Zoveel mogelijk jongeren met een beperking zelfstandig laten worden en een eigen plaats in de maatschappij laten vinden: dat is het doel van kennis en innovatiecentrum CrossOver. Daarvoor is een cultuuromslag nodig bij alle betrokken doelgroepen. CrossOver kent die doelgroepen en ondersteunt ze met kennis en advies >

CrossOvernieuws

22.05.12

CG-raad en Platform VG roepen politici op om echt te hervormen
‘Het is nu de tijd om te kiezen voor hervormingen waar mensen met een beperking echt baat bij hebben'. Die oproep doen de CG-Raad en Platform VG in een brief aan de bitcoin programmacommissies van de politieke partijen. >

22.05.12

CrossOver maakt winnaar gouden afwasborstel bekend
Tijdens de Supportbeurs in Utrecht trok Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver veel aandacht (De Supportbeurs richt zicht op mensen met een beperking, en de professionals in dit specifieke domein.) >

18.05.12

Besluit over controversieel verklaren Wwnv uitgesteld
De Tweede Kamer heeft besloten pas volgende week te praten over het al dan niet controversieel verklaren van de Wet werken naar vermogen (Wwnv). >

18.05.12

Gevolgen ontwikkelingen passend onderwijs
De bezuiniging op passend onderwijs vervalt. De scholen, besturen en samenwerkingsverbanden krijgen een jaar langer de tijd voor de invoering van passend onderwijs. >

18.05.12

Rechter moet beslissen over langstudeerders
Studenten versus de Nederlandse Staat. Aanstaande maandag staan ze tegenover elkaar in de rechtbank. >

16.05.12

Kabinet wil wet werken naar vermogen aanpassen
Het kabinet wil proberen het Wetsvoorstel werken naar vermogen toch in aangepaste vorm door de Tweede Kamer te loodsen. >

meer nieuws >

CrossOverprojecten

betekenis van werk
De vraag, wat de betekenis van werk is voor jongeren en jongeren+ en op welke wijze de betekenis van werk te meten is, bereikte CrossOver. Het antwoord had CrossOver niet paraat, echter het antwoord is van belang omdat inzicht hierin van belang is voor interventies gericht op de huidige en toekomstige arbeidsparticipatiekansen van jongeren+. >

botsboek
Jongeren met een handicap worden regelmatig geconfronteerd met tegenstrijdigheden in wet- en regelgeving. CrossOver heeft deze tegenstrijdigheden (botsingen) samengebracht in Het Botsboek, daarin worden ook oplossingen aangedragen. >

buitenland
“Schets ons de situatie in het buitenland van jongeren met een beperking. Hoe staat het met hen en laat ons „best practices‟ zien.” Dat was de vraag die wij kregen tijdens een lunch die we hebben georganiseerd voor parlementariërs, om met hen te praten over de issues waar wij mee bezig zijn en waar zij mee bezig zijn of zouden moeten zijn. De vraag van de parlementariërs spitste zich toe op de situatie in de nabije landen: landen in Europa. CrossOver pakte de vraag op en ging op zoek naar het antwoord. >

meer projecten >

inboX

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, projecten, blogs, linkedin en tweets van CrossOver?
Meld u aan voor de 6 wekelijke inboX >

youtube icoon

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel