CrossOvernieuws

28.09.07

Kabinet onderzoekt latere Wajong-uitkering bij werkkans
Het kabinet onderzoekt of jongeren met een beperking later dan nu het geval is een (definitieve) Wajong-uitkering (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) kunnen krijgen; het gaat hierbij om jongeren met eventuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt. >

28.09.07

Minder arbeidsgehandicapten aan het werk
De arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten daalde van 44% in 2000 naar 40% in 2005. >

24.09.07

Werkgevers bieden kansen aan arbeidsgehandicapten
Een aantal werkgevers uit Noord Holland wordt ambassadeur voor arbeidsgehandicapte werknemers. >

20.09.07

Begroting 2008: arbeidsparticipatie
In de begroting 2008 zijn diverse maatregelen opgenomen gericht op arbeidsparticipatie. >

14.09.07

Intensieve samenwerking Wajong-netwerken
De verschillende organisaties waar (potenti#235;le) Wajongers mee te maken hebben, gaan intensiever samenwerken om voortijdige schooluitval te voorkomen en meer jongeren van school naar werk te begeleiden. >

11.09.07

Meldlijn Werk moet Lonen maakt veel los
Qua inkomen gaan deze jongeren er nauwelijks op vooruit gaan. Dat blijkt uit talloze telefoontjes die de afgelopen twee weken bij CNV jongeren zijn binnengekomen. Bron: Spits, Jonge gehandicapten vaak in armoedeval >

10.09.07

Wajongmagazine, site voor Wajongers vernieuwd
Doel van de site is om voorlichting te geven aan Wajongeren en werkgevers over alles dat te maken heeft met Wajong en werk. De site is in 2005 door CNV Jongeren opgericht en nu geheel vernieuwd. >

07.09.07

Proef starterskrediet uitkeringsgerechtigden
Banken kunnen uitkeringsgerechtigden die een eigen bedrijf willen beginnen makkelijker aan een lening helpen. Hierover is vanmiddag op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een overeenkomst ondertekend met vertegenwoordigers van ABN-AMRO, Rabobank Nederland, Fortis bank en de kredietbanken Friesland en Rotterdam. >

04.09.07

Meer arbeidsgehandicapten willen werk
In 2006 waren er 685.000 arbeidsgehandicapten met een baan (40% van het totaal). Het aantal arbeidsgehandicapten met een vast contract is gedaald. Het aandeel zelfstandigen neemt juist toe en ligt ook wat hoger dan bij de de totale werkzame beroepsbevolking. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel