemen worden geholpen naar een plek op de arbeidsmarkt. >

08.10.08

Studeren met handicap moet soepeler
De campagne 'Tijdgebrek' vraagt aandacht voor studeren met een functiebeperking >

07.10.08

Wajong Challenge: voor wajongers door wajongers
Jongeren krijgen de kans om samen oplossingen te vinden voor hun problemen bij het vinden van een baan. >

06.10.08

Congres De Omslag
Een platform voor ontmoeting en uitwisseling, waar de opbrengsten van de Verburgprojecten centraal stonden.  >

06.10.08

Ouders geven hun mening over Passend Onderwijs
De BOSK heeft het initiatief genomen om ouders naar hun ideeën over Passend Onderwijs te vragen. >

02.10.08

Twintig wajongers aan de slag bij Sociale Zaken
Minister Donner wil binnen zijn organisatie rond de twintig mensen met een Wajong-uitkering aan de slag krijgen. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel