CrossOvernieuws

27.02.08

Vraag naar plaatsen sociale werkvoorziening blijft stijgen
De sociale werkplaatsen hebben in 2006 landelijk meer mensen geplaatst dan waartoe ze opdracht hadden. Toch kunnen ze lang niet iedereen die daarvoor in aanmerking komt een plaats bieden. >

26.02.08

Gehandicapte werknemers kunnen nu terecht bij de AWBZ
Mensen met een handicap kunnen nu ook voor noodzakelijke verpleging en verzorging op het werk een beroep doen op de AWBZ. >

21.02.08

Inkoopkader Re-integratiediensten
UWV sluit vanaf 1 april Toegangsovereenkomsten met re-integratiebedrijven die voldoen aan de eisen uit het Inkoopkader Re-integratiediensten 2008. >

21.02.08

Kostenbesparing ziekteverzuim geen positief gevolg
Het overnemen van de kosten bij ziekteverzuim van jongeren zorgt er nauwelijks voor dat werkgevers kansarme jongeren een leerwerkbaan aanbieden. >

21.02.08

Startkwalificatie niet direct vereist voor baan
Leerlingen die zonder diploma op mbo-2-niveau van school gaan, kunnen prima aan de slag in bijvoorbeeld horeca, schoonmaak of bouw. >

19.02.08

Brugbanen voor herbeoordeelde WAO`ers mogelijk
Het UWV kan vanaf eind februari 2008 mensen in de WAO, WAZ en Wajong van wie de arbeidsongeschiktheid opnieuw is beoordeeld, via een brugbaan aan de slag helpen. >

19.02.08

Tevredenheid over ambulante begeleiding
Op woensdag 6 februari nam de staatssecretaris voor onderwijs, mevrouw Dijksma, de resultaten van een onderzoek naar de kwaliteit van ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs in ontvangst. >

12.02.08

Donner onderzoekt falen Wajong
Minister Donner van Sociale Zaken bereidt een nota voor over de Wajong. Op werkbezoeken kijkt hij waar de arbeidsongeschiktheidsregeling spaak loopt. >

12.02.08

Jongerenuitkering gaat op de helling
In het vizier is de Wajonger: de jonge arbeidsgehandicapte die een uitkering krijgt tot hij 65 jaar is en nooit hoeft te solliciteren. >

11.02.08

Commissie herbezinning Wet sociale werkvoorziening
Oud-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bert de Vries gaat een commissie leiden die zich buigt over de toekomst van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). >

07.02.08

Boaborea: Investeren in re-integratie loont
Boaborea reageert op het rapport over effectiviteit van de re-integratie dat door de minister van SZW naar de Tweede Kamer is gestuurd. >

06.02.08

Belastingsite voor chronisch zieken en gehandicapten
De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad is een speciale belastingsite begonnen voor chronisch zieken en gehandicapten. >

05.02.08

Meer hulp nodig bij start eigen bedrijf vanuit uitkering
Steeds meer mensen met een uitkering kiezen voor het ondernemerschap. Samenwerking tussen CWI, UWV en gemeenten is van groot belang om deze starters optimaal te helpen. >

05.02.08

Parlementaire hoorzitting re-integratiegelden
Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een hoorzitting over de re-integratiegelden die de overheid jaarlijks steekt in scholing en trajecten om werklozen aan werk te helpen. >

05.02.08

Re-integratie leidt zelden tot werk
Dat blijkt uit een doorlichting van de re-integratiecijfers tussen 2001 en 2005 door het ministerie van Sociale Zaken. >

05.02.08

Samenwerking zorg en bedrijfsleven werkt
Deze conclusie biedt het rapport 'Met zorg ondernemen. Bouwstenen voor succesvolle samenwerking tussen ondernemers en langdurige zorg'. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel