CrossOvernieuws

30.06.08

Kabinetsreactie op het advies van de commissie Arbeidsparticipatie
De Nederlandse arbeidsmarkt staat voor grote veranderingen. Er zijn dringend maatregelen nodig om meer mensen aan het werk te helpen en te houden. >

26.06.08

Kosten re-integratie makkelijker te verhalen
Met ingang van 13 juni 2008 is het voor de werkgever en het UWV gemakkelijker geworden om de kosten van re-integratie te verhalen op een aansprakelijke derde. >

25.06.08

BPV&W presenteert nieuwe naam: Welder
Welder is een landelijk, onafhankelijk kenniscentrum dat zich bezighoudt met werk, uitkeringen en verzekeringen in relatie tot gezondheid en handicap. >

18.06.08

Reactie CG-Raad op kabinetsplannen AWBZ
Kabinetsplan AWBZ treft ook de meest kwetsbaren. Het krijgen van begeleiding in de AWBZ zal veel moeilijker worden. >

16.06.08

AWBZ wordt aangescherpt
De AWBZ gaat zich meer toespitsen op de meest kwetsbaren. Met een pakket maatregelen wil het kabinet de houdbaarheid van deze volksverzekering waarborgen. >

10.06.08

PvdA: Meer gehandicapten in dienst bij overheid
De PvdA wil dat de overheid verplicht wordt een bepaald percentage gehandicapten in dienst te nemen. Zowel voor het Rijk als voor provincies, gemeenten en publieke instellingen zouden dergelijke quota moeten gelden. >

03.06.08

Notitie Donner: reacties in de media
Op 30 mei heeft minister Donner de notitie 'Vergroting participatie jongeren met een beperking' bekend gemaakt. U vindt hier een overzicht van de reacties. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel