CrossOvernieuws

30.11.08

VVV pleit voor opheffing UVW
De VVD-Tweede Kamerfractie wil het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) opheffen. >

27.11.08

Maak van zorgbehoevende geen zorgnomade
Op 8 december komt van 13.00 tot 15.00 uur op het Museumplein in Amsterdam een nomadenzorgkamp als protest tegen bezuinigingen op de AWBZ >

26.11.08

Kamer wil meer steun jonggehandicapten bij werk
Jongeren met een lichamelijke en/of geestelijke beperking moeten betere hulp krijgen om aan het werk te komen. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. >

26.11.08

Passend onderwijs in volle gang
Ouders, scholen en andere betrokkenen werken in de regio’s aan één loket voor kinderen met een zorgvraag, aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs en het terugdringen van wachtlijsten. >

26.11.08

Drie vragen en antwoorden over begroting SZW
De Tweede Kamer debatteert deze week over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. >

26.11.08

Week van de G-krachten
Boaborea zet werkgevers in het zonnetje met de G-krachtensticker >

25.11.08

Wijzer Werken
Christel Mantel ontving in 2007 subsidie van het Wajongsubsidiefonds om Wijzer Werken op te richten. Dit is een werving- en selectiebureau voor hoger opgeleide jongeren met een functiebeperking. Een interview met Christel Mantel door Marinka Traas. >

23.11.08

Werk en tevredenheid
De SCP heeft een onderzoek gepubliceerd naar de relatie tussen werk en tevredenheid onder mensen met een chronische ziekte en langdurige lichamelijke beperkingen. >

20.11.08

Nieuw wetsvoorstel Wajong
Jongeren met een beperking krijgen maximale ondersteuning bij het vinden van een baan. Hierdoor hebben zij meer uitzicht op werk en zijn minder afhankelijk van een uitkering. Het wetsvoorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is vandaag ingediend bij de Tweede Kamer. >

20.11.08

E-Portfolio VIER
Een nieuw project van OBA Milestones.Dit product bevordert de communicatie tussen de leerling (cluster4) en instanties. >

19.11.08

Gewoon meedoen is niet vanzelfsprekend
Met subsidie van het ministerie van VWS bracht het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in kaart hoe mensen met een beperking meedoen aan de samenleving. >

19.11.08

Het tij keert
Ongeveer 600 mensen met een verstandelijke beperking en 100 begeleiders uit 20 Europese landen, India en de Verenigde Staten namen deel aan het congres onder de titel ‘Het tij keert’ in Den Haag. Een verslag. >

19.11.08

Ontwikkelingen in het aanbod op de re-integratiemarkt
Steeds scherpere concurrentie tussen aanbieders op de re-integratiemarkt. Het speelveld waarop zij opereren wordt kleiner, en tegelijkertijd is er een grote toeloop van nieuwe aanbieders. Een onlangs verschenen rapport van AStri in opdracht voor de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) >

19.11.08

Werkleerrechten voor jongeren tot 27 jaar
Jongeren onder de 27 jaar die bij de gemeente aankloppen voor een bijstandsuitkering, krijgen een baan, een opleiding, of een combinatie van beide aangeboden. >

14.11.08

Handicap hindert tienduizenden studenten
Ongeveer 40.000 studenten in het hoger onderwijs ondervinden hinder van een handicap. Ruim de helft van hen loopt studievertraging op of moet met de studie stoppen. >

14.11.08

RWI: Re-integratiemarkt nog weinig transparant
Gedegen informatie over de landelijke prestaties en resultaten van het re-integratiebeleid is op dit moment niet of nauwelijks voorhanden waardoor de effectiviteit van het beleid niet goed meetbaar is. >

14.11.08

Wajong moeilijk in ministerraad?
De CG-Raad ziet gunstige ontwikkelingen voor toekomstige Wajongers die werken. Signalen van enkele regeringspartijen wijzen daarop. >

12.11.08

Koningin brengt werkbezoek aan Hotel in Rotterdam
Koningin Beatrix heeft dinsdagmorgen een werkbezoek gebracht aan Grand Hotel Philadelphia waar 38 jongeren met een beperking onder begeleiding van twaalf professionals werkzaam zijn. >

12.11.08

Regioplan ontwikkelt participatieladder
Hiermee kunnen gemeenten de mate van participatie van burgers in beeld brengen. >

10.11.08

Dolf Jansen op stap met Wajongers
Op 11 november a.s. gaat het project ‘ Zij zijn er klaar voor’ van start. Dit project vraagt aandacht bij Alkmaarse bedrijven voor de re-integratie van Jonggehandicapten met een Wajong-uitkering. >

06.11.08

Aanwas in de Wajong is groot
Nederland heeft als enige land de Wajong uitkering voor gehandicapte jongeren. Zorgwekkend is dat het aantal `Wajongeren` jaarlijks stijgt, terwijl andere landen hier geen melding van doen. >

05.11.08

Re-design zoekt jonge belangen-behartiger
Jongeren enthousiast krijgen voor belangenbehartiging is niet eenvoudig. Veel belangenorganisaties kampen dan ook met vergrijzing. >

05.11.08

Wajong: kan Nederland iets van Europa leren?
In Europa staan jonggehandicapten aan de kant, die onder de juiste voorwaarden wél kunnen werken. >

04.11.08

Trotse directeur Sociale Werk-voorziening Alphen
Vorig jaar werd acht ton winst behaald, het beste bedrijfsresultaat in de geschiedenis. "We zijn sterker dan ooit", stelt directeur Herman Frankes. >

04.11.08

Uniek leer- en zorgproject voor leerlingen met autisme
In Hollandse Rading werken Jeugdzorg en Onderwijs op één locatie samen ten behoeve van jeugdige leerlingen met een vorm van autisme. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel